Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam, kde mně řekl majitel“ odpovídám. „Voláme policii“, „jestli musíte, tak to udělejte!“. „Já se mezitím spojím s majitelem a uvidíme.“ „přeparkujte hned!“, tentokrát už jsem viděl změnu barvy v obličeji u jednoho z kymácejících a rozhodl jsem se pro stejně hlasitý protiútok. „Přestaňte se chovat hrubě, prověřím to, pak budu teprve jednat.“ Zavřel jsem dveře. Nebylo to příjemné, mohlo to dopadnout však jakkoliv.

Dle postupu majitele, měl každý apartmán své místo, majitel si myslel, že zde budeme sami celý týden, někomu však vadilo to, že by jeho vůz stál jinde, a navíc nešlo o ledajaký vůz. Jeho Porsche stálo na místě pro tři vozy, a tak by byl radši v té malé garáži v bezpečí, obklopené pouze zdí. Nejspíše za vším byl pouze jeho strach o hodnotu. Své auto jsem přeparkoval a opilý Holanďan se dal do manévrů s parkováním…

Použil jsem tuto několik dní starou historku ze Španělska k úvodu do mého článku o chování k zaměstnancům, jistá paralela by se zde našla.

Hrubost, nezdvořilost, neuctivost a ne respekt

S přetrvávající pandemií a probíhajícím válečným konfliktem se zvyšuje i mimořádně vysoká míra stresu a nejistoty u zaměstnanců. Naděje na brzký návrat k běžnému pracovnímu prostředí má svoje trhliny a nedostatky. I za těch nejlepších okolností čelí podniky a jejich zaměstnanci mnoha neznámým.

Další článek:  Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Majitelé firem, ale i sami zaměstnanci si neustále kladou otázky typu:

  • Jak se budou muset přizpůsobit, aby přežili a obstáli v konkurenci v měnícím se prostředí?
  • Zvládnou jejich podniky další nečekané krize?
  • Co když válečný konflikt dorazí až k nám?
  • Co a jak se změní v budoucnu?
  • Jaká pracovní místa budou potřeba a jaká ne?

Tato všechna témata si nepochybně vybírají svoji psychologickou daň. Výzkumy ukazují, že nejisté a zároveň nebezpečné chování (ve smyslu nejistoty prostředí) zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé k sobě budou chovat hrubě, nezdvořile a také neuctivě.

Škodlivost a toxicita chování v zaměstnání

Toxicita v chování je pro organizace škodlivější, než si myslíte. Zaměstnanci, kteří se v práci setkávají s nezdvořilostí, dosahují horších pracovních výsledků, jsou méně nápomocní kolegům a častěji svého zaměstnavatele okrádají. Ona hrubost také škodí udržení zaměstnanců a hospodářským výsledkům firmy.

Bohužel s hrubostí v práci se setkává naprostá většina zaměstnanců. V jedné studii 98 % zaměstnanců uvedlo, že je někdy v minulosti uráželi, přerušovali v prezentaci, ignorovali je nebo se k nim chovali hrubě nějakým jiným způsobem. Vědci proto hrubost na pracovišti označují za epidemii. Nedávná zjištění naznačují, že s neurvalostí se setkalo 70 % zaměstnanců, což je stále hodně, ale ne tolik, jak se dříve myslelo.

Kdo je to „toxický zaměstnanec“

Nezdvořilost je založena na vztazích. To znamená, že se netýká jen hulvátů v kanceláři, ale také nefunkční dynamiky mezi konatelem a jeho cílem. Ačkoli se tedy většina lidí setkala s hrubým chováním, většina jejich vztahů se hrubostí nevyznačovala.

Osobnost zaměstnance, jeho postavení ve firemní hierarchii a další charakteristiky jsou hlavními faktory, které určují míru nezdvořilosti, kterou dotyčný zažívá nebo provádí na daném pracovišti. Například ženy a noví zaměstnanci zažívají více špatného zacházení než muži a zaměstnanci s delší praxí.

Další článek:  Roční, bilanční, hodnotící pohovor je minulost, je tady „Nepřetržitá zpětná vazba“

Svědomití a příjemní zaměstnanci se dopouštějí méně špatného chování než jejich méně spolehliví a méně ochotní kolegové. Některé vztahy se vyznačují například soutěživou dynamikou, zatímco jiné se vyznačují závistí. Aby tedy manažeři předešli hrubosti na pracovišti, měli by se zaměřit na podporu zdvořilých vztahů mezi jednotlivými členy týmu a pozor SAMI MUSEJÍ JÍT PŘÍKLADEM.

Personální audit často dokáže odhalit toxické zaměstnance, kteří se nezdvořilostí dopouštějí, a tak doslova otravují celou organizaci. Za jejich chování pak často dochází k odchodům, nízké produktivitě práce nebo poškozování značky zaměstnavatele. Tyto projevy chování je třeba identifikovat co nejdříve, mají pak dopad na celou dynamiku organizace.

Urážky, nadávky a pomlouvání

Ačkoli hrubé a nezdvořilé chování porušuje mezilidské a organizační normy pro uctivé zacházení obecně, různá pracovní prostředí mají odlišnou kulturu a normy týkající se toho, jaký typ chování je a jaký není vhodný. V prostředích, kde dominují muži, například ve stavebnictví, v gastronomii, jsou urážky často tolerovány, nebo jsou dokonce považovány za vtipné.

Dalším chováním, které je na většině pracovišť považováno za zlomyslné, ale v některých prostředích je využíváno k získání vlivu, je pomlouvání. Vše tak nějak souvisí s vyspělostí a zralostí organizace a celkově s kvalitou lidského kapitálu, kterou podnik má.

Co s hrubým chováním zaměstnanců dělat?

Jděte příkladem

Musí být v organizaci známo to, co je a co skutečně není v pořádku. Je tedy třeba sepsat a zdokumentovat společná očekávání, jak by se lidé měli ve firmě chovat. Manažeři totiž hrají klíčovou roli při vytváření organizačních norem v mnoha oblastech pracovního života a svým vlastním chováním dávají pozitivní příklad. Důkazy naznačují, že firemní zásady proti nevhodnému chování jsou nejúčinnější, pokud manažeři jasně definují, co špatné chování obnáší. Jinak budou tyto zásady znít jako prázdná hesla.

Další článek:  Exit interview. Pohovor, když vám odchází vaši zaměstnanci!

Školte

Zajistěte cílené školení na toto téma. Protože hrubost v konečném důsledku pramení ze vztahů, doporučuji školení zaměřit tak, aby z něj měli prospěch zaměstnanci, kteří se podílejí na nefunkční dynamice. Tento přístup je nákladově efektivnější než plošné školení pro celou firmu a snáze se přizpůsobí problémům ve vztazích, s nimiž se zaměstnanci potýkají.

Oceňujte a děkujte

Můj článek o poděkování zaměstnancům má velkou čtenost. Mým posledním návrhem, jak řešit hrubost na pracovišti, je, aby manažeři pěstovali vděčnost a uznání na pracovišti. Manažeři musí pravidelně povzbuzovat zaměstnance, aby si navzájem vyjadřovali vděčnost a uznání, a ukázat jim, jak na to. Obojího můžete dosáhnout tím, že projevy vděčnosti začleníte do každodenní práce svého týmu.

Sbírejte zpětnou vazbu

Ano, pro lepší porozumění tomu, co se ve vaší firmě děje je nejlepší zpětná vazba vašich lidí formou personálního auditu. Vystavit manažery zpětné vazbě, celkově zlepšit klima v organizaci, přenastavit procesy a zlepšit firemní kulturu a s tím i zvýšit produktivitu, může být velmi prospěšné.

Žádná změna a obzvláště ta personální se nestane přes noc. Když se v rámci auditu věci řádně popíší a začnou se dodržovat doporučené strategie, postupnými kroky dojde k očekávané změně v organizaci, samozřejmě při plném zapojení a vůli managementu a chuti věci skutečně měnit.

Jakmile se vděčnost stane normou, nebude vnímána jako povinnost. Bude to prostě způsob, jakým to děláte. Když je na pracovišti normou budovat týmy a podporovat zaměstnance, zajímat se o ně, je méně pravděpodobné, že se zaměstnanci budou navzájem urážet nebo pomlouvat.

„Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.“ –  Jean Paul

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

Duše organizace. Má vaše firma duši?

Když se dáte do hledání slov jako je „duše firmy“ nebo „duše organizace“ nenajdete téměř nic. Když se ale začnete prohledávat odkazy v jiných...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam,...Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci