Stačí pouze dva kroky k vašemu štěstí…

430

Jama a Nijama?

Rozhodl jsem se s vámi sdílet něco, co už jistě znáte z různých jiných pohledů a názorů, ale nebylo to doposud utříděno do své původní a originální podoby, nikoli reprodukované a marketingově desetkrát upravené a přemleté. Problém šťastného a nešťastného života je problém především vlastního pocitu.

Jama

Jama značí kázeň citu. Jejím pomocí se doslova vyrábí štěstí.

Institut rodinných firem

Zlostný, zarputilý, nepříjemný, mnoha věcmi zaujatý člověk by chtěl toto všechno nechat stranou, jednoduše se nějak rychle naladit a stát se šťastným. Bohužel a zcela upřímně nestačí navštívit kouče nebo dnes ještě oblíbenějšího mentora a nechat se nějak nasměrovat. Kázeň citová je něco, co se musíte naučit, je to jako disciplína, ale v rovině citů, bez toho není Jama.

Co Jama především předepisuje je, aby člověk neubližoval, nelhal, nekradl, nežil necudně. Co to znamená? Člověk má žít tak, aby se jeho mysl nezužovala, nezatemňovala zlobou, nevzrušovala nenávistí, záští a nezapadla do světa pohlavní chtivosti.

Další článek:  Video: Jste ten co bere nebo ten co dává?

Práce na sobě podle jamy spočívá v rozpuštění zlých a pěstování dobrých sklonů a vlastností. Špatné charakterové sklony nelze potlačit, působily by tak o to silněji v podvědomí. Prvním krokem k jejich odstranění je upřímné sebepoznání? Následuje rozpuštění špatných vlastností, které spočívá v tom, že je již neakceptujete za své, neztotožňuje se s nimi a zaujímáte pozici nezaujatého pozorovatele.

Chce-li totiž člověk být šťastný, musí mravní příkazy uskutečňovat rozvíjením míruplné mysli, šťastné nálady, důvěřivosti a optimismu. Mravní očišťování je to, co vás udělá šťastným. Protože štěstí a neúspěch jsou záležitosti niterných a mentálních stavů. Pokud jste pod nadvládou pesimismu, nevlídné a nepřejícné mysli, špatné nálady, podezřívavosti a závisti, pocit štěstí vás nenavštíví. Štěstí se prostě nedostaví!

Kázeň citu to je Jama.

Nijama

Se týká hygieny jak tělesné, tak i duševní. Člověk má o sebe dbát, ale především, má být pozorný ve styku s lidmi, má se intenzivně vzdělávat, učit se vědomě myslet, zachovávat etiketu, zdrženlivost ve svých úsudcích, nereagovat spontánně, vyhledávat vlastní cíle a společnost zabývající se ušlechtilými činy a učením.

Další článek:  Like, follow, share, svého kariérního poradce, headhuntera nebo personalistu, proč?

Jak moc se může jevit učení Květoslava Minaříka nám dnes vzdálené, a přesto je tak pro dnešní společnost aktuální. Kdo striktně dodržuje Jamu a Nijamu dosáhne své přeměny. Tím se dokáže, že problém nešťastného života muže a musí vyřešit jen tak, že přemění a následně vymění své myšlení a cítění uvede ve skutek.

Zcela upřímně, bez změny myšlení neexistuje žádná cesta k vašemu štěstí. Jama a Nijama jsou dva pilíře k tomu stát se šťastným. Určitě to není jednoduché a není to krátká cesta, žádné zkratky neexistují. Možná ztratíte práci, kterou již dlouho nesnášíte, možná přátele, kteří nejsou skutečnými přáteli, ale budete šťastní a nejspíše i zdravější, a to je přece hlavním cílem našeho života! Být šťastní.

Význam jamy a nijamy pro každodenní život

Obě představují důležitou roli v otázce duševního, ale i tělesného draví. Obě vedou ke snížení intenzity a množství stresu. Celkově vedou ke správné klasifikaci a vyhodnocení životních hodnot, usnadňují rozhodování v náročných životních situacích. Respektování principů jamy a nijamy vede k souladu s vlastním svědomím, což je předpokladem k dosažení svého vnitřního klidu.

Další článek:  Start projektu: Interview | Sdílejme naše kariérní příběhy | Trh práce vašima očima

Pokud opravdu toužíte po tom být šťastní, je třeba zpracovat na vlastních citech, které v sobě hromadíte a na způsobu jednání a vnímání vašeho okolí. Doba dnes není lehká, ale je to skvělá příležitost na sobě zapracovat zevnitř!

MINAŘÍK, Květoslav. Jóga v životě současného člověka. Hradec Králové: Kruh, 1991. Přímá stezka (Kruh). ISBN 80-85202-02-6.

- Reklama -