Právní informace

Provozovatelem těchto webových stránek je Mgr. Petr Kmošek, se sídlem Horní Ředice 349, PSČ: 533 75, IČ: 76655784. Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

Ochrana autorských práv

Celý obsah webu www.kmosek.com a jeho jednotlivé části jsou chráněným autorským dílem a veškerá práva k užití tohoto obsahu jsou vyhrazena Mgr. Petr Kmošek. Žádná část obsahu tohoto webu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Mgr. Petr Kmošek. Citovat část obsahu tohoto webu lze pouze dle dohody, případně dle norem ČSN. V případě protiprávního a neoprávněného užití části obsahu tohoto webu odpovídáte za újmu vzniklou oprávněným osobám, ušlého zisku, nepeněžité újmy, včetně vzniklé škody, nákladů na právní služby apod.

Odpovědnost

Mgr. Petr Kmošek negarantuje správnost případně úplnost zde na tomto webu dostupných informací, textu, odkazů, grafik nebo dalších materiálů. Veškeré dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu a povahy. V případě využití rad a informací uvedených na webu kmosek.com a přidružených webů jsou na vlastní riziko návštěvníka/ uživatele. Data a informace na tomto webu se mohou měnit a nepředstavují závaznou nabídku služeb či produktu a ani žádný závazek.

Objednávka služeb

Objednávkou skrze náš web nevzniká nárok zákazníkovi plnit závazek v přítomnosti i do budoucna. Jestliže zákazník objednává služby pomocí tohoto webu nebo emailu, může tak konat. Smluvní vztah vzniká až na základě uzavření písemné objednávky a nikoli automatizovaným potvrzením zaslané a obdržené objednávky.

Odkazy

Na našem webu můžete narazit na odkazy na linky, dokumenty a další materiály třetích osob nebo jiné webové a html stránky. Přítomnost těchto odkazů neznamená, že Mgr. Petr Kmošek schvaluje, monitoruje nebo jakkoli spravuje tyto stránky, na které odkaz směruje. Za navštívený link, skrze naše stránky neneseme žádnou odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku ani informací a materiálů zobrazených.

Mgr. Petr Kmošek, [email protected] , +420 605 433 267