Zájem o práci na dálku raketově roste

574

Možná je to již dlouhodobější trend nebo to zkrátka vyplývá z podstaty přehřátého trhu práce, také to může být způsobeno myšlením nové nastupující generace a jiných hodnot, ale zaměstnanci tlačí společnosti k tomu, aby došlo k rozbití již dlouho zavedených struktur a politik, které tradičně ovlivňují jejich pracovní život a kariéru.

Proč lidé volí práci na dálku?

Podle posledních trendů a zpráv o trhu práce, dochází k zajímavému trendu růstu práce na dálku. Ti, kteří pracovali vzdáleně 80 % a více času mají o tento druh spolupráce větší zájem, a to o téměř o 10 %, oproti roku 2016. Tento nárůst práce na dálku nemusí být překvapením, protože je patrné, že se trh práce přehřívá a zaměstnanci i zaměstnavatelé sahají k novým způsobům řešení pracovních pozic.

Jak často pracujete vzdáleně?

Někteří zaměstnavatelé považují tuto praxi za široce prospěšnou, když říkají, že pracovníci na dálku jsou produktivnější a že další flexibilita může pomoci odstranit rozdíly mezi ženami a muži a vyřešit nedostatek pozic na trhu práce. Další pro práci z domova je i to, že ti zaměstnanci, kteří strávili 60 % až 80 % svého času mimo kancelář, měli nejvyšší míru angažovanosti. Zdá se tedy, že o práci na dálku bude nadále rostoucí zájem.

TIP:  Mladá generace a role HR

Práce na dálku dle pracovních pozic

Práce na dálku – práce z domova

Výhody práce na dálku jsou nesporné. Zaměstnanec se může starat o své dítě, nemocného příbuzného nebo je zde vyhlídka, aby se vyhnul zdlouhavému a náročnému dojíždění do práce. Benefitů, které podporují práci z domova je celá řada, ale není vždy pro každého a nehodí se do každého oboru. To, že zaměstnanci mohou být produktivnější v práci na dálku, než aby do kanceláře dojížděli každý den, je pro zaměstnavatele také určitou formu příležitosti a možná i stojí za analýzu pozic ve vaší společnosti.

Vzdálená řešení

Samozřejmě, že zaměstnanci pracující formou home office mají dnes technologii, díky které je možné snadné pracovat odkudkoli. Komunikační nástroje dnes umožňují interakci flexibilní a také plynulou a bezproblémovou. Řešení pro vytváření nejrůznějších sítí umožňují bezpečně měřit sítě, což pomáhá pracovníkům společnosti spolupracovat přes geografické hranice. Další aplikace a IT nástroje udržují personál mimo kancelář aktivně spojený a propojený s kolegy a umožňuje jim, aby se účastnili práce ve společnosti z pohodlí svého domova.

TIP:  Jak úspěšně rozvíjet a motivovat vaše zaměstnance?

Není tedy žádným překvapením, že s nárůstem popularity a rozsahu práce na dálku dochází k bitvě mezi kanceláří firmy a domácí kanceláři. Aktuální studie ukazují, že do konce roku 2018 bude nárůst pracovníků home office takřka dvojnásobný.

Coworking na vzestupu

Dotazovaní v celosvětovém průzkumu coworkingu říkají, že se připojují z networkingových důvodů a 60 % uvádí, že hledá společenskou a také příjemnou atmosféru, zatímco 56 % vyhledává interakci s ostatními. Navzdory možnosti vzdálené práce je potřeba interakce a osobního spojení mezi lidmi stále silná a vyžadovaná. V roce 2017 uvedlo 45 % respondentů z průzkumu vzdálených pracovníků, že preferují záměr přestěhovat se do méně izolovaného prostředí. Coworking prostor se zdá být určitou alternativou a je jakýmsi hybridem mezi prostředím zaměstnavatele a vzdáleným pracovištěm – domácí kancelář.

Jste ještě náš zaměstnanec?

Nejvyšší angažovanost je mezi pracovníky, kteří stráví tři až čtyři dny maximálně vzdáleně za týden. Čas ve firmě aktivně využívají na to, aby si vytvořili silné spojení mezi kolegy. Nakonec je to kombinace technologie a osobních interakcí, které nám umožňují pracovat harmonicky, v blízkosti a daleko.

TIP:  11 klíčových otázek na téma životopis

Závěrem

Totiž právě ona příležitost k flexibilnímu plánování práce z domova hraje důležitou roli při rozhodování zaměstnance o tom, že si vás zvolí jako svého zaměstnavatele.

Další zdroje: Global state of remote work

Photo by BRUNO CERVERA

- Reklama -