Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

Dostal jsem nevyžádanou informaci od klienta, že je sice hezké, že řeším prostředí rodinných firem a jak zaměstnancům pomoci s lepším firemním prostředím, kulturou, vztahy, motivací atd., ale že jsou zde i témata, které patří také do prostředí firem a korporací. Prý by řeč měla být také o podvodech zaměstnanců.

Obecně se o těchto tématech moc nemluví, nějak se vyřeší potichu, ale v mých auditových zprávách a dalších šetřeních uvnitř organizací by to vydalo možná již na menší knihu.

Zpráva společnosti Gallup o stavu globálního pracoviště 2020 ukazuje, že 69 % zaměstnanců z celého světa věří, že korupce je v podnicích v jejich zemi rozšířená. Zaměstnanci jsou si často vědomi neetických postupů ve svých organizacích dříve než jejich vedoucí.

Proč vznikají podvody ve firmě?

Vše to začíná u toho, že firma nemá mechanismy a prakticky žádné kontrolní prostředí, těchto firem je v naší republice stále ještě dost. Chybí vnitřní kontrola a management to nemá, jako své vlastní zadání, věřte, že často to ani podnikatele nenapadne, že by někdo byl takového jednání schopen. Nejsou nastaveny pravidla, rozpočty, omezení, neřeší se konflikt zájmů, neřeší se etický rozměr atd.

Někdy se jedná o záměr, kdy zaměstnanci prostě rebelují nebo se tzv. snaží rozbít systém. Firma nemá dostatek stability, etických pravidel, častá obhajoba nevhodného jednání, včetně etického apod.

Další článek:  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Podvod zaměstnance

U pochybení jednotlivců je to více různých oblastí, než je tomu u skupin nebo vyšších manažerských pozic. Ty nejsilnější jsou od alkoholu, drog, závislostí na čemkoli, až po frustraci, nespravedlnost ze strany firmy, osobní obohacení a profit, emocionální zklamání atd. Určitě zde nezachytím vše, ale toto jsou ty nejběžnější.

Podvody zaměstnanců

Dovolte mi přehled oblastí podvodu a jejich popis.

Nevhodná prověřovací politika v náboru zaměstnanců na důvěryhodné pozice

Zde vše začíná, zkrátka výběrem nevhodného člověka. Proto kladu výběr a nábor lidí do firem na první místo. V době, kde je nábor nových zaměstnanců, sám o sobě dost obtížný, při představě dalšího prověřování se vše může významně komplikovat, ještě více, když se vybere profil schopný podvodu.

U vedoucích manažerů nejsou požadována doporučení a přezkoušení

Jedná se často o známe nebo rodinné doporučení, případně je dohodnuta referenční osoba. Ve firmě se následně jedná o téměř detektivní práci a pohybujeme se na hraně ochrany osobních informací. Jak jistě víte, životopis snese vše, a tak to prostě je.

Další možné podvody z praxe

Úzké spojení s dodavateli nebo jiným klíčovým personálem. Důvěrná znalost operací, schopnost zamaskování podvodné činnosti a to dlouhodobě. Nevedení záznamů o prohřešcích a nulová personální politika v oblasti podvodu. Firma postrádá vnitřní bezpečnost a neexistují kontrolní systémy. Co se stane když…? Touto otázkou často majitele překvapím, jak slabou ochranu proti podvodu vlastně mají.

Podvody managementu ve firmě

Ve své praxi, ale musím vyzdvihnout velice mazané taktiky, kterými se manažeři dostanou dříve nebo později do úzkých, když se celá věc zveřejní. Takové situace jsou často také podvodem, ale často s fatálním koncem. Když jsem pro Hospodářské noviny připravoval článek: Jdu po manažerech, ti mohou za neefektivní zaměstnance, říká personální auditor, upozornil jsem na to, že často jdu především po manažerech, jejich práce, kompetence a zodpovědnost je pro mě hlavní téma, ať už se jedná o krizové řízení, řízení projektů téma HR anebo personálního auditu taktéž.

Další článek:  První krok manažera je budování důvěry

Nedostatečný pracovní a lidský kapitál. To, že nejsou lidi, je jedno téma, to, že firma přehlíží dlouhodobě fluktuaci je téma jiné. Kvalita lidského kapitálu je jedním z témat. Příchody vlastních lidí, přehlížení chyb, nedostatečná personální práce, je často totiž také podvodem. Dále tu máme závislost na dodavatelích, produktech, zákaznících, transakcích, všude se dá najít prostor pro podvod.

Setkáváme se ale také s tlaky na fúze nebo převzetí, příprava prostředí pro jiného podnikatele. Cílený vzestup zásob a systematické snižování prodejů, záměrná ztráta trhů, neohlídání licencí apod. Vše je pak završeno neobvyklým růstem výdajů. Souběžným podnikáním manažerů s předmětem firmy zaměstnavatele, využívání kapacit firmy. Zaměstnávání externích kapacit, zvýhodňování, zasmluvňování apod. Poslední tečkou jsou pak krádeže licencí, patentů, majetku, ale toto již není v mé kompetenci.

Prevence podvodu ve firmě

Má práce v oblasti podvodu končí tam, že na něj upozorním a doporučím řešení, že je zde prostor pro podvod, že je to zranitelné místo firmy nebo že sleduji chování, které k podvodu může směřovat. Cílem poradenské práce je pracovat tak, aby byl zaměstnavatel především chráněn, před vznikem podvodu anebo jeho zachycením v čase.

Další článek:  Jak úspěšně zvládnout angažovanost zaměstnanců? Podívejte se na studii!

Trocha statistiky o podvodech zaměstnanců

 • Ztráty u malých podniků jsou o 92 % větší než u podniků se zaměstnanci čítajícími více než 100 zaměstnanců.
 • Ztráta je vždy větší u malých podniků.
 • 42,7 % ztrát na zásobách v amerických obchodech je způsobeno krádežemi zaměstnanců.
 • Jedna třetina bankrotů podniků v USA je způsobena krádežemi zaměstnanců.
 • 37 % krádeží zaměstnanců formou zpronevěry mají na svědomí finanční a účetní zaměstnanci.
 • Nejběžnějším schématem zpronevěry je krádež finančních prostředků, která se děje ve 1/3 všech případů.
 • Odvětví, která jsou nejvíce ovlivněna profesními podvody, jsou bankovní a finanční služby, výroba a státní a veřejná správa.
 • Krádeže zaměstnanců v podobě podvodů z povolání mají více případů s mužskými pachateli. Celosvětový průměr se u mužů blíží 70 %, ale na jiných kontinentech je toto číslo ještě vyšší.
 • 56 % případů krádeží finančních prostředků páchají ženy.
 • Krádeže zaměstnanců třeba v USA spáchalo 59 % mužů a 41 % žen.
 • Pachatelé krádeží zaměstnanců mají průměrný věk 48 let.
 • 38 % zaměstnanců, kteří páchají profesní podvody, je ve věku 36–45 let.

Závěrem

Snad jsem vás moc nevystrašil. Proto doporučuji vytvoření kontrolních mechanismů a bezpečného prostředí a zavedení systému vnitřních kontrol a opakované kontroly managementu.

Můj oblíbený citát na závěr:

„Velké bohatství lze získat pouze podvodem a korupcí.“ — Dalajláma

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Když oni dobře neplatí nebo se k nám nechovají hezky...tak si člověk pomůže jinak no...Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi