Přichází období výpovědí! Bez zpětné vazby se nepohneme, říkají zaměstnavatelé!

45

Pandemie, vyhoření nebo nulová kariéra? Co se honí v hlavách zaměstnanců? Zaměstnanci toho mají dost! Faktory odchodů jsou od vyššího platu, syndromu vyhoření, stres spojený s pandemií, nedostatek příležitostí k rozvoji kariéry, nadřízený nebo manažer, ale tím to vážně nekončí.

Dnešní firmy opravdu čelí novým problémům jako nikdy předtím. Po celou dobu téměř ve všech odvětvích ekonomiky pracovníci mění zaměstnání na bezprecedentní úrovni. Toto období způsobilo, že se zaměstnavatelé snaží pochopit, co přesně zaměstnanci chtějí a jak je nejlépe získat, zaujmout a udržet. Někteří to zkouší po vlastní ose, někteří dají přednost personálním auditorům.

Jaké jsou skryté příčiny odchodu zaměstnanců?

Nedávný průzkum mezi 2 000 zaměstnanými na DPP i HPP úvazek se snažil prozkoumat skryté příčiny náhlého odchodu zaměstnanců.

Nulová zpětná vazba

Průzkum zjistil, že většina zaměstnanců touží sdílet zpětnou vazbu se zaměstnavateli a činí tak v naději, že podnítí pozitivní změny na svém pracovišti. Zaměstnanci – včetně mnoha vedoucích pracovníků – však mají pocit, že jejich zpětná vazba je až příliš často nevyslyšena a nevede ke smysluplné změně.

TIP:  Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

Sečteno a podtrženo? Zaměstnavatelé neposlouchají a zaměstnanci si toho všímají. Mohl by to být klíč ke zpomalení odchodů. Pokud by zaměstnavatelé naslouchali zpětné vazbě zaměstnanců a jednali podle nich?

Zaměstnanci chtějí sdílet zpětnou vazbu

Většina zaměstnanců 78 % uvádí, že by se rádi zúčastnili firemních průzkumů, a více než třetina 38 % tvrdí, že podnikové průzkumy jsou preferovanou metodou sdílení zpětné vazby. A přesto 50 % respondentů uvedlo, že v uplynulém roce neobdrželi od zaměstnavatele žádné průzkumy zpětné vazby.

Možná zaměstnavatel jen nemá zájem o to, co se ve firmě skutečně děje?

Nečinnost zaměstnavatele vede k nespokojenosti

Téměř polovina respondentů 45 % nevěří, že jejich zpětná vazba vede ke smysluplné změně. 41 % všech respondentů průzkumu a 53 % generace mileniálů uvedlo, že hledají novou práci. Zaměstnavatelům chybí nástroje k analýze dat a řízení změn.

98 % respondentů uvedlo, že někdy poskytují odpovědi na otevřené otázky průzkumu. To je někdy důvod pro volbu podrobnějšího nástroje, než pouhé dotazování.

Jak pracovat s průzkumem zaměstnanců

Když společnosti obdrží tisíce odpovědí zaměstnanců, vyvolá to otázku, co se s daty dělá? Jedná se o časově nejnáročnější části průzkumů, které musí zaměstnanci vyplnit, a jejich analýza je pro HR lídry náročná, zejména v podnikovém měřítku. Odpovědi na tyto otevřené otázky však mají největší potenciál odhalit poznatky, které mohou vést ke smysluplné změně.

TIP:  Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Data nejen odhalují nové poznatky o tom, proč zaměstnanci chtějí změnit zaměstnání. Ukazují také, že reakce na zpětnou vazbu zaměstnanců provedením smysluplných změn může zlepšit začlenění a udržení zaměstnanců.

Jak zpomalit fluktuaci zaměstnanců

Co můžu jako zaměstnavatel udělat pro zpomalení fluktuace?

Nejprve si musíte správným způsobem vyžádat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců, včetně vhodného souboru otevřených otázek, které jim umožní mluvit otevřeně a sdílet své myšlenky. Bez zpětné vazby se zkrátka nepohnete dále.

Dále analyzujte výsledky průzkumu a sdělte klíčová zjištění zaměstnancům. Pozor, aby byl kruh skutečně uzavřen, musíte rychle proměnit poznatky v činy a být viděni, že rychle řešíte problémy a obavy vašich zaměstnanců.

Na sběr zpětné vazby nemusíte být sami, k tomuto účelu slouží personální audit a práce personálního auditora skvěle, navíc máte jistotu, že vše proběhne správně a nepoškodíte společnost ještě více než tomu skutečně je.

Celá studie:

- Reklama -