Pokud jste z HR, tyto HR statistiky musíte vidět

Ještě doplním název článku. Je to článek pro ty, kteří s těmito tématy chtějí ve firmách něco dělat. HR stojí po roce 2020 na prahu zcela nové dynamiky pracovního trhu a budou pro management potřebovat nějaké páky, které je přesvědčí o důležitosti těchto témat a o potřebě významných investic do oblasti HR.

HR statistika – Statistika lidských zdrojů

Statistiky lidských zdrojů mají zásadní význam jak pro HR, tak i pro další, než jsou pracovníci personálních oddělení, protože mohou pomoci při řešení náročných rozhodnutí a zároveň zajišťují pozitivní dopad na společnost a její zaměstnance.

Zcela upřímně mnoho společností v České republice sleduje pouze několik základních statistik, které se týkají řízení jejich lidských zdrojů. Dokonce jsou pro ně některé hudbou, kterou uslyší spíše v několika následujících letech.

Dnešní statistiky v HR se točí kolem zkušenosti kandidátů a jejich feedbacku v průběhu výběrového řízení, ale také se zabývají trendy, morálkou, motivací, kulturou, až po angažovanost a udržení zaměstnanců. Nemocnost, fluktuace apod. to už přece známe.

Přečtěte si také: Proč je dnešní HR rozbité?

Tak třeba:

69 % zaměstnanců uvedlo, že díky uznání se jim pracuje tvrději. No a máme tady velké téma, co to znamená uznat práci zaměstnanců?

93 % zaměstnanců věří, že empatie hraje při retenci obrovskou roli. Slovo empatie je jednou velkou mantrou. Pro řadu firem heslo z oblasti soft skills.

V roce 2020 může dojít k poklesu generace mileniálů a této pracovní síly až o 69 %. Stárnou nám generace v našich firmách. Co budou zaměstnavatelé dělat?

Strach a obavy z automatizace pracovních míst má pouze 7 % všech HR manažerů. Ano v době po pandemii, se nebudeme bát ani tak tohoto tématu, jako spíš toho, co nás ohrožuje na životě.

Další článek:  50 Skvělých HR & náborových statistik! To musíte vidět!

Statistika v HR a její význam

Práce v HR je náročná, protože tito odborníci potřebují získat, analyzovat a shrnout nejnovější dostupná data, aby zlepšili procesy společnosti. Shromažďování informací může poskytnout přehled a pomoci zmírnit rozhodovací úkoly týkající se témat, jako je spokojenost s prací, řízení výkonu nebo zapojení a udržení zaměstnanců, abychom jmenovali alespoň některé. Bez dalších okolků se podívejme, co ukazují nejnovější trendy a čísla.

Dovolil jsem si vybrat několik statistik, která by vás mohla zaujmout. Většinou zde čerpám z vyspělejších zemí, jako je Německo, Polsko, Anglie a USA, rusky bohužel neumím a už se učit nebudu.

Přečtěte si také: HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Jsou to statistiky od společností typu Glassdoor, LinkedIn, Capterra, Insider Hub, SHRM, Entrepreneur, Hubspot, MetLife, Virgin Pulse, HR Drive, CareerBuilder, McKinsey, Harvard Business Review, Business Wire, SilkRoad a další.

Zkušenosti kandidátů a role HR

 • 67 % náborářů uvádí jako největší výzvu nedostatek kvalifikované pracovní síly.
 • 69 % zaměstnanců uvedlo, že díky uznání se jim pracuje tvrději.
 • 93 % zaměstnanců věří, že empatie hraje při retenci obrovskou roli.
 • Strach z automatizace pracovních míst má pouze 7 % všech HR manažerů.
 • 83 % kandidátů tvrdí, že negativní zkušenost s pohovorem může změnit jejich názor na pozici nebo společnost.
 • Složité a zdlouhavé žádosti o zaměstnání způsobují, že 60 % uchazečů o zaměstnání ukončí proces reakce na nabídku firmy a podání žádosti o práci.
 • 85 % uchazečů vyžaduje neustálou komunikaci během procesu výběrového řízení.
 • 64 % kandidátů uvádí, že náboráři neposkytují jasný popis práce.
 • 80 % uchazečů o zaměstnání nebude znovu žádat o zaměstnání ve společnostech, které neinformují uchazeče o stavu jejich žádosti o pracovní nabídku.
 • HR manažeři mají tendenci přehlížet opětovné reakce reakce kandidátů. Jedním z postupů při náboru je poskytování informací o žádostech o zaměstnání uchazečům o zaměstnání. Relevantní k tomu je skutečnost, že osm z deseti uchazečů o zaměstnání uvedlo, že by neuvažovalo o ucházení se o práci ve společnosti, která jim nedala oznámení o vývoji jejich žádosti.
 • 83 % kandidátů hledá informace na internetu o společnosti před tím, než se ucházejí o zaměstnání.
 • Trendy HR ukazují, že dobrá pověst je klíčovým faktorem při získávání vysoce kvalitních kandidátů na konkrétní pracovní pozici. Silná značka dokáže přilákat špičkové kandidáty.
 • 66 % zaměstnavatelů je ochotno najmout a vyškolit uchazeče, kteří nemají dovednosti pro danou práci, ale mají potenciál. Tento trend půjde nahoru.
 • Firmy utrácejí až 33 % ročního platu zaměstnance, který opustil svou práci, aby za něj našly adekvátní náhradu. Při mzdě 50 tisíc hrubého se blížíme k 200 tisícům.
Další článek:  Duše organizace. Má vaše firma duši?

