Plat a mzda v pracovním inzerátu? Ano nebo ne?

818

Již delší dobu běží diskuse o tématu, zdali uvádět plat v popisu pracovního místa či nikoli. Řada odborníků se na toto téma vyjádřilo různě, někteří tak, že to není dobrý nápad, jiní, že je to naprostou nutností a samozřejmostí. Mnozí z nich důrazně věří a obhajují, že zahrnutí informace o platu do pracovního inzerátu není jen velkou ztrátou času, ale také bodem, který lze zneužít.

Když je řeč o tom, kolik nabízíte…

Dalším výrazným názorem je, že se řada expertů na nábor a problematiku hledání talentů bojí toho, že pokud zveřejní tyto informace dojde tak ke zúžení výběru a oni mohou přijít o zajímavé profily kandidátů. Nechtějí přijít o část reagující základny kandidátů, kteří by mohli kvůli nízké částce v položce plat odejít ke konkurenci.

Někde položka plat musí zůstat neměnná ve všech státech nebo městech, což může být někdy dost nepříznivé. Firmy, které působí globálně mají jiný problém. Protože pracovní trh je různý v zemi od země, město od města, někteří kandidáti se relokovali už jen proto, že jedna země či město, kde pobočka sídlí nabízí lepší plat než pobočka 100 km dále.

TIP:  Jak hodnotit uchazeče u pohovoru? 10 správných signálů!

Zajímavý je také jiný pohled a to ten, že náborář by měl rozpoznat úroveň kandidáta podle jeho dosavadních zkušeností a dokázat tak odhalit jakou může mít reálnou představu o svém výdělku. Bohužel tento pohled může být dost subjektivní, a ne zcela odpovídat realitě kandidáta. Obhajoba náboráře je ta, že za svou praxi dokážou porovnat kvality kandidátů mezi sebou i skrze životopis, a tudíž skoro přesně odhadnout kolik je jeho platové očekávání.

Experti z firmy Glasddor nebo Indeed tvrdí následující: „Uvedení platu v inzerátu práce je normou a neuvedení bývá spíše výjimkou.“ 70 % uchazečů napříč EU tvrdí, že výše mzdy je důležitým detailem zvážení pracovní nabídky. Přesto se napříč pracovními portály setkáme s tím, že pouze 20 % všech nabídek práce má uvedenu informaci o platu a jeho rozmezí. Mnoho společností se domnívá, že sdílení údajů o platu jim nabízí větší flexibilitu, nicméně se také domnívá, že tato myšlenka může mít různé dopady, a to třeba takové, kdy uchazeč neporozumí tomu, jak může výši své odměny ovlivnit vlastním výkonem.

TIP:  TikTok a nábor zaměstnanců? Proč ne? TikTok resumé

Myslím si, že zahrnutí detailu platu do inzerátu je věcí etiky a transparentnosti zaměstnavatele. Někde je důležité oddělit ty, kteří chtějí pracovat za určitý plat od těch, kteří nechtějí ztrácet čas, protože nabídka je mimo jejich očekávání a realitu. Přemýšlejme o tom, kolik času ušetří uchazeči o zaměstnání a kolik vaši náboráři, když bude vše jasné a srozumitelné. Čas jsou peníze, a o to jde v podnikání většině zaměstnavatelů nebo se mýlím?

- Reklama -