DomůKrizový management | Crisis managementPodvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Dostal jsem nevyžádanou informaci od klienta, že je sice hezké, že řeším prostředí rodinných firem a jak zaměstnancům pomoci s lepším firemním prostředím, kulturou, vztahy, motivací atd., ale že jsou zde i témata, které patří také do prostředí firem a korporací. Prý by řeč měla být také o podvodech zaměstnanců.

Obecně se o těchto tématech moc nemluví, nějak se vyřeší potichu, ale v mých auditových zprávách a dalších šetřeních uvnitř organizací by to vydalo možná již na menší knihu.

Zpráva společnosti Gallup o stavu globálního pracoviště 2020 ukazuje, že 69 % zaměstnanců z celého světa věří, že korupce je v podnicích v jejich zemi rozšířená. Zaměstnanci jsou si často vědomi neetických postupů ve svých organizacích dříve než jejich vedoucí.

Proč vznikají podvody ve firmě?

Vše to začíná u toho, že firma nemá mechanismy a prakticky žádné kontrolní prostředí, těchto firem je v naší republice stále ještě dost. Chybí vnitřní kontrola a management to nemá, jako své vlastní zadání, věřte, že často to ani podnikatele nenapadne, že by někdo byl takového jednání schopen. Nejsou nastaveny pravidla, rozpočty, omezení, neřeší se konflikt zájmů, neřeší se etický rozměr atd.

Další článek:  Nikdy neuškodí opakování. 16 charakteristik úspěšného lídra

Někdy se jedná o záměr, kdy zaměstnanci prostě rebelují nebo se tzv. snaží rozbít systém. Firma nemá dostatek stability, etických pravidel, častá obhajoba nevhodného jednání, včetně etického apod.

Podvod zaměstnance

U pochybení jednotlivců je to více různých oblastí, než je tomu u skupin nebo vyšších manažerských pozic. Ty nejsilnější jsou od alkoholu, drog, závislostí na čemkoli, až po frustraci, nespravedlnost ze strany firmy, osobní obohacení a profit, emocionální zklamání atd. Určitě zde nezachytím vše, ale toto jsou ty nejběžnější.

Podvody zaměstnanců

Dovolte mi přehled oblastí podvodu a jejich popis.

Nevhodná prověřovací politika v náboru zaměstnanců na důvěryhodné pozice

Zde vše začíná, zkrátka výběrem nevhodného člověka. Proto kladu výběr a nábor lidí do firem na první místo. V době, kde je nábor nových zaměstnanců, sám o sobě dost obtížný, při představě dalšího prověřování se vše může významně komplikovat, ještě více, když se vybere profil schopný podvodu.

U vedoucích manažerů nejsou požadována doporučení a přezkoušení

Jedná se často o známe nebo rodinné doporučení, případně je dohodnuta referenční osoba. Ve firmě se následně jedná o téměř detektivní práci a pohybujeme se na hraně ochrany osobních informací. Jak jistě víte, životopis snese vše, a tak to prostě je.

Další možné podvody z praxe

Úzké spojení s dodavateli nebo jiným klíčovým personálem. Důvěrná znalost operací, schopnost zamaskování podvodné činnosti a to dlouhodobě. Nevedení záznamů o prohřešcích a nulová personální politika v oblasti podvodu. Firma postrádá vnitřní bezpečnost a neexistují kontrolní systémy. Co se stane když…? Touto otázkou často majitele překvapím, jak slabou ochranu proti podvodu vlastně mají.

Další článek:  Malé a střední podniky bijí na poplach kvůli nedostatku zaměstnanců

Podvody managementu ve firmě

Ve své praxi, ale musím vyzdvihnout velice mazané taktiky, kterými se manažeři dostanou dříve nebo později do úzkých, když se celá věc zveřejní. Takové situace jsou často také podvodem, ale často s fatálním koncem. Když jsem pro Hospodářské noviny připravoval článek: Jdu po manažerech, ti mohou za neefektivní zaměstnance, říká personální auditor, upozornil jsem na to, že často jdu především po manažerech, jejich práce, kompetence a zodpovědnost je pro mě hlavní téma, ať už se jedná o krizové řízení, řízení projektů téma HR anebo personálního auditu taktéž.

Nedostatečný pracovní a lidský kapitál. To, že nejsou lidi, je jedno téma, to, že firma přehlíží dlouhodobě fluktuaci je téma jiné. Kvalita lidského kapitálu je jedním z témat. Příchody vlastních lidí, přehlížení chyb, nedostatečná personální práce, je často totiž také podvodem. Dále tu máme závislost na dodavatelích, produktech, zákaznících, transakcích, všude se dá najít prostor pro podvod.

Setkáváme se ale také s tlaky na fúze nebo převzetí, příprava prostředí pro jiného podnikatele. Cílený vzestup zásob a systematické snižování prodejů, záměrná ztráta trhů, neohlídání licencí apod. Vše je pak završeno neobvyklým růstem výdajů. Souběžným podnikáním manažerů s předmětem firmy zaměstnavatele, využívání kapacit firmy. Zaměstnávání externích kapacit, zvýhodňování, zasmluvňování apod. Poslední tečkou jsou pak krádeže licencí, patentů, majetku, ale toto již není v mé kompetenci.

Prevence podvodu ve firmě

Má práce v oblasti podvodu končí tam, že na něj upozorním a doporučím řešení, že je zde prostor pro podvod, že je to zranitelné místo firmy nebo že sleduji chování, které k podvodu může směřovat. Cílem poradenské práce je pracovat tak, aby byl zaměstnavatel především chráněn, před vznikem podvodu anebo jeho zachycením v čase.

Další článek:  Stále aktuální náborové problémy. Mrkněte na grafiku

Trocha statistiky o podvodech zaměstnanců

 • Ztráty u malých podniků jsou o 92 % větší než u podniků se zaměstnanci čítajícími více než 100 zaměstnanců.
 • Ztráta je vždy větší u malých podniků.
 • 42,7 % ztrát na zásobách v amerických obchodech je způsobeno krádežemi zaměstnanců.
 • Jedna třetina bankrotů podniků v USA je způsobena krádežemi zaměstnanců.
 • 37 % krádeží zaměstnanců formou zpronevěry mají na svědomí finanční a účetní zaměstnanci.
 • Nejběžnějším schématem zpronevěry je krádež finančních prostředků, která se děje ve 1/3 všech případů.
 • Odvětví, která jsou nejvíce ovlivněna profesními podvody, jsou bankovní a finanční služby, výroba a státní a veřejná správa.
 • Krádeže zaměstnanců v podobě podvodů z povolání mají více případů s mužskými pachateli. Celosvětový průměr se u mužů blíží 70 %, ale na jiných kontinentech je toto číslo ještě vyšší.
 • 56 % případů krádeží finančních prostředků páchají ženy.
 • Krádeže zaměstnanců třeba v USA spáchalo 59 % mužů a 41 % žen.
 • Pachatelé krádeží zaměstnanců mají průměrný věk 48 let.
 • 38 % zaměstnanců, kteří páchají profesní podvody, je ve věku 36–45 let.

Závěrem

Snad jsem vás moc nevystrašil. Proto doporučuji vytvoření kontrolních mechanismů a bezpečného prostředí a zavedení systému vnitřních kontrol a opakované kontroly managementu.

Můj oblíbený citát na závěr:

„Velké bohatství lze získat pouze podvodem a korupcí.“ — Dalajláma

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxiKdyž oni dobře neplatí nebo se k nám nechovají hezky...tak si člověk pomůže jinak no...