Pracujete dlouho a jste přepracovaní? Běžte do vězení!

183

V některých firmách poměrně časté téma, pracovní doba a přesčasy, přetížení a práce na víc. Stálá diskuse, jestli je třeba atd. Někdy také slýchávám, že jinde je to lepší a že by chtěl někdo žít v jiné zemi, kde se tolik „nemaká“. Mě zde zaujalo hned několik pohledů. Některé země jsou produktivnější než ta naše, a to i při menším počtu hodin strávených v práci a někdo kdo byl dlouhá léta považován za nejhorší místo workholismu toto ocenění již nedrží.

Další fenomén, kterým se přepracovanost řeší je omezení stresu z dlouhodobé práce přesčas nebo ve vysokém tempu, dynamickém nebo konkurenčním prostředí apod. Vznikají projekty, které mají rizika z tohoto pracovního života omezit nebo alespoň snížit, jedním z nich, který je opravdu mimo standardní směr je projekt: „Prison Inside Me“.

Jak je to s pracovní dobou?

Nejkratší pracovní dobu v 1332 hodinách vykázalo Německo, následuje Dánsko 1346 hodin, kde mnoho zaměstnanců přichází z práce kolem 16:00. Na třetím místě se umístila Velká Británie s 1 367 hodinami, následované Norskem s 1 369 hodinami, Nizozemskem s 1 399 hodinami, Rakouskem s 1 400 hodinami a Francií s 1 402 hodinami.

TIP:  První dojem, jak na to? Interview, pohovor nebo jen rozhovor?

Řekové pracují nejdéle v Evropě, v průměru 1728 hodin za rok, a dokonce je nově před nimi Polsko se svými 1766 hodinami. Mezi anglicky mluvícími zeměmi vykázaly USA a Nový Zéland relativně vysokou pracovní dobu, přičemž obě se shodovaly na 1739 hodinách. Údaje pro Austrálii a Kanadu byly 1 683, respektive 1 644.

Kde nechcete pracovat

Pouze Mexiko se umístilo nad Koreou mezi 35 zeměmi s 2 124 hodinami, zatímco všemu vévodí Kolumbie se svými 2172 hodinami z roku 2019. Navzdory tomu, že Korea je popisována jako místo, kde hrozí smrt přepracováním, průměrný korejský pracovník odpracuje 1 908 hodin ročně, což je nad průměrem OECD, Česká republika pak 1705. Otázkou ovšem je, jak jsou data relevantní, z jakých všech zdrojů se čerpá, oficiálně apod.

Pro někoho může být překvapením ve světle pověsti korejské země o tom, že má workoholickou kulturu, což vedlo i k výzvám, aby korejská vláda uvalila strop na práci přesčas.

Přestože se Německo těší nejkratší pracovní době mezi členskými zeměmi OECD, dokáže si stále udržet vysokou úroveň produktivity. Ve skutečnosti je průměrný německý pracovník údajně o 27 % produktivnější než jeho britský protějšek.

Zdroj: tradingeconomics.com

Nizozemci, Francouzi a Dánové také odpracují v průměru méně než 1 500 hodin ročně. Pouhá 2 % dánských zaměstnanců kteří mají nejlepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem na světě strávili dlouhé hodiny ve srovnání s průměrem OECD 13 %.

TIP:  První dojem, je první dojem ze sociálních sítí?

Česká republika a pracovní doba

Nalezení vhodné rovnováhy mezi prací a životem je výzvou pro všechny pracovníky, zejména pracující rodiče. Schopnost úspěšně skloubit práci, rodinné závazky a osobní život je důležitá pro blaho všech. Vlády mohou pomoci tento problém vyřešit podporou podpůrných a flexibilních pracovních postupů, které rodičům usnadní nalezení lepší rovnováhy mezi pracovním a domácím životem.

Důležitým aspektem rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je doba, kterou člověk stráví v práci. Důkazy naznačují, že dlouhá pracovní doba může narušit osobní zdraví, ohrozit bezpečnost a zvýšit stres. V České republice pracuje téměř 6 % zaměstnanců velmi dlouho, což je méně než průměr OECD o 11 %. Takže jsme na tom zatím dobře.

Máte toho dost? Běžte do vězení!

Pokud se skutečně cítíte přepracovaní z dlouhé pracovní doby, zapomeňte na luxusní čtyřhvězdičkové hotely a okouzlující dovolenou, pro mě novinkou, teda už od roku 2013 je falešné vězení. Funguje jako zajímavý způsob, jak se vyrovnat se stresem každodenního života. Od svého otevření věznice již uvěznila přes 2 000 „vězňů“, kteří se snažili uniknout požadavkům každodenního stresujícího života.

TIP:  Pracovní doba, jak ji známe pravděpodobně brzy skončí!

Projekty na snížení stresu z přepracování

Prison Inside Me

Tento projekt nabízí zážitek podobný věznici, kde jsou „hosté“ umístěni na 24 nebo 48 hodin a prakticky uzavřeni ve vězeňské cele. Vybavení vězení je omezené a vězni zde tráví svůj pobyt v naprostém tichu. Vysoké nároky, rostoucí stres, silná konkurence vedou k metodám, které umožní alespoň dočasné vysazení z tohoto tempa.

Léčení stresu – Pobyt ve vězení

Při nástupu klienti odevzdají veškeré osobní věci a na oplátku obdrží modrou vězeňskou uniformu, také čajový servis, zápisník a potřeby na psaní. Spaní na podlaze, zakázané mobilní telefony a omezení mluvení se spoluvězni. Na ploše o výměře 6 metrů čtverečních je k dispozici vše: toaleta a zrcadlo. Tvrdé podmínky a přísný režim je samozřejmostí.

Proč vznikají podobné projekty

Korea patří mezi země s nejdelší pracovní dobou. Jihokorejci strávili ve svém zaměstnání v průměru 2 069 hodin. Průměr zemí v rámci OECD je přitom 1 764 hodin. Loni v létě proto vláda rozhodla o zkrácení pracovního týdne z 68 hodin na 52.

Zaměstnavatelé tuto změnu přijali negativně, ale překvapivě ani zaměstnanci. Jihokorejce práce prostě baví anebo je to prostě nutnost, protože konkurence nespí. Celkově zde ale vzniká otázka, jak dlouho budou rozdíly ve využití pracovní doby trvat.

Kdo je tady přepracovaný?

Zdroje:

- Reklama -