DomůKariéra | CareerPřichází doba „Stresová“

Přichází doba „Stresová“

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s menšími zdroji, pracovat s neustálými omezeními atd. Bylo prokázáno, že takový pracovní stres vyvolává úzkost a hněv, neetické chování, špatné rozhodování a chronické vyčerpání a nakonec vyhoření. Stres stojí za sníženou osobní, a nakonec i celkovou výkonností celé organizace. Bohužel stále málo firem věnuje pozornost tématu stresu.

Taktika – Hlavně vydržet

Zaměstnanci se s vlastním stresem obvykle snaží vypořádat dvěma způsoby. Jedním z nich je jednoduše se „zapřít a vydržet“ a soustředit se na to, aby se stresující práce nakonec zvládla. Pracovníci mají často v sobě skol k tomu situaci překonat a chtějí rychle najít řešení a jsou hrdí na to, že jsou houževnatí lidé, kteří dokážou pracovat i přes pocit stresu a únavy. Bohužel vše si bere svou daň.

Taktika – Útěk

Druhou častou taktikou je ústup a dočasné odpojení od stresu, obvykle od práce a únik ze stresujícího prostředí. Je to často také jediná možnost, která má pozitivní dopad na stoupající riziko stresu. Otázkou je, zdali přestávka pomohla k tomu se stresu vyhnout nebo byla využita k tomu, aby se dotyčný naučil se stresem pracovat.

Doba „Stresová“

Doba začíná dostávat zajímavé obrátky a ať už jste zaměstnavatel, majitel nebo manažer může váš systém práce značně přispívat ke tvorbě nezdravých návyků, jako je například dlouhá pracovní doba, náročná pracovní doba, měnící se pracovní doba, zanedbávání a vynechávání přestávek, nemožnost klidu na pauzu na oběd apod.

Stress First Aid

Chvilku se zamyslete a přemýšlejte o tom, jak umíte pracovat se stresem a také jak asi dlouho budete schopen nebo schopná v tomto režimu fungovat. V rámci dokumentu Stress First Aid se odborníkům na problematiku stresu podařilo definovat a také popsat to, jak se efektivně vypořádat se stresem u psychicky náročných pracovních pozic, ale může dobře fungovat pro kohokoliv.

Semafor stresu

Na první pohled několik barev, ale v souhrnu to znamená přechod od optimálního fungování majitele nebo manažera až do fáze duševní poruchy. Kontinuum stresu má tedy čtyři stupně:

 • Připravenost (zelená)
 • Reakce (žlutá)
 • Zranění (oranžová)
 • Nemoc (červená)

Zde je důležité poznamenat, že 100 % lidí reaguje, když čelí stresujícím podnětům. Způsob, jakým budou reagovat, však bude záviset na tom, jak jsou na stres připraveni, stresující události, a to jak si je každý jednotlivec vyloží. V průběhu této reakce se člověk a jeho stav může poměrně rychle rozkolísat od zelené až po žlutou přes oranžovou až k červené a zpět.

Připravený/á (zelená) Reagující (žlutá) Zraněný/á (oranžová) Nemocný /á (červená)
Optimální fungování Mírné a přechodné potíže Silnější a trvalý stres Klinická duševní porucha
Dobře naladěný/á a připravený/á Vždy nakonec odezní Zanechává poškození Nezhojené stresové zranění, které způsobuje život a poškození zdraví
Emoce pod kontrolou Optimální nízké riziko Vyšší riziko Příznaky přetrvávají a zhoršují se v průběhu času
Fyzicky a duševně se cítí fit Pocit podrážděnosti, úzkosti nebo sklíčenosti Ztráta kontroly Závažné potíže nebo sociální nebo zhoršení pracovního uplatnění
Zaměření na cíl Ztráta motivace Panika, vztek nebo deprese
Motivovaný/á Ztráta soustředění Necítít se již jako normální já
Klidný/á a Vyrovnaný/á Potíže se spánkem Nadměrná vina, stud nebo obviňování
Baví se Svalové napětí nebo jiné fyzické změny
Etické chování Necítí se na zábavu, pociťuje mírný neklid

Manažerská horská dráha

Manažeři a majitelé, pracovníci vrcholového managementu, ale také zaměstnanci v řadách hasičů, policistů, vojenských složek atd. jsou pravidelně vystaveni vysoce stresovým situacím. Výsledkem je, že mnoho těchto pozic zažívá zvýšenou úroveň stresu po většinu pracovního času. Protože se mohou častěji nacházet spíše ve žluté než v zelené zóně.

Stresové reakce jsou běžné a jsou součástí rozvíjení kompetencí. Většina lidí má dostatečné zdroje a dovednosti k tomu, aby se zotavili ze stresové reakce s omezenými zásahem zvenčí. Na druhou stranu stresová zranění mohou způsobit poškození mysli a mozku, které může mít za následek funkční poškození a obvykle vyžadují aktivaci dalších zdrojů k usnadnění zotavení.

Koncepce stresových poranění je podobná jako u zlomeného kotníku. Když však dojde ke zranění jako je zlomený kotník, je nutná sádra a odpočinek.

