Přichází krize zdrojů, a nejen těch lidských!

385

Česko před pandemií zažívalo sice na jedné straně dlouhodobé období ekonomického růstu, ale na straně druhé už dlouhodobě pociťovalo problém, který se v dnešních dnech již jen dostává postupně k vrcholu.

69 % amerických společností uvedlo, že mají potíže s obsazením uvolněných pozic již v roce 2019. V Evropě tomu není bohužel jinak. V České republice stále vznikají tisíce nových míst a lidí na úřadech práce rozhodně nepřibývá, ostatně není pro to důvod. V rámci Evropy jsme na druhém místě v nezaměstnanosti, hned za Polskem.

Původně jsem si myslel, že krize se bude odehrávat v jiném scénáři, dnes už vím, že se jedná o krizi zdrojů, a to nejen těch lidských. Rekordně nízká nezaměstnanost se drží stále a stále. Populačně slabší ročníky, příliv nových investorů, přelévání lidí z oboru do oboru a podpora zombie firem toto vše jen zesiluje.

Institut rodinných firem

V době, kdy mnoho společností hladoví po marži a růstu, je produktivita pracovní síly tématem, které HR nemůže ignorovat.

Chybějící koncepce státu

Pandemie je obrovské téma, ale očkujeme. Co dál, kde jsou nové strategie a plány, jak stát zajistí peníze pro další generace? Co můžeme očekávat od podpory státu než jen rozdávání peněz, na které budeme muset znovu opět vydělat? Nějak postrádáme koncepci nové cesty a tápeme kam se vydáme a jestli se vůbec někam vydáme.

79 % společností uvádí, že je pod tlakem při řešení tématu zvyšování produktivity pracovní síly a 67 % je pod tlakem při řešení tématu snižování nákladů na pracovní sílu. (Zdroj: The Economist)

 

Od roku 1979 do roku 2018 vzrostla čistá produktivita pracovní síly o 69,6 %, zatímco hodinová mzda se ve stejném období zvýšila pouze o 11,6 %. Produktivita práce vzrostla 6,0krát více než plat (Zdroj: Institut hospodářské politiky)

 

Průměrná produktivita zaměstnanců při práci z domova ve srovnání s prací na pracovišti je 68,3 %. (Zdroj: Světové ekonomické fórum)

Není čas na to „mít čas“

Myslím tím trend, který je cítit ještě více, povolit produktivitu a rozmělnit mezi nejrůznější druhy úvazků. Doba potřebuje zcela opačný přístup, podporovat produktivitu a rozhýbat kola ekonomiky tvorbou hodnot a nehledat stále ústupky, jak se vyhnout tématu produktivity práce.

Další článek:  Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

V následujících 20 letech budou na trh práce přicházet nejslabší ročníky, a naopak odcházet ty nejsilnější, to potvrzuje i můj předchozí článek o generacích. Dalším je větší zapojení pracovníků ze zahraničí a omezení byrokracie státu v přijímání těchto pracovníků. Je mi více než jasné, že bez podpory lidí z okolích zemí nejsme schopni naplnit náš trh práce dostatečně.

Vzdálená práce nebo práce z domova se stává stále běžnější praxí. Ve Spojených státech se během pandemie COVID 19 významně zvýšil podíl zaměstnanců, kteří pracují převážně z domova. Níže uvedená měřítka vám umožní rychle porovnat velikost, rozsah a dopad vašich flexibilních pracovních programů s ostatními.

Výsledky nedávné studie ukazují, že práce z domova zvýšila produktivitu o 13 %. (Zdroj: Stanford)

70 % uvádí, že snížení počtu nepodstatných schůzek fungovalo lépe, než se očekávalo, a 44 % uvádí méně rušivých vlivů v kanceláři. (Zdroj: Upwork)

 

83 % společností plánuje udržovat a implementovat pružnější pracovní politiky po skončení zdravotní krize COVID-19. (Zdroj: SHRM)

 

60 % zaměstnavatelů nechává rodiče upravovat své pracovní plány, přičemž 22 % uvádí, že nechávají rodiče v případě potřeby dočasně přejít na částečný úvazek. (Zdroj: SHRM)

Návod na krizi lidských zdrojů

V úvodu mé stránky a mého webu naleznete slovo konsolidace, z latinského slova con-, dohromady a solidus, pevný, ve svém významu znamená upevnění, ustálení, urovnání. V podnikání to znamená stabilizaci. Dostateční zajištění zdrojů, kapacit apod. a stabilní výkon a produkce. Možná nebudeme stavět nové haly, nakupovat další tahače, ale možná bude potřeba vše stabilizovat do stavu normálu a běžného provozu.

Další článek:  Personalista/HR specialista a jeho kompetence

Čas na pohled dovnitř

Možná toto vše vede k tomu se zastavit a podívat se na to, jak firmu zpevnit, jak stabilizovat její pilíře a koukat se s větším předstihem dopředu. Lidské zdroje zažívají nebývalé vyčerpání. Záchrana přijde možná v rovině měsíců ne-li let. Než se vymění vláda a uchopí nějaká smysluplná strategie, uplynou roky.

Co tedy dělat? Konsolidovat. Jediná cesta je nyní věcem dát běžný chod, omezit plýtvání, zaměřit se na produktivitu a jakožto personální poradce a konzultant doporučuji na vaše lidi.

Nedostatek pracovních sil

Svět čelí vážnému nedostatku dovedností, který by mohl bránit budoucímu růstu. Mnoho organizací již podniká první kroky k řešení jejich nedostatku dovedností a udržení vysoce kvalitní pracovní síly. Ať už má vaše společnost plán zavedený či nikoli, mějte na paměti tato měřítka.

69 % amerických společností uvedlo, že mají potíže s obsazením uvolněných pozic v roce 2019. (Zdroj: ManpowerGroup)

 

68 % vedoucích v HR uvádí, že budování kritických dovedností a kompetencí patří mezi jejich priority. (Zdroj: Gartner)

 

74 % společností zmrazilo svůj nábor v reakci na COVID-19. (Zdroj: Gartner)

 

Nedostatek dovedností se zvýšil z 30 % v roce 2009 na 45 % v roce 2018. (Zdroj: N Dawson)

Foto: Photo by John Doyle on Unsplash

- Reklama -