DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRPřestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam, kde mně řekl majitel“ odpovídám. „Voláme policii“, „jestli musíte, tak to udělejte!“. „Já se mezitím spojím s majitelem a uvidíme.“ „přeparkujte hned!“, tentokrát už jsem viděl změnu barvy v obličeji u jednoho z kymácejících a rozhodl jsem se pro stejně hlasitý protiútok. „Přestaňte se chovat hrubě, prověřím to, pak budu teprve jednat.“ Zavřel jsem dveře. Nebylo to příjemné, mohlo to dopadnout však jakkoliv.

Dle postupu majitele, měl každý apartmán své místo, majitel si myslel, že zde budeme sami celý týden, někomu však vadilo to, že by jeho vůz stál jinde, a navíc nešlo o ledajaký vůz. Jeho Porsche stálo na místě pro tři vozy, a tak by byl radši v té malé garáži v bezpečí, obklopené pouze zdí. Nejspíše za vším byl pouze jeho strach o hodnotu. Své auto jsem přeparkoval a opilý Holanďan se dal do manévrů s parkováním…

Použil jsem tuto několik dní starou historku ze Španělska k úvodu do mého článku o chování k zaměstnancům, jistá paralela by se zde našla.

Hrubost, nezdvořilost, neuctivost a ne respekt

S přetrvávající pandemií a probíhajícím válečným konfliktem se zvyšuje i mimořádně vysoká míra stresu a nejistoty u zaměstnanců. Naděje na brzký návrat k běžnému pracovnímu prostředí má svoje trhliny a nedostatky. I za těch nejlepších okolností čelí podniky a jejich zaměstnanci mnoha neznámým.

Majitelé firem, ale i sami zaměstnanci si neustále kladou otázky typu:

  • Jak se budou muset přizpůsobit, aby přežili a obstáli v konkurenci v měnícím se prostředí?
  • Zvládnou jejich podniky další nečekané krize?
  • Co když válečný konflikt dorazí až k nám?
  • Co a jak se změní v budoucnu?
  • Jaká pracovní místa budou potřeba a jaká ne?

Tato všechna témata si nepochybně vybírají svoji psychologickou daň. Výzkumy ukazují, že nejisté a zároveň nebezpečné chování (ve smyslu nejistoty prostředí) zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé k sobě budou chovat hrubě, nezdvořile a také neuctivě.

Škodlivost a toxicita chování v zaměstnání

Toxicita v chování je pro organizace škodlivější, než si myslíte. Zaměstnanci, kteří se v práci setkávají s nezdvořilostí, dosahují horších pracovních výsledků, jsou méně nápomocní kolegům a častěji svého zaměstnavatele okrádají. Ona hrubost také škodí udržení zaměstnanců a hospodářským výsledkům firmy.

Bohužel s hrubostí v práci se setkává naprostá většina zaměstnanců. V jedné studii 98 % zaměstnanců uvedlo, že je někdy v minulosti uráželi, přerušovali v prezentaci, ignorovali je nebo se k nim chovali hrubě nějakým jiným způsobem. Vědci proto hrubost na pracovišti označují za epidemii. Nedávná zjištění naznačují, že s neurvalostí se setkalo 70 % zaměstnanců, což je stále hodně, ale ne tolik, jak se dříve myslelo.

Kdo je to „toxický zaměstnanec“

Nezdvořilost je založena na vztazích. To znamená, že se netýká jen hulvátů v kanceláři, ale také nefunkční dynamiky mezi konatelem a jeho cílem. Ačkoli se tedy většina lidí setkala s hrubým chováním, většina jejich vztahů se hrubostí nevyznačovala.

Osobnost zaměstnance, jeho postavení ve firemní hierarchii a další charakteristiky jsou hlavními faktory, které určují míru nezdvořilosti, kterou dotyčný zažívá nebo provádí na daném pracovišti. Například ženy a noví zaměstnanci zažívají více špatného zacházení než muži a zaměstnanci s delší praxí.

Svědomití a příjemní zaměstnanci se dopouštějí méně špatného chování než jejich méně spolehliví a méně ochotní kolegové. Některé vztahy se vyznačují například soutěživou dynamikou, zatímco jiné se vyznačují závistí. Aby tedy manažeři předešli hrubosti na pracovišti, měli by se zaměřit na podporu zdvořilých vztahů mezi jednotlivými členy týmu a pozor SAMI MUSEJÍ JÍT PŘÍKLADEM.