Čtyři zdroje stresu

 1. Vnitřní konflikt
 2. Ohrožení života
 3. Ztráta
 4. Opotřebení

První tři jsou obvykle diskrétní události, které lze zažít buď jednotlivě, nebo v kombinaci. Poslední příčinou je stresová reakce, opotřebení, je kumulace stresorů. Z očekávaných nebo běžných životních výzev, a to jak velkých i malých, v průběhu dlouhého časového období. Tyto čtyři zdroje stresu často působí současně a jejich účinky se kumulují.

Příznaky stresových poranění

Prožitky, chování a příznaky, které charakterizují stresové poranění, jsou podobné, bez ohledu na na mechanismus. Patří mezi ně následující:

 • Necítíte se pod kontrolou svého těla, emocí nebo myšlení.
 • Častá neschopnost usnout nebo spát.
 • Probouzení se z opakujících se nočních můr.
 • Pocit přetrvávající intenzivní viny nebo studu.
 • Pocit neobvyklé bezcitnosti.
 • Záchvaty paniky, hněvu nebo vzteku.
 • Ztráta paměti nebo schopnosti myslet rozumně uvažovat.
 • Neschopnost užívat si obvykle příjemných chvil.
 • Ztráta opory v dříve uznávaných morálních zásadách hodnot.
 • Vykazování výrazných a trvalých změn v chování nebo vzhledu.

První pomoc při stresu

 1. Nejprve začněte interně. Procvičte si v mysli přerámování stresujících pracovních výzev. Když se stres objeví, změňte zprávu, kterou si říkáte, z tvrzení: „toto je stresující pracovní úkol/ situace“ na „toto je náročná, ale přínosná příležitost k učení“. Přerámování stresujících úkolů jako možností učení změní vaše myšlení a lépe vás připraví na to, abyste k úkolu přistupovali s orientací na růst a dlouhodobé zisky.
 2. Za druhé, pracujte a učte se s ostatními. Místo toho, abyste se se stresujícím úkolem potýkali pouze ve své hlavě, snažte se získat podněty od ostatních, jak stres řešit. Vyjít ven a diskutovat o stresujícím faktoru se svými kolegy a kolegyněmi může odhalit skryté poznatky, ať už z jejich zkušeností, nebo z otázek a perspektiv, které vznesou.
 3. Za třetí, vytvořte si vzdělávací aktivity jako novou formu „pracovní přestávky“. Vedle čistě relaxačních přestávek ať už krátkých, jako je meditace, nebo delších, jako je volno, zvažte přetvoření samotného učení jako přestávky od rutinních úkolů v práci. Může se to zdát jako pouhé mentální přebarvení, ale pokud vám vzdělávací aktivita umožní odklonit se od typu úsilí, které vynakládáte při běžných pracovních činnostech (např. numerické myšlení, interakce s klienty), a pokud tato činnost zároveň odpovídá vašim vnitřním zájmům, může vás psychicky doplnit. Vnímání učení jako „další práce“ sníží jeho atraktivitu v již tak stresové situaci, ale přístup k němu jako k formě oddechu ho může učinit přitažlivějším a s větší pravděpodobností vytvoří pozitivní, příjemné zážitky. (zdroj)

Další postup při práci se stresem

 1. Posuďte aktuální úroveň stresu a fungování a bezprostřední rizika, které situace nebo váš stav má.
 2. Posuďte potřebu další podpory zvenčí.
 3. Snažte se získat psychologický pocit bezpečí a pohodlí.
 4. Chraňte se před dalším stresem.
 5. Snižte fyziologické vzrušení – zpomalte srdeční tep a dýchání, celkově se uvolnit.
 6. Snižte intenzitu negativních emocí, jako je strach nebo hněv.
 7. Podpořte svá spojení s osobami, které vás podpoří.

Stress management

Existuje řada technik, které mohou být neocenitelné pro spokojenost vašich zaměstnanců. Nejenže mohou pomoci zabránit nemoci spojené se stresem, můžete také očekávat zvýšenou efektivitu a produktivitu, zvýšenou morálku, méně absencí a nižší fluktuaci. Školení nebo workshopy o prevenci vyhoření až po specifická cvičení s důrazem na duševní pohodu zaměstnance. Všechny tyto programy zaručují zlepšení pohody vašeho pracoviště a zvýšení produktivity.

Doba je skutečně náročná, a proto s tímto důrazem nepodceňujte stres ve svých firmách. Je to tichý zabiják produktivity, efektivity a odchodu klíčových lidí z vaší společnosti. Jestli máte stresové prostředí ve vaší organizaci, vždy vám může zpětná vazba poskytnout potřebný manuál k tomu, jak je toto téma ve vaší společnosti závažné.

Zdroj

 • Watson, Patricia & Taylor, Vickie & Gist, Richard & Elvander, Erika & Leto, Frank & Martin, Bob & Tanner, Jim & Vaught, Don & Nash, William & Westphal, Richard & Litz, Brett. (2015). Stress First Aid for Firefighters and Emergency Medical Services Personnel.
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký druh práce se je vlastně efektivní. Mnohé podniky přijímají flexibilní a hybridní formy práce, ale...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků jednotek v kolárně vezmete oblek nebo na pohovor do banky tričko s palmou, dáte tím najevo,...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci a často i jako personálně krizový manažer, vývoj převzetí společnosti a personální vývoj společnosti Twitter....

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...