DomůKariéra | CareerPozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním mechanismem s jasnými i nejasnými sděleními. Měl by odpovídat vaší situaci a příběhu, který chcete vyprávět. Než však začnete, určete si, co chcete, aby váš životopis dělal a sděloval. Obsah sestavte, jakmile je vaše cílové sdělení jasné.

Zde je 10 základních pokynů pro sestavení vysoce působivého životopisu.

Pozor na přídavná jména

Vyhněte se přídavným jménům a uveďte příklady, které budou jasně vyjadřovat sdělení. Data, tituly, odpovědnosti a vzdělání jsou součástí stránky vašeho příběhu. Nebudete však úspěšní, pokud se budete snažit nejasně vyjádřit vůdčí schopnosti, chování, strategické myšlení nebo jiné obchodní a vůdčí kompetence. Ty musí být zakomponovány do jasných a srozumitelných sdělení, která váš životopis musí předávat.

Nikdo nechce slyšet, že se rychle učíte, jste vedoucí týmu nebo jste schopni pracovat pod tlakem. Personalisté chtějí při rychlém čtení vašeho životopisu vidět důkazy. Pokud je v něm správné a jasné sdělení, prosadí se silněji.

Pozor na formát

Nebuďte kreativní a nesestavujte životopis v Power Pointu nebo Excelu. Životopisy se stále vytvářejí a formátují na papír, ale většina organizací, náborářů a firem zabývajících se vyhledáváním vedoucích pracovníků používá systémy pro řízení vztahů se zákazníky CRM a systémy pro sledování uchazečů ATS k ukládání, vyhledávání a správě informací o vás jako potenciálním kandidátovi. Váš životopis musí vypadat dobře na papíře, ale měl by být také vhodný pro vystřižení a vložení a měl by být vhodný pro analyzátory, aby se snadno začlenil do systémů pro sledování uchazečů. Nejdůležitější je, aby se váš životopis dal snadno vyhledávat.

Čím obtížnější je pro někoho zadat vaše údaje do systému, tím vyšší je pravděpodobnost, že váš životopis skončí ve ztracené schránce nebo v nedohledatelném adresáři na pevném disku. Uvažte, že nejběžnějším formátem souboru je Microsoft Word. Nebuďte kreativní a nesestavujte životopis v aplikaci PowerPoint nebo v aplikaci Excel. Vyhněte se efektnímu formátování, především tabulkám, tabulátorům a odrážkám, které se při importu životopisu pomocí funkce vyjmout a vložit zkreslí. Používejte univerzální písma, například Arial nebo Times New Roman.

Většina šablon životopisů nalezených v MS-Word je založena na tabulkách a je navržena tak, aby se dobře tiskla. Těmto šablonám se vyhněte a začněte od nuly nebo použijte šablonu, která je jednoduchá a přímočará.

Pozor na osobní údaje

Vyhněte se přídavným jménům a uveďte příklady, které vyšlou jasnou zprávu. Usnadněte lidem kontakt s vámi a nekomplikujte formátování osobních údajů. Nejlepším místem pro vaše osobní údaje v tištěném životopise je pravý horní roh. Myslete na složku, sešité stránky nebo papíry spojené sponkou. Většina z nich se váže nebo drží vše pohromadě v levém horním rohu. Stránky listujeme, držíme je levou rukou a listujeme pravou rukou. Nejvýraznějším a nejviditelnějším místem je při tom pravý horní roh.

Správný formát zabere prvních 5 nebo 6 řádků důležitého papírového prostoru, ale vaše osobní údaje jsou rozhodující.

Adresa

Použijte standardní formát adresy, který byste použili pro odeslání dopisu. Není to nijak efektní a možná to není nejúžasnější způsob prezentace, ale bude nejsnáze čitelný pro zpracovatele životopisu. Nejpravděpodobnější scénář je, že se vás nikdo nebude snažit zastihnout běžnou poštou, ale adresa a poštovní směrovací číslo jsou důležité při regionálním vyhledávání. Stojí za to si to zopakovat a použijte proto celou adresu ve standardním poštovním formátu.

Telefon

Uveďte číslo domů, mobilní telefon a pokud možno i číslo přímo do zaměstnání.

E-mail

Byli byste překvapeni, jak dlouho zůstávají životopisy v databázi. Používejte e-mailovou adresu, kterou často čtete, ale také takovou, která se nezmění, pokud změníte zaměstnání, jako je například pracovní e-mailová adresa, nebo takovou, která se změní, pokud se přestěhujete, adresa poskytovaná lokálním poskytovatelem internetových služeb.

Zvažte dopad explicitních zpráv, které bude váš životopis vysílat, a rozdíl mezi [email protected] a [email protected] Nechci vás uvést v omyl, že adresa seznam nebo centrum není vhodná. Jsou adekvátní a dobře přijímané jako osobní e-mailová adresa, která se v průběhu let pravděpodobně nezmění.

Pozor na vzhled

Staňte se zapamatovatelným prostřednictvím svého životopisu. Lidé si dobře pamatují tváře. Antidiskriminační zákony brání tomu, aby se v životopisech objevovaly obrázky. Organizace, headhunter nebo náborová firma nemůže legálně požadovat vaši fotografii a někteří vás mohou požádat, abyste ji odstranili, abyste se vyhnuli šedým zónám souvisejícím s diskriminací, ale nic neříká, že ji nemůžete uvést, pokud se tak cítíte dobře.

Jedním z vašich hlavních cílů je stát se prostřednictvím životopisu zapamatovatelným. Lidé si pamatují tváře. Pokud jste prověřováni po telefonu, personalisté si snáze vytvoří spojení mezi obličejem, jménem a životopisem. Je cenné, když ke jménu přiřadíte tvář.

Po tomto konstatování nezapomínejte na jasné sdělení a použijte adekvátní fotografii hlavy, která bude působit profesionálním a výkonným dojmem. Vyhněte se oříznuté fotografii z večírku, naskenovanému potápěčskému průkazu nebo pasu. A vyhněte se prosím i fotografii ve smokingu z loňské letní plavby nebo svatby vaší sestřenice. Použijte obrázek, který bude odrážet to, jak byste se oblékli a upravili na pohovor.

Pozor na cíl

Použijte toto pravidlo. Pokud jste se podívali na svůj tištěný životopis, první polovina první strany by měla obsahovat vaše osobní údaje v pravém horním rohu a dobře napsané shrnutí ve stylu odrážek. Toto shrnutí by mělo obsahovat dostatek informací a důkazů, které personalistovi pomohou rozhodnout, zda mu stojí za to věnovat čas čtení dalších ¾ vašeho životopisu, které by měly obsahovat podrobnosti.

Vyhněte se přídavným jménům a vzletným slovům, jako je rychlý žák, vedoucí týmu, cílevědomý prodejce atd. Když někdo dočte váš souhrn, měl by mít jasnou představu:

Co, kdy, kde, jak a jak dlouho!

Co

  • Obor, na který jste se zaměřili, s důrazem na váš cíl (prodej, lidské zdroje, provoz atd.).
  • Produkty, se kterými jste pracovali (elektronika, oděvy, nápoje atd.).
  • Pokud jste manažer nebo manažerka – úroveň vedení a manažerské odpovědnosti.
  • Hlavní silné stránky a klíčové kvalifikace.

Kde

  • Typ organizace (s.r.o., a.s., globální nebo regionální, malý nebo velký podnik atd.)
  • Odvětví a trhy, ve kterých jste pracovali (automobilový průmysl, maloobchod, spotřební zboží, finanční sektor atd.)
  • Regiony, ve kterých jste působili.

Jak dlouho

  • Váš celkový počet let pracovních zkušeností a konkrétní doba strávená v každém z nich, v čem a kde.

Jak

  • Měly by se zde odrážet klíčové údaje podložené úspěchy a důkazy o tom, jak dobře jste si vedli v jednotlivých oblastech, v čem a kde. Tato sekce by také měla obsahovat klíčové informace týkající se specifických znalostí, které by mohly být relevantní pro vaše zkušenosti a výkon, jako jsou jazykové znalosti a certifikáty.

Pozor na souvislosti

Uveďte své zkušenosti do souvislostí. Jakmile začnete popisovat svůj zážitek, je důležité, abyste ho uvedli do souvislostí. Při popisu svého profesního zážitku nebo zkušenosti jej uvádějte do souvislostí. Nikdy nepředpokládejte, že každý bude znát společnosti, pro které jste vykonávali práci. Uveďte stručné shrnutí toho, čím se zabývají, odvětví, celkové příjmy společnosti, počet zaměstnanců a případně příjmy a velikost divize, pro kterou jste práci vykonávali. Tyto informace uvedou organizaci a vaši roli do správné perspektivy.

Při popisu svých zkušeností použijte obrácené chronologické řazení a uveďte přesný titul, odpovědnosti, zodpovědnosti a dosažené výsledky. Je důležité nezapomenout vše uvést v kontextu co, kdy, kde, jak a jak dlouho. U těch zaměstnání, kde jste v současné době stále zaměstnáni, pište své pracovní povinnosti v přítomném čase. U těch zaměstnání, kde jste pracovali v minulosti, napište povinnosti, které jste zastávali, v minulém čase.

Zmínil jsem se, že se musíte vyhnout přídavným jménům, zaměřit se na důkazy založené na údajích a dávat pozor na implicitní sdělení.

Pozor na strukturu

Všimněte si, že ve výše uvedeném příkladu spotřebovává vaše aktuální pozice nejvíce papíru, zhruba stejně jako polovina tištěné stránky. Následující pozice postupně využívají méně a méně místa, až obsahují pouze název, místo a data. Obecně platí, že první strana by měla zahrnovat vaše osobní údaje, dobře zpracované shrnutí a nejpodstatnější podrobnosti o tom, co jste dělali v posledních 3 až 5 letech. Na druhé straně hospodařte s prostorem a uveďte zbytek svých zkušeností a podrobnosti o svém vzdělání.

Pozor na hodnotu obsahu

Tituly jsou důležité a měly by být uvedeny spolu s institucí a rokem. Prostor v životopise je důležitý a tak pokud to není velmi významné a relevantní, například profesní certifikát, nevkládejte to. Vynechejte semináře zaměřené na sebezdokonalování, které jsou zaměřeny na kompetence, jež by se měly odrazit ve vašich úspěších. Personalisty nebude příliš zajímat, že jste absolvovali seminář o vyjednávacích dovednostech, pokud se vyjednávací dovednosti neodrazí ve vašich úspěších. Pokud chcete vyzdvihnout své vyjednávací dovednosti, ujistěte se, že jsou součástí sdělení, které vysíláte v rámci svých povinností, odpovědností a úspěchů.

Pokud nemáte méně než dva roky odborné praxe, měla by část o vzdělání a odborné přípravě následovat až po části o odborné praxi.

Pozor na přehlednost

Při procházení životopisu se ujistěte, že je zohledněn každý rok a nemáte žádné mezery. Chronologická návaznost je jednou z prvních věcí, na kterou personalisté hledí, a nesrovnalostí nebo pokusů o vykreslení jiného obrazu si všimnou. Pokud tomu tak není, transparentní personalisté budou okamžitě předpokládat, že něco skrýváte nebo se snažíte něco zakrýt. Uveďte vše od data ukončení studia nebo první profesní zkušenosti až po to, co děláte dnes.

Pozor na logistiku

Dobře svůj životopis pojmenujte. Ano, název souboru je důležitý. Nebude vám to trvat dlouho a může to mít význam. Vyhněte se obecným názvům nebo svým iniciálám, například CV-PK-CZ.doc, a použijte název, který pomůže vám i všem, kteří budou s vaším elektronickým životopisem pracovat, s názvem souboru, například CV-Petr-Kmošek.doc.

Držím Vám palce a ať se Vám daří.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Vítek

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik minut na to, abyste ho přesvědčili. Stejně tak toto platí i pro někoho, kdo se...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Díky, super přehled. VítekPozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise