Proč přátelství do managementu nepatří?

Pokud jste ve vedoucí roli, pak buďte především šéfem, a nikoli přítelem. Nicméně jedna z věcí, která odděluje skvělého manažera od průměrného manažera, je jeho schopnost být srdečný a přátelský se členy svého týmu. Vytyčení hranice mezi srdečností a přátelstvím může být poněkud obtížné, ale zde se pojďme podívat na některé z důvodů, proč je nejlepší nebýt přáteli se svými zaměstnanci a proč je nejlepší udržet váš vztah na profesionální úrovni.

Naše povaha

Jsme od přírody sociální tvorové, teda někteří z nás. V naší přirozenosti je být v nějaké společnosti. Všichni jsme však přitahování pouze k některým lidem než k ostatním. Být přátelský ke svému týmu je skvělý způsob, jak povzbudit komunikaci a motivovat, ale pokud k nim začnete přistupovat jako k přátelům, budete přirozeně blíž k některým více než k jiným, a to může být časem komplikace.

- Reklama -Institut rodinných firem

Ti ostatní, kteří nebudou ve vašem nejužším kruhu budou mít tendenci zpochybňovat vaše rozhodnutí a možná vás obviní z toho, že favorizujete jiné. Realita firem je taková, že někteří manažeři mají sklon dávat svým nejbližším více výhod. Pokud se zdržíte přátelství se svými zaměstnanci, vaše rozhodování bude více objektivní, zaměřené na výkon.

Další článek:  Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

Proč vůbec téma přátelství brát vážně? Kdysi jsem našel úryvek v knize od Tomáše Bati Úvahy a projevy.

Chci-li docíliti dobrých bot

„Nikdo mi neřekl, že chci-li docíliti dobrých bot, musím znát stejně dobře psychologii jako ševcovinu. Psychologie, umění, jak hráti na tak nesmírně jemňoučký nástroj, jakým je lidská duše, ta je pro vás a pro vaši nynější práci to nejdůležitější. Poradím vám, jak jsem minulý týden dával do pořádku křivé ořízky na jedné dílně.

V této dílně řezali ořízku tři mužové. Když jsem do ní vešel, věděl jsem o těch mužích všechno, co jsem potřeboval vědět, pro porozumění jejich práci. Zavolal jsem mistra a požádal ho, aby mi ukázal, který ze zmíněných tří mužů pracuje nejlépe.

Ukázal mi statného muže v nejlepších letech. Krásný člověk, tělo jako svíce, samá zdvořilost. Podíval jsem se na jeho práci a práci sousedů. Jeho práce byla nejhorší. Tento člověk si uměl přímo mistrně vybudovati přátelský poměr ke svému mistrovi i nadmistrovi.

Byl z toho druhu lidí, které příroda obdařila krásným zevnějškem, který budí již sám o sobě sympatii. Byl velmi dbalý toho, aby se o něm pěkně mluvilo. Docílil, že mistr i nadmistr podlehli sugesci jeho slov a zevnějšku a utvořili si o něm úsudek na základě jeho osoby – ne na základě jeho práce. Druhý šnytař byl člověk málo vzhledný, drsného způsobu vyjadřování a třetí úplný nemluva.

Další článek:  Čakra management - Role čaker při rozvoji firmy a managementu

Jakkoli pracovali daleko lépe než onen hezký člověk, přece na ně doléhala plná tíha kritiky mistra i nadmistra.

Řekl jsem mistrovi toto: „Vy jste dopustil, aby člověk, který je nepřítelem vaší práce, který ji kazí, byl vaším přítelem.  Běžte ke svému příteli a řekněte mu, že nechcete býti více jeho přítelem, pokud si míní počínat takto ke své práci. Dejte mu najevo, že nemá jiné cesty k získání vašeho respektu nežli konati dobře tu práci, která živí jeho i vás.„

Tíha přátelství

A co víc, pokusy stát se přáteli se svými zaměstnanci se mohou projevit jako upřímné právě proto, že určití jednotlivci nemusí být druhem člověka, s nímž byste za normálních okolností byli v přátelském vztahu. Naopak neúspěšné přátelství může narušit vaši autoritu a respekt a značně vám ztížit vaší manažerskou práci.

Zdravá profesionalita

Profesionální odpovědnost musí převyšovat vztahy. Vztahy jsou různorodé. Přátelé jsou si vždy rovni, zatímco řídící manažer je podle definice nadřazený. Můžete si myslet, že můžete získat více ze svého týmu pokud jste přátelští, ale pamatujte, že nakonec jste ve vedoucí roli a jste zodpovědní za všechna vaše rozhodnutí. Tam, kde mohou přátelé nesouhlasit a rozhodnout se dle sami sebe, tam manažer definuje cestu a jeho tým společně s ním tuto cestu prochází.

Další článek:  Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

Nevhodné sdílení

Samotné sdílení se může stát výhledově problémem, pokud jste přátelé se svými podřízenými zaměstnanci. Není však vhodné, aby manažer sdílel věci, které by člověk mohl říct svému příteli důvěrně mimo práci. Hranice jsou tu z nějakého důvodu ve světě manažerské správy a udržování přátelské vzdálenosti.

A konečně, vy jakožto vedení, jste v konečném důsledku zodpovědní za to, zda mají členové vašeho týmu práci, náplň nebo úkol. Pokud nejste spokojeni s výkonem člena svého týmu, musíte jim být schopni dát zpětnou vazbu. Být přítelem snižuje vaši efektivitu jako manažera a dávat zpětnou vazbu kamarádovi je někdy dosti obtížné.

Závěrem

Seznamte se s jednotlivými členy svého týmu a samozřejmě k nim přistupujte srdečně, vždy však pamatujte, že vaším úkolem je být především manažerem a nikoli přítelem. Ona profesionální odpovědnost je ta cesta k úspěšné kariéře v manažerské pozici.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Proč přátelství do managementu nepatří?To sedí. Vše jednou přeroste a těžko se jde zpět.