Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

160

Dostal jsem nevyžádanou informaci od klienta, že je sice hezké, že řeším prostředí rodinných firem a jak zaměstnancům pomoci s lepším firemním prostředím, kulturou, vztahy, motivací atd., ale že jsou zde i témata, které patří také do prostředí firem a korporací. Prý by řeč měla být také o podvodech zaměstnanců.

Obecně se o těchto tématech moc nemluví, nějak se vyřeší potichu, ale v mých auditových zprávách a dalších šetřeních uvnitř organizací by to vydalo možná již na menší knihu.

Zpráva společnosti Gallup o stavu globálního pracoviště 2020 ukazuje, že 69 % zaměstnanců z celého světa věří, že korupce je v podnicích v jejich zemi rozšířená. Zaměstnanci jsou si často vědomi neetických postupů ve svých organizacích dříve než jejich vedoucí.

Proč vznikají podvody ve firmě?

Vše to začíná u toho, že firma nemá mechanismy a prakticky žádné kontrolní prostředí, těchto firem je v naší republice stále ještě dost. Chybí vnitřní kontrola a management to nemá, jako své vlastní zadání, věřte, že často to ani podnikatele nenapadne, že by někdo byl takového jednání schopen. Nejsou nastaveny pravidla, rozpočty, omezení, neřeší se konflikt zájmů, neřeší se etický rozměr atd.

Někdy se jedná o záměr, kdy zaměstnanci prostě rebelují nebo se tzv. snaží rozbít systém. Firma nemá dostatek stability, etických pravidel, častá obhajoba nevhodného jednání, včetně etického apod.

TIP:  Jak poznat nešťastné a nespokojené zaměstnance? Sledujte těchto 10 varovných signálů!

Podvod zaměstnance

U pochybení jednotlivců je to více různých oblastí, než je tomu u skupin nebo vyšších manažerských pozic. Ty nejsilnější jsou od alkoholu, drog, závislostí na čemkoli, až po frustraci, nespravedlnost ze strany firmy, osobní obohacení a profit, emocionální zklamání atd. Určitě zde nezachytím vše, ale toto jsou ty nejběžnější.

Podvody zaměstnanců

Dovolte mi přehled oblastí podvodu a jejich popis.

Nevhodná prověřovací politika v náboru zaměstnanců na důvěryhodné pozice

Zde vše začíná, zkrátka výběrem nevhodného člověka. Proto kladu výběr a nábor lidí do firem na první místo. V době, kde je nábor nových zaměstnanců, sám o sobě dost obtížný, při představě dalšího prověřování se vše může významně komplikovat, ještě více, když se vybere profil schopný podvodu.

U vedoucích manažerů nejsou požadována doporučení a přezkoušení

Jedná se často o známe nebo rodinné doporučení, případně je dohodnuta referenční osoba. Ve firmě se následně jedná o téměř detektivní práci a pohybujeme se na hraně ochrany osobních informací. Jak jistě víte, životopis snese vše, a tak to prostě je.

Další možné podvody z praxe

Úzké spojení s dodavateli nebo jiným klíčovým personálem. Důvěrná znalost operací, schopnost zamaskování podvodné činnosti a to dlouhodobě. Nevedení záznamů o prohřešcích a nulová personální politika v oblasti podvodu. Firma postrádá vnitřní bezpečnost a neexistují kontrolní systémy. Co se stane když…? Touto otázkou často majitele překvapím, jak slabou ochranu proti podvodu vlastně mají.

Podvody managementu ve firmě

Ve své praxi, ale musím vyzdvihnout velice mazané taktiky, kterými se manažeři dostanou dříve nebo později do úzkých, když se celá věc zveřejní. Takové situace jsou často také podvodem, ale často s fatálním koncem. Když jsem pro Hospodářské noviny připravoval článek: Jdu po manažerech, ti mohou za neefektivní zaměstnance, říká personální auditor, upozornil jsem na to, že často jdu především po manažerech, jejich práce, kompetence a zodpovědnost je pro mě hlavní téma, ať už se jedná o krizové řízení, řízení projektů téma HR anebo personálního auditu taktéž.

TIP:  Jaký je vítězný přístup k úspěchu vašich zaměstnanců?

Nedostatečný pracovní a lidský kapitál. To, že nejsou lidi, je jedno téma, to, že firma přehlíží dlouhodobě fluktuaci je téma jiné. Kvalita lidského kapitálu je jedním z témat. Příchody vlastních lidí, přehlížení chyb, nedostatečná personální práce, je často totiž také podvodem. Dále tu máme závislost na dodavatelích, produktech, zákaznících, transakcích, všude se dá najít prostor pro podvod.

Setkáváme se ale také s tlaky na fúze nebo převzetí, příprava prostředí pro jiného podnikatele. Cílený vzestup zásob a systematické snižování prodejů, záměrná ztráta trhů, neohlídání licencí apod. Vše je pak završeno neobvyklým růstem výdajů. Souběžným podnikáním manažerů s předmětem firmy zaměstnavatele, využívání kapacit firmy. Zaměstnávání externích kapacit, zvýhodňování, zasmluvňování apod. Poslední tečkou jsou pak krádeže licencí, patentů, majetku, ale toto již není v mé kompetenci.

Prevence podvodu ve firmě

Má práce v oblasti podvodu končí tam, že na něj upozorním a doporučím řešení, že je zde prostor pro podvod, že je to zranitelné místo firmy nebo že sleduji chování, které k podvodu může směřovat. Cílem poradenské práce je pracovat tak, aby byl zaměstnavatel především chráněn, před vznikem podvodu anebo jeho zachycením v čase.

TIP:  Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

Trocha statistiky o podvodech zaměstnanců

 • Ztráty u malých podniků jsou o 92 % větší než u podniků se zaměstnanci čítajícími více než 100 zaměstnanců.
 • Ztráta je vždy větší u malých podniků.
 • 42,7 % ztrát na zásobách v amerických obchodech je způsobeno krádežemi zaměstnanců.
 • Jedna třetina bankrotů podniků v USA je způsobena krádežemi zaměstnanců.
 • 37 % krádeží zaměstnanců formou zpronevěry mají na svědomí finanční a účetní zaměstnanci.
 • Nejběžnějším schématem zpronevěry je krádež finančních prostředků, která se děje ve 1/3 všech případů.
 • Odvětví, která jsou nejvíce ovlivněna profesními podvody, jsou bankovní a finanční služby, výroba a státní a veřejná správa.
 • Krádeže zaměstnanců v podobě podvodů z povolání mají více případů s mužskými pachateli. Celosvětový průměr se u mužů blíží 70 %, ale na jiných kontinentech je toto číslo ještě vyšší.
 • 56 % případů krádeží finančních prostředků páchají ženy.
 • Krádeže zaměstnanců třeba v USA spáchalo 59 % mužů a 41 % žen.
 • Pachatelé krádeží zaměstnanců mají průměrný věk 48 let.
 • 38 % zaměstnanců, kteří páchají profesní podvody, je ve věku 36–45 let.

Závěrem

Snad jsem vás moc nevystrašil. Proto doporučuji vytvoření kontrolních mechanismů a bezpečného prostředí a zavedení systému vnitřních kontrol a opakované kontroly managementu.

Můj oblíbený citát na závěr:

„Velké bohatství lze získat pouze podvodem a korupcí.“ — Dalajláma

- Reklama -