Přečtěte si také: Mladá generace a role HR

Trendy v HR – adaptace

 • Téměř 76 % vedoucích HR popisuje, že postupy nástupu do zaměstnání – adaptace, které zahrnují adaptaci zaměstnanců na pracovní prostředí, jsou v jejich společnostech nedostatečně využívány.
 • 36 % vedoucích pracovníků HR uvedlo, že samotné praktikování adaptace zaměstnanců nepraktikují kvůli nedostatečné technologii.
 • V průzkumu z roku 2017, do kterého se zapojilo více než 1300 vedoucích pracovníků, 53 % personalistů připouští, že při zavedení nebo zdokonalení procesu adaptace také zlepšuje účast zaměstnanců.

Statistiky HR a morálka zaměstnanců

Když společnost učiní z blahobytu svých zaměstnanců prioritu, výsledkem bude zlepšení morálky zaměstnanců a následně zvýšení výkonu, celkové výroby a výnosů.

 • Náklady na zdravotní péči v USA vynakládají přibližně 190 miliard USD kvůli vyhoření zaměstnanců. Po pandemii v roce 2020 se tímto budou zabývat významně i evropské firmy.
 • 69 % zaměstnanců by pracovalo více, kdyby je jejich zaměstnavatelé ocenili.
 • Údaje o HR ukazují, že šťastní zaměstnanci mohou zvýšit produktivitu o 31 % a tržby o 37 %.
 • 87 % zaměstnanců očekává, že jejich zaměstnavatelé zohlední jejich osobní závazky.
 • 70 % společností investovalo do zlepšení pracovního prostředí za účelem zlepšení zdravého chování.
 • 78 % společností uvádí, že blahobyt zaměstnanců je základní součástí jejich podnikatelských plánů.
Další článek:  Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

Statistika lidských zdrojů o loajalitě zaměstnanců

 • 89 % zaměstnanců, kteří pracují pro společnosti nabízející wellness programy, doporučí svou společnost dalším uchazečům o zaměstnání.
 • 51 % zaměstnavatelů uvádí, že využívání výhod pro zdraví a wellness bude důležitější za tři až pět let.
 • 93 % zaměstnanců věří, že projev empatie pomáhá podporovat udržení zaměstnanců.
 • 22 % zaměstnanců opouští své současné pozice z důvodu profesionálního rozvoje.

Přečtěte si také: Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Statistika pro HR retence zaměstnanců

Existuje pět hlavních důvodů, proč zaměstnanci opouštějí zaměstnání:

 1. Nedostatečný profesní rozvoj 22 %
 2. Nerovnováha mezi pracovním a rodinným životem 12 %
 3. Byrokratické chování 11 %
 4. Nedostatečné kompenzace 9 %
 5. Chybějící programy benefitů 9 %
 • 61 % zaměstnanců připouští, že wellness programy jejich společnosti ovlivňují jejich zdravý životní styl.
 • 49 % malých a středních podniků tvrdí, že nemohou přilákat nebo udržet kvalitní nebo kvalifikované zaměstnance, aniž by nabídli konkurenceschopné zdravotní a wellness programy.
 • Starší pracovníci opouštějí zaměstnání, protože jejich společnosti nenabízejí flexibilitu na pracovišti 47 %, profesionální flexibilitu 45 % a flexibilitu pracovní doby 44 %.
 • To jsou hlavní důvody, které citují starší pracovníci při opuštění svých pracovních pozic. Flexibilita se ukázala jako klíčový faktor při zvyšování spokojenosti zaměstnanců.

Na závěr vtipné HR statistiky

 • 76 % životopisů je zahozeno kvůli neprofesionálním e-mailovým adresám.
 • V průměru je pro každou pracovní pozici přijato 150 životopisů.
 • Váš náborář stráví vaším životopisem pět až sedm sekund.Možná jste strávili hodiny psaním a zdokonalováním životopisu. V průměru však zaměstnavatelé nebo náboroví pracovníci stráví na každém obdrženém životopisu jen několik málo sekund.

Závěrem

Jak ukazují tyto statistiky, jako v každém oboru doporučuji, aby personalisté a HR manažeři drželi vždy krok s jejich profesí a aktuálními událostmi. Vždy je užitečné požádat o radu další HR profesionály a také mít neustálou zpětnou vazbu od vašich vlastních lidí.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Ještě doplním název článku. Je to článek pro ty, kteří s těmito tématy chtějí ve firmách něco dělat. HR stojí po roce 2020 na prahu zcela nové dynamiky pracovního trhu a budou pro management potřebovat nějaké páky, které je přesvědčí o důležitosti těchto témat...Pokud jste z HR, tyto HR statistiky musíte vidět