Přetížená organizace postupně ztrácí výkon

804

Vzhledem k tomu, že organizace se stávají globálnější a některé se zase stahují více do sebe. Jiné organizace přijímají maticové struktury, nabízejí stále komplexnější a sofistikovanější produkty a služby a umožňují komunikaci prakticky nepřetržitě. Inovace a rozvoj na každém kroku. Všechny tyto společnosti obvykle vyžadují, aby zaměstnanci spolupracovali s týmy, kolegy, zákazníky více, než tomu bylo předtím.

Přetížená doba: vyčerpané firmy a vyčerpaní zaměstnanci

Dle průzkumu americké společnosti většina manažerů tráví 85 % a více své pracovní doby na svém e-mailu, pracovních schůzkách a na telefonu a množství těchto aktivit narostlo o celých 50 %. Pracovní přetížení je totiž motivováno základní touhou, kterou je udržet si dobrou pověst.

„Vždycky jsem cítil, že musím udělat víc, jít dál, zachránit něčím nevydařený pracovní den. Nakonec jsem se v tom všem málem utopil.“ Klient

Existuje několik druhů pracovního přetížení, ale pojďme se podívat na hlavní druhy.

TIP:  K čemu slouží personální audit a jak na to?

Kolaborativní pracovní přetížení

Obecně se vyskytuje v postupném nárůstu zatížení, a to ve spolupráci na projektu nebo úkolu. Na první pohled takové parametry nemá, ale postupně začne přerůstat v cosi nekontrolovatelného. Nárůst zatížení může být důsledkem urgentní žádosti majitele, nadřízeného nebo kolegy, aby se dotyčný zaměstnanec zapojil nebo pomohl s týmovým projektem. Spolupráce v týmu je o to těžší, že má svůj přesah na další členy v týmu.

Úkolové pracovní přetížení

Úkolové pracovní přetěžování je totiž více zákeřné a dochází k němu prostřednictvím postupného zvyšování objemu, rozmanitosti a rychlosti společných požadavků v průběhu času, protože osobní zapojení vede k většímu rozsahu odpovědnosti zaměstnance. Lidé ve větších organizacích trpí právě tímto typem přetížení. Pracovní úkol postupně začíná mít přesah do dalších oddělení, propojuje se s dalšími tématy a postupně je již plně mimo kapacitu jednotlivce.

Proč si toho tolik bereme

Zajímavá otázka, ale obvykle je mířená na naše vnímání sebe sama. Prvním krokem v boji proti pracovnímu přetížení je rozpoznat, kolik z toho je poháněno vaší touhou udržet si pověst jako nápomocného, znalého nebo vlivného kolegy nebo abyste se jen vyhnuli úzkosti, která vyplývá z odmítnutí účasti v týmu nebo projektu. Vědět, proč přijímáte spolupráci navíc a nad rámec toho, co váš manažer a vaše společnost požadují, je to, jak začnete bojovat proti svému přetížení. Když koučuji manažery požádám je, aby se zamysleli nad specifickými spouštěči svého přetížení.

„Uvědomil jsem si, že pokud mě lidé opravdu potřebují, najdou mě ve své kanceláři.“ Klient

Neradím vám vzdát se výzev

Ve vašem myšlení a postoji by měla rezonovat jedna hlavní výzva, kterou je proces učení. Pokud je nové zadání pro vás něčím, co lze vnímat jako rozvoj vaší praxe, kompetence apod. je to na dobré cestě, tedy za předpokladu, že stále znáte mantinely a pravidla úkolu, projektu nebo spolupráce.

TIP:  Tito manažeři ničí vaše firmy!

Resetujte očekávání ostatních

Pokud se chcete vyhnout přetížení, pracujte na resetování očekávání kolegů ohledně úrovně a včasnosti vašeho angažmá. Ujasněte si například, že nereagování na skupinový e-mail nebo odchod ze schůzky neznamená, že vám chybí zájem nebo chuť. Promluvte o vašich klíčových prioritách, aby každý věděl, co potřebujete a čemu chcete věnovat nejvíce času.

Udržujte se stále produktivní

Jakmile zhodnotíte vaši pracovní zátěž, je čas zvýšit hodnotu vaší spolupráce, do které jste se rozhodli zapojit. Špatně vedené schůzky jsou největším časovým problémem v organizacích. Dokonce i když nemáte kontrolu nad těmi, které jste navštívili, můžete zvýšit produktivitu, například tím, že požádáte manažera, aby před a po ní poradou předal program porady a dalších návazných kroků. Co je důležité jsou normy a standardy a musí vždy běžet v jakémkoli vztahu nebo projektu.

Kolečko firmy nelze neustále točit stejným a vyšším tempem. Již několik let je většina společností na vrcholu své produkce a často na úkor svých vlastních lidí a týmů. Nic nemůže trvat věčně a je to mu i tak v naší osobní pracovní výkonnosti.

TIP:  Než se rozhodnete pro personální audit

K tématu:

- Reklama -