Personální audit často dokáže odhalit toxické zaměstnance, kteří se nezdvořilostí dopouštějí, a tak doslova otravují celou organizaci. Za jejich chování pak často dochází k odchodům, nízké produktivitě práce nebo poškozování značky zaměstnavatele. Tyto projevy chování je třeba identifikovat co nejdříve, mají pak dopad na celou dynamiku organizace.

Urážky, nadávky a pomlouvání

Ačkoli hrubé a nezdvořilé chování porušuje mezilidské a organizační normy pro uctivé zacházení obecně, různá pracovní prostředí mají odlišnou kulturu a normy týkající se toho, jaký typ chování je a jaký není vhodný. V prostředích, kde dominují muži, například ve stavebnictví, v gastronomii, jsou urážky často tolerovány, nebo jsou dokonce považovány za vtipné.

Dalším chováním, které je na většině pracovišť považováno za zlomyslné, ale v některých prostředích je využíváno k získání vlivu, je pomlouvání. Vše tak nějak souvisí s vyspělostí a zralostí organizace a celkově s kvalitou lidského kapitálu, kterou podnik má.

Co s hrubým chováním zaměstnanců dělat?

Jděte příkladem

Musí být v organizaci známo to, co je a co skutečně není v pořádku. Je tedy třeba sepsat a zdokumentovat společná očekávání, jak by se lidé měli ve firmě chovat. Manažeři totiž hrají klíčovou roli při vytváření organizačních norem v mnoha oblastech pracovního života a svým vlastním chováním dávají pozitivní příklad. Důkazy naznačují, že firemní zásady proti nevhodnému chování jsou nejúčinnější, pokud manažeři jasně definují, co špatné chování obnáší. Jinak budou tyto zásady znít jako prázdná hesla.

Školte

Zajistěte cílené školení na toto téma. Protože hrubost v konečném důsledku pramení ze vztahů, doporučuji školení zaměřit tak, aby z něj měli prospěch zaměstnanci, kteří se podílejí na nefunkční dynamice. Tento přístup je nákladově efektivnější než plošné školení pro celou firmu a snáze se přizpůsobí problémům ve vztazích, s nimiž se zaměstnanci potýkají.

Oceňujte a děkujte

Můj článek o poděkování zaměstnancům má velkou čtenost. Mým posledním návrhem, jak řešit hrubost na pracovišti, je, aby manažeři pěstovali vděčnost a uznání na pracovišti. Manažeři musí pravidelně povzbuzovat zaměstnance, aby si navzájem vyjadřovali vděčnost a uznání, a ukázat jim, jak na to. Obojího můžete dosáhnout tím, že projevy vděčnosti začleníte do každodenní práce svého týmu.

Sbírejte zpětnou vazbu

Ano, pro lepší porozumění tomu, co se ve vaší firmě děje je nejlepší zpětná vazba vašich lidí formou personálního auditu. Vystavit manažery zpětné vazbě, celkově zlepšit klima v organizaci, přenastavit procesy a zlepšit firemní kulturu a s tím i zvýšit produktivitu, může být velmi prospěšné.

Žádná změna a obzvláště ta personální se nestane přes noc. Když se v rámci auditu věci řádně popíší a začnou se dodržovat doporučené strategie, postupnými kroky dojde k očekávané změně v organizaci, samozřejmě při plném zapojení a vůli managementu a chuti věci skutečně měnit.

Jakmile se vděčnost stane normou, nebude vnímána jako povinnost. Bude to prostě způsob, jakým to děláte. Když je na pracovišti normou budovat týmy a podporovat zaměstnance, zajímat se o ně, je méně pravděpodobné, že se zaměstnanci budou navzájem urážet nebo pomlouvat.

„Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.“ –  Jean Paul

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Jiřina
Kamila

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Neodmítejte řešit šikanu. Šikana na pracovišti

Šikana může nejen vážně ovlivnit vaši náladu a způsobit nebo zhoršit stávající psychické potíže, ale také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. I když je mně...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z nich směřuje na mě s větou: „přeparkuj si auto a to ihned!“. Nejdříve moc netuším, o co jde, „parkuji tam,...Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci