Politické strany nábor neumí, ale proč?

527

Když se podíváme na stávající politickou situaci, tak máme celkem solidní obraz o kvalitě náboru v politických stranách. Nejde snad ani o to, jaké má ona politická strana zaměření, ale i zde platí pravidlo, že ryba smrdí od hlavy.

Struktura politických stran je pro veřejnost někdy dost nepřehledná a jednotlivé politiky poznáme jen z toho, jak často se vyskytují nebo propagují na veřejnosti. O jejich kvalitě a profesní způsobilosti toho moc nevíme, pokud nejsou sami profesně a veřejně aktivní anebo disponují veřejným životopisem. Když přichází období voleb, tak v tom všem spěchu spočívá naše rozhodování na základě několika elementárních informací. My ty lidi bohužel neznáme.

Jak na kvalitu kandidáta politika

Tak zde je velký vykřičník. Kromě snad nejvyšších politických pozic, kde jsou kompetence naprosto klíčové, si dovolím tvrdit, že v nižších patrech politiky objevíme velké skvosty. Jak vlastně politické strany vybírají své kandidáty, když i zaměstnanců je málo, natož zájemců o politiku? Kdo skutečně chce dnes do politiky a proč? Neplacená místa v politických stranách, podílet se na veřejných akcích, osobní spojení s konkrétní politickou stranou, se každému nezamlouvá, a tak politickým stranám nezbývá než mít jejich náborové filtry a procesy nastaveny velice nízko.

TIP:  Čtyři strasti a bolesti vašeho personálního marketingu

Politické vztahy a vazby

Protože je reputace politiky, ale i společnosti tak špatná, dochází k tomu, že se do politiky nikomu nechce a proč? Máme rozbité ideály a zničený pocit vlastenectví. Je to spíše ostuda tohoto být součástí, ale kdo to změní a jak? Nábor a kvalita politického náboru vše startuje a začíná. Pokud se podaří politické straně tuto část dobře zvládnout, je dost pravděpodobné, že bude plna lidí, které mohou být společenským vzorem a mohou otáčet kormidlem nálady atmosféry politiky. Pravidelný personální audit, zpětná vazba politické základny, možnost spolupodílení a sdílení a možnost mít vlastní názor a mohlo bych pokračovat.

Proč se nábor v politice nedaří

Proč strany nábor neumí je jednoduchý, nedaří se jim nacházet lidi přesvědčené, společensky aktivní a se zájmem o prosazování kvalitních hodnot, postojů a názorů. Mají nízko nastavený filtr z důvodu malého zájmu kandidátů. Jejich náborová propagace je pouze účelová a nárazová. Náborové kampaně jsou povrchní, sugestivní a manipulativní a nic moc neslibují, teda slibují, ale ne vždy naplňují. Uchazečská základna je něco jako skupina příznivců, z kterých něčí zájem mocenský nebo ekonomický občas někoho vytáhne nahoru, ale nikoli pro kvalitu uchazeče, ale pro zcela jiné účely. Některé politické strany jsou plné mocichtivých a také někdy nekompetentních politiků s poškozenou reputací. To dělá bohužel politiku místem, kam se nikomu nechce!

TIP:  Strasti náboru a retence zaměstnanců

Zaměstnavatelská značka = politická značka

I zde panují podobné procesy. Musíte umět pracovat se svými kandidáty, a to jak s těmi co u vás již jsou, tak s těmi venku, zájemci nebo voliči. Mít propracované hodnoty strany a umět je komunikovat napříč stranou. Mít přehled o svých lidech, jejich kvalitách, kompetencích a nechat je spolupodílet se na značce strany. Personální principy, náborová práce a rozvoj lidských zdrojů politické strany rozhodují o její úspěšnosti a o době trvání v čele politického boje.

Jak to změnit

Bohužel asi musíme začít zase od začátku, ale s jiným cílem proč mít politické strany. Nové strany, nové hnutí, nová pravidla, propracované procesy a postupy, znalost personální práce, ale také možnost nechat mluvit politické kandidáty a nechat je aktivně zasahovat do tvorby politické strany, rovnost hlasů a hlas strany jako celku. Transparentnost a opravdovost je klíč k tomu, aby byl nábor do politické strany úspěšný a efektivní. Nelze podcenit ani adaptaci kandidátů v procesu náboru a také jejich péči a rozvoj v průběhu spolupráce s politickou stranou. Mít možnost ovlivňovat, podílet se, sdílet a spoluvytvářet politickou stranu je jediná možná cesta, jak ozdravit politickou sféru.

TIP:  Stačí umístit pracovní inzerát a modlit se? Zkuste myslet o náboru jinak a buďte proaktivní.

Co si myslíte vy o náboru a politice nebo o politických kandidátech, co navrhujete a jak to změnit? Diskutujme.

- Reklama -