DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRPřestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Škodlivost a toxicita chování v práci

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam, kde mně řekl majitel“ odpovídám. „Voláme policii“, „jestli musíte, tak to udělejte!“. „Já se mezitím spojím s majitelem a uvidíme.“ „přeparkujte hned!“, tentokrát už jsem viděl změnu barvy v obličeji u jednoho z kymácejících a rozhodl jsem se pro stejně hlasitý protiútok. „Přestaňte se chovat hrubě, prověřím to, pak budu teprve jednat.“ Zavřel jsem dveře. Nebylo to příjemné, mohlo to dopadnout však jakkoliv.

Dle postupu majitele, měl každý apartmán své místo, majitel si myslel, že zde budeme sami celý týden, někomu však vadilo to, že by jeho vůz stál jinde, a navíc nešlo o ledajaký vůz. Jeho Porsche stálo na místě pro tři vozy, a tak by byl radši v té malé garáži v bezpečí, obklopené pouze zdí. Nejspíše za vším byl pouze jeho strach o hodnotu. Své auto jsem přeparkoval a opilý Holanďan se dal do manévrů s parkováním…

Použil jsem tuto několik dní starou historku ze Španělska k úvodu do mého článku o chování k zaměstnancům, jistá paralela by se zde našla.

Hrubost, nezdvořilost, neuctivost a ne respekt

S přetrvávající pandemií a probíhajícím válečným konfliktem se zvyšuje i mimořádně vysoká míra stresu a nejistoty u zaměstnanců. Naděje na brzký návrat k běžnému pracovnímu prostředí má svoje trhliny a nedostatky. I za těch nejlepších okolností čelí podniky a jejich zaměstnanci mnoha neznámým.

Další článek:  Jak na angažovanost a loajalitu zaměstnanců?

Majitelé firem, ale i sami zaměstnanci si neustále kladou otázky typu:

  • Jak se budou muset přizpůsobit, aby přežili a obstáli v konkurenci v měnícím se prostředí?
  • Zvládnou jejich podniky další nečekané krize?
  • Co když válečný konflikt dorazí až k nám?
  • Co a jak se změní v budoucnu?
  • Jaká pracovní místa budou potřeba a jaká ne?

Tato všechna témata si nepochybně vybírají svoji psychologickou daň. Výzkumy ukazují, že nejisté a zároveň nebezpečné chování (ve smyslu nejistoty prostředí) zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé k sobě budou chovat hrubě, nezdvořile a také neuctivě.

Škodlivost a toxicita chování v zaměstnání

Toxicita v chování je pro organizace škodlivější, než si myslíte. Zaměstnanci, kteří se v práci setkávají s nezdvořilostí, dosahují horších pracovních výsledků, jsou méně nápomocní kolegům a častěji svého zaměstnavatele okrádají. Ona hrubost také škodí udržení zaměstnanců a hospodářským výsledkům firmy.

Bohužel s hrubostí v práci se setkává naprostá většina zaměstnanců. V jedné studii 98 % zaměstnanců uvedlo, že je někdy v minulosti uráželi, přerušovali v prezentaci, ignorovali je nebo se k nim chovali hrubě nějakým jiným způsobem. Vědci proto hrubost na pracovišti označují za epidemii. Nedávná zjištění naznačují, že s neurvalostí se setkalo 70 % zaměstnanců, což je stále hodně, ale ne tolik, jak se dříve myslelo.

Kdo je to „toxický zaměstnanec“

Nezdvořilost je založena na vztazích. To znamená, že se netýká jen hulvátů v kanceláři, ale také nefunkční dynamiky mezi konatelem a jeho cílem. Ačkoli se tedy většina lidí setkala s hrubým chováním, většina jejich vztahů se hrubostí nevyznačovala.

Osobnost zaměstnance, jeho postavení ve firemní hierarchii a další charakteristiky jsou hlavními faktory, které určují míru nezdvořilosti, kterou dotyčný zažívá nebo provádí na daném pracovišti. Například ženy a noví zaměstnanci zažívají více špatného zacházení než muži a zaměstnanci s delší praxí.

Další článek:  Aby vám zpětná vazba nezhořkla!

Svědomití a příjemní zaměstnanci se dopouštějí méně špatného chování než jejich méně spolehliví a méně ochotní kolegové. Některé vztahy se vyznačují například soutěživou dynamikou, zatímco jiné se vyznačují závistí. Aby tedy manažeři předešli hrubosti na pracovišti, měli by se zaměřit na podporu zdvořilých vztahů mezi jednotlivými členy týmu a pozor SAMI MUSEJÍ JÍT PŘÍKLADEM.

Personální audit často dokáže odhalit toxické zaměstnance, kteří se nezdvořilostí dopouštějí, a tak doslova otravují celou organizaci. Za jejich chování pak často dochází k odchodům, nízké produktivitě práce nebo poškozování značky zaměstnavatele. Tyto projevy chování je třeba identifikovat co nejdříve, mají pak dopad na celou dynamiku organizace.

Urážky, nadávky a pomlouvání

Ačkoli hrubé a nezdvořilé chování porušuje mezilidské a organizační normy pro uctivé zacházení obecně, různá pracovní prostředí mají odlišnou kulturu a normy týkající se toho, jaký typ chování je a jaký není vhodný. V prostředích, kde dominují muži, například ve stavebnictví, v gastronomii, jsou urážky často tolerovány, nebo jsou dokonce považovány za vtipné.

Dalším chováním, které je na většině pracovišť považováno za zlomyslné, ale v některých prostředích je využíváno k získání vlivu, je pomlouvání. Vše tak nějak souvisí s vyspělostí a zralostí organizace a celkově s kvalitou lidského kapitálu, kterou podnik má.

Co s hrubým chováním zaměstnanců dělat?

Jděte příkladem

Musí být v organizaci známo to, co je a co skutečně není v pořádku. Je tedy třeba sepsat a zdokumentovat společná očekávání, jak by se lidé měli ve firmě chovat. Manažeři totiž hrají klíčovou roli při vytváření organizačních norem v mnoha oblastech pracovního života a svým vlastním chováním dávají pozitivní příklad. Důkazy naznačují, že firemní zásady proti nevhodnému chování jsou nejúčinnější, pokud manažeři jasně definují, co špatné chování obnáší. Jinak budou tyto zásady znít jako prázdná hesla.

Další článek:  Přichází období výpovědí! Bez zpětné vazby se nepohneme, říkají zaměstnavatelé!

Školte

Zajistěte cílené školení na toto téma. Protože hrubost v konečném důsledku pramení ze vztahů, doporučuji školení zaměřit tak, aby z něj měli prospěch zaměstnanci, kteří se podílejí na nefunkční dynamice. Tento přístup je nákladově efektivnější než plošné školení pro celou firmu a snáze se přizpůsobí problémům ve vztazích, s nimiž se zaměstnanci potýkají.

Oceňujte a děkujte

Můj článek o poděkování zaměstnancům má velkou čtenost. Mým posledním návrhem, jak řešit hrubost na pracovišti, je, aby manažeři pěstovali vděčnost a uznání na pracovišti. Manažeři musí pravidelně povzbuzovat zaměstnance, aby si navzájem vyjadřovali vděčnost a uznání, a ukázat jim, jak na to. Obojího můžete dosáhnout tím, že projevy vděčnosti začleníte do každodenní práce svého týmu.

Sbírejte zpětnou vazbu

Ano, pro lepší porozumění tomu, co se ve vaší firmě děje je nejlepší zpětná vazba vašich lidí formou personálního auditu. Vystavit manažery zpětné vazbě, celkově zlepšit klima v organizaci, přenastavit procesy a zlepšit firemní kulturu a s tím i zvýšit produktivitu, může být velmi prospěšné.

Žádná změna a obzvláště ta personální se nestane přes noc. Když se v rámci auditu věci řádně popíší a začnou se dodržovat doporučené strategie, postupnými kroky dojde k očekávané změně v organizaci, samozřejmě při plném zapojení a vůli managementu a chuti věci skutečně měnit.

Jakmile se vděčnost stane normou, nebude vnímána jako povinnost. Bude to prostě způsob, jakým to děláte. Když je na pracovišti normou budovat týmy a podporovat zaměstnance, zajímat se o ně, je méně pravděpodobné, že se zaměstnanci budou navzájem urážet nebo pomlouvat.

„Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.“ –  Jean Paul

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Jsme národem špatných manažerů?

Dle aktuálního průzkumu z roku 2017, napříč vzorkem 2000 zaměstnanců...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práciStojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam,...