DomůFAQPoradenství, konzultování nebo koučování

Poradenství, konzultování nebo koučování

Klient často přichází s problémem a očekává jeho vyřešení, ale je si vědom nutnosti své spoluúčasti. Dostáváme se pak do situací, jakou formu spolupráce vlastně zvolit. Jestli profesionálně vedená konzultace nebo koučink. Vždy existuje taková tenká linie mezi těmito formami a možná se i často překrývají.

Poradenství, konzultování, koučování
Poradenství, konzultování, koučování

Poradenství

Profesionální poradenství ve firemním prostředí má dlouhodobě své místo, u nás se používá v klíčových oblastech řízení finančních oblastí, někdy i v manažerských oblastech. Poradenství v oblasti HR nebo personalistiky, je stále spíše ještě na svém začátku a ujasňuje si své postavení. Business poradenství se používá spíše pro přenos know-how, ale nikoli pro rozvoj vlastních business dovedností.

Konzultování

Konzultování má svoje techniky, které klientovi pomáhají utřídit si myšlenky, definovat si svůj problém a stanovit si cíle a další postup řešení. Konzultant pak poskytuje zpětnou vazbu. Na odpovědi si konzultovaný přijde sám. Konzultování tohoto typu se velmi podobá koučování, je však direktivnější. To je často i důvod, proč ne každý je vhodný pro koučink a vyhovuje mu direktivnější forma poradenství.

Další článek:  Velká studie: Zaměstnání nebo podnikání?

Koučování

Pokud klient odpovědi na své otázky a témata nezná, je pak vhodnější koučování. Poradenství se zaměřuje vždy na minulé chování než koučování. Při koučování je patrná proaktivnější forma. Kouč se podílí na rozpoznání problému, ale i na stanovení toho, kam se musejí v tématu dostat a také jak se tam dostanou.

Konzultování nebo koučování

Konzultování je jedním ze způsobů ke specializované expertíze. Je zde často předpoklad, že konzultant diagnostikuje problémy a navrhne možné řešení, popřípadě ho rovnou implementuje. Koučování ovšem předpokládá schopnost jedinců a týmů vytvářet vlastní
řešení s tím, že kouč zprostředkovává podporu, přístup a rámec zaměřené na odhalování nových perspektiv a pohledů tématu.

Konzultant doporučuje řešení na základě obecně platných principů a postupů ve svém oboru a nemusí se nutně opírat o své vlastní zkušenosti. Kouč je zase primárně najímán, aby u koučovaných rozvinul osobní a komunikační dovednosti pro jednání nejen se zákazníky, ale i mezi sebou navzájem a skrze manažerskou hierarchii.

Koučink nebo poradenství

Každý kouč by měl ovládat několik zcela zásadních dovedností, bez kterých se postup
s dobrými výsledky na konci neobejde. Jedná se o dovednost vytvořit důvěryhodný vztah,
aktivně naslouchat, vhodně a kreativně klást otázky, dávat zpětnou vazbu

Další článek:  Kdo je personálně krizový manažer?

Oblasti rozvoje v rámci koučinku jsou pak oproti konzultování nebo poradenství dále. Od komunikační a interpersonální oblasti, časový managementu, vyvážení pracovního a soukromého života, překážek v produktivitě, rozvoje personálu nebo až po řešení a vypořádávání se s nejrůznějšími konflikty.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru HR. HR Interim manažer funguje jako rychlá a odborná externí pomoc na zvládnutí výjimečné personální...

Jak restartovat firmu nebo podnik?

Asi první cílem restartu firmy je vytvoření jakési podrobné mapy opětovného spuštění do nové podoby. Krize rozbijí mnoho předpokladů a nástrojů, na které se...

Symptomy krize ve firmě

Příznaky problémů ve firmě nebo podniku, které se neprojevují zřetelně, je často nutné hledat třeba v účetní rozvaze. Prvotní známkou toho, že podnik má...

Jak zachránit firmu?

Existuje nespočet forem, jak zachránit firmu před jejím krachem nebo koncem, uzavřením. Příklady možných opatření k záchraně firmy jsou následující: Oddlužení firmy, podat návrh...

Kdo je krizový manažer

Krizový manažer je především člověk se schopnostmi a dovednostmi vrátit firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, stavu prosperující firmy. Vlastnosti krizového manažera Odbornost a...

Co dělá krizový manažer

Cílem práce krizového manažera je celkové zvládnutí procesně náročných procesů ve velmi krátkém čase. Procesy mohou často vykazovat překvapivý a nečekaný průběh, ale i...

Důvody firemní krize

Příklady možných důvodů a příčin firemní krize jsou následující: Dlouhodobé nebo opakované chyby managementu Problémy v oblasti obchodu nebo marketingu firmy Přecenění vlastních sil...

Jak na nábor nových zaměstnanců? Postup a proces náboru

Proces náboru nových zaměstnanců je jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita. Nábor...

Personální audit ve firmě? Kdy realizovat, co sledovat a jak?

V dnešní době je na trhu celá řada firem, která umí pouze rámcově realizovat personální audit a obvykle neodborným způsobem. Jedná se o formu...

Co znamená pojem krizový management?

Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je...

Kdo je personálně krizový manažer?

Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma,...

Jak probíhá personální audit

Personální audit a jeho průběh může být různý. Personální auditor zvolí strategii a následně plán realizace. Opět jako je vzor personálního auditu, může být...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé,...

První krok manažera je budování důvěry

Pokud jde o budování důvěry ve vztazích, musí vždy...

Globální krize trhu práce nastane v roce 2030

Nezní to pozitivně, ale do roku 2030 mnoho z...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...