Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem.

Většina dnešních firem a organizací se soustředí na řešení nabídky práce, ale progresivní organizace si uvědomují příležitost využít dnešní boj o talenty jako katalyzátor k přehodnocení, a především k reorganizaci práce jako takové. Když vám dlouhodobě chybí lidé na určitých pozicích a nejspíš budoucnost bude totožná, musíte se pokusit o organizační rekonstrukci firmy a pracovních míst, jiná možnost není.

Rekonstrukce pracovních míst

Nejčastější problém, kterému zaměstnavatelé čelí při snaze přilákat a udržet si zaměstnance, pramení z předpokladu, že práce jako taková je pevně daná a že je třeba změnit pouze to, kdo ji vykonává. To vede ke slepé cestě, udržet si někoho, kdo bude pokračovat ve výkonu této práce, nebo hledat náhradu se srovnatelnými zkušenostmi a odbornými znalostmi. Řešením této slepé cesty je nastartovat rekonstrukci pracovních míst a znovu se podívat na to, jak zajistit chod organizace i přes chybějící zaměstnance.

Další článek:  Je vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change management

Kandidát versus pracovní místo

V novém pohledu na pracovní místa organizace přemýšlejí nad rámec pracovních míst a přesouvají myšlení od pohledu na vhodného kandidáta na samotné pracovní místo a pracovní náplň.

  • Jaké úkoly jsou sdruženy do této práce?
  • Jací pracovníci mají kvalifikaci pro výkon této práce?
  • Který z těchto úkolů je v této pracovní náplni?
  • Jaké úkoly je možné rozdělit a rekonstruovat?
  • atd.

Rekonstruovaný pracovní systém

Rekonstrukce práce a pracovních míst vyžaduje pracovní systém, který je schopen vnímat každého pracovníka jako soubor schopností a dovedností, nikoli a pouze jako držitele titulu nebo pracovního místa. Některé prozíravé organizace vytvořily nová pracovní místa, která umožnila zaměstnancům pracovat na částečný úvazek. Vyjmout některé úkoly a přerozdělit je. Pracovat na konceptu pracovního místa jako projektu, který potřebuje nějaké kvalifikace a dovednosti.

Rekonstrukce pracovních míst na úkoly a identifikace základních dovedností/schopností se stává účinným řešením kritických nedostatků pracovních sil. Objevují se možnosti, které nejsou v tradičním systému založeném na pracovních místech zřejmé, jako je dosažení některých cílů prostřednictvím projektů.

Další článek:  11 opravdu špatných manažerských stylů!

Poznejte skutečnou práci

Pandemie odhalila a také urychlila potřebu organizací reagovat na stav poptávky a nabídky trhu práce. Budoucnost trhu práce bude zahrnovat pracovníky s většími pravomocemi, bude vyžadovat, aby vedoucí pracovníci měli skutečný přehled o práci a pracovnících, který dalece přesahuje náš současný systém založený na pracovních místech a pracovnících. Chcete-li zvládnout krizi, musíte začít svou organizaci rekonstruovat!

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás