Proč Employer Brand nebyl nikdy tak důležitý jako teď?

Mějte prosím trpělivost, bohužel nemáme dostatek personálu.

Bohužel z důvodu kapacity se vám nemůžeme plně věnovat.

Z personálních důvodů jsme část oddělení uzavřeli.

V poslední době jsem viděl více než jedno podobné sdělení, které tak trochu poukazuje na to, že se na trhu práce začíná odehrávat něco, co personalistům a lidem v náboru není vůbec příjemné.

Lidé už nechtějí dělat?

Toto je zase sdělení z druhé strany, od zaměstnavatelů. Máme tu začínající problém, kterým je nedostatek kapacit. Zdůvodnění jsou různá:

Mladí nechtějí makat…

Tahle generace nemakačenků…

Rukama nechce dělat nikdo…

Atd.

Kroutím hlavou a říkám si, komu se zde bude muset brzo rozsvítit? Když toto podnik nebo firma dlouhodobě prožívá může za to kandidát? Rozhodně ne. Tito zaměstnavatelé si pravděpodobně nemyslí, jak to vše úzce souvisí s jejich značkou zaměstnavatele – employer brandem.

Možná oživení a možná také ne

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 306 616 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 847 méně než v únoru a o 80 938 osob více než před rokem. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 288 355 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,2 %.

Vzrostl také počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich prostřednictvím ÚP ČR nabízeli celkem 338 862. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor 2021) druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Nebudeme se pouštět do diskuze co a kdo a jak uměle udržuje zaměstnanost, ale to, co se rozhodně měnit nebude, je poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích. Stále zde bude vlivem nedostatečného učňovského školství a celkového nezájmu o řemeslo a klesající počet takto řemeslně vybavených kandidátů. Firmy a podniky se s tím budou muset poprat po svém. Otázka je i přidaná hodnota práce v České republice. Často jsme totiž neřešili právě to, komu jsme naši kvalitní a naším školstvím proškolenou pracovní sílu předali, jaké montovně apod.

Další článek:  Personální marketing je válka. 10 rad, jak být konkurenceschopný zaměstnavatel na trhu práce.

Sedět doma, brát peníze?

Stimulační peníze, podpora státu, neroztáčející se vrtule produktivity. Situace nasvědčuje tomu, že firmy předpokládají návrat k měsícům před pandemií. Dokud stát štědře některé podporuje, může se vše točit stejně. Bohužel situace, ale bude již za několik měsíců zcela jiná. Zkušenost s tím, že lze vykonávat omezené množství práce za stejnou pracovní dobu je lákavá. Navíce pokles produktivity se děje napříč obory, takže musí mít zákonitě dopad na produktivitu celoplošně.

Boj o posledního kandidáta

Chci ale odhalit další hledisko, které je třeba zvážit. Kandidáti jsou chytří. Podle nedávného průzkumu zde máme zajímavé statistiky ze sítě LinkedIn:

52 % zaměstnanců hledá nebo by uvažovalo o odchodu ze společnosti z důvodu benefitů, 43 % z důvodu kariérního postupu a 19 % z důvodu nedostatečného uznání. 26 % zaměstnanců má pocit, že jsou podhodnoceni a nedoceněni. Proč se tedy zajímat o značku zaměstnavatele? Protože udržení alespoň vašich stávajících lidí bude téma číslo jedna ve vaší aktuální agendě!

Kola trhu práce prudce brzdí

Když panuje nejistota strach, lidé práci nemění, pokud nemusí. Již nyní je to vidět v číslech. U některých pozic se kola náboru zpomalují nebo zcela zastavují. Takže pokud nejsou kandidáti, nelze zaplnit prázdná místa. Pokud je ve firmě vyšší fluktuace, firma se personálně velice brzy ocitne v personální krizi a přestane tak plnit své závazky.

Employer brand a jeho důležitost

Pojďme s tématem trochu dále. Podniky musí nyní o to více proaktivně přemýšlet o své značce.  V podobné studii ze sítě LinkedIn se píše, že podniky se silným employer brandem získají až o 50 % více kvalifikovaných uchazečů a jsou až 2x rychlejší při náboru nových zaměstnanců. To by mohlo snížit cenu náboru až o 50 %. Nemluvě o dopadu na obrat apod.

Další článek:  O co kandidátům jde v Employer Brandingu?

Motivace: Dohled nebo podpora

Teorie X a teorie Y, možná teorie Z

Teorie X a teorie Y jsou teorie motivace a řízení lidské práce a byly vytvořeny Douglasem McGregorem, když v 50. letech pracoval na MIT Sloan School of Management, a dále se rozvíjely v 60. letech. Práce McGregora byla zakořeněna v teorii motivace vedle prací Abrahama Maslowa, který vytvořil známou hierarchii potřeb. McGregor navrhnul dva modely pracovní síly aplikované manažery při řízení HR, chování a rozvoj organizace a organizační komunikaci.

Teorie X – dohled a trest a co Y

Tato teorie vysvětluje význam zvýšeného dohledu, externích odměn a trestů, zatímco teorie Y zdůrazňuje motivační roli spokojenosti s prací a povzbuzuje pracovníky, aby přistupovali k úkolům bez přímého dohledu. Použití teorie X a teorie Y může ovlivnit motivaci a produktivitu zaměstnanců různými způsoby a manažeři se mohou rozhodnout implementovat strategie z obou teorií do svých vlastních postupů.

Teorie X a Y jsou jenom částečným vodítkem na budování employer brandu. Jakožto personální poradce a auditor, ale musím říct, že právě chování managementu, vztahy a téma motivace jsou nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců. To, jestli má firma silný nebo slabý employer brand pak souvisí s každým manažerem a jeho přístupem k zaměstnancům.

Teorie motivace Z je doplňkem k předchozím teoriím. Často v naší práci hledáme smysl, poslání, nějaký dlouhodobý cíl. Nechceme něco dělat donekonečna s pocitem strachu, že nás mladší nebo zkušenější nahradí. Chceme vidět progres, další vývoj, cítit se v bezpečí. To je doplněk předchozích motivací. Firmy musí umět ukazovat smysl jejich práce a budoucnost práce jednotlivců pro firmu. I toto je další nezbytnou součástí employer brandu.

Vyhrají pouze chytří? Vyhrají flexibilní!

Mění se trh práce, ale také se bude muset měnit přístup, možná celý obchodní model, aby firmy ustály turbulentní změny na trhu práce.

 • Co tedy dělat, když nejsou kandidáti?
 • Co dělat, když chybí lidé na klíčových pozicích často déle jak tři měsíce?
 • Co dělat, když nejsou reakce a kandidáti se o vás nezajímají?
 • A naposled, co dělat, když všude je práce dost, a navíc i lépe placené než ta vaše?
Další článek:  Jak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

Proč je značka zaměstnavatele tak důležitá

Lidé na prvním místě. Toto heslo bude platit více a více. Ale také budou klíčová další neméně důležitá hesla:

 • Spokojenost
 • Motivace
 • Bezpečí a jistota
 • Pocit, že někam patřím
 • Pocit, že se na něčem podílím
 • Pocit, že něco ovlivňuji
 • Perspektiva a budoucnost
 • Podpora a bezpečnost
 • Řád a systém
 • Procesy a inovace
 • Respekt a úcta
 • Důvěra a pochopení
 • Služba a pokora

Jak začít s employer brandem?

Začít se musí od začátku:

 1. Člověk po člověku
 2. Proces po procesu
 3. Komunikace po komunikaci

Vše mohlo časem nějak utrpět, přestat dobře fungovat, mít trhliny, zadrhnout se. Místo pohledu ven a kam, je téma značky zaměstnavatele nyní o pohledu dovnitř a k sobě, ke každému zvlášť. Vystavit se vnitřní zpětné vazbě a postupně přebudovat organizaci připravenou na turbulentní a měnící se trh práce v následujících deseti letech.

Proč Employer Brand nebyl nikdy tak důležitý jako teď?

Snad jsem vás tímto článkem donutil přemýšlet nad tím, jak je téma lidí, podnikání a značky zaměstnavatele úzce propojené a vážné. Není pouze jedním z manažerských nebo HR témat, ale patří do každodenní manažerské práce a je kriticky důležité do období jako je tomu právě dnes.

Když rozumíte potřebám svých lidí, máte částečně vyhráno, ale vnést do práce všechny dnes v článku popsaná hesla bude běh na delší trať, ale se zaručeným vítězstvím.

„Značka je pro firmu jako pověst pro osobu. A pověst si dobudete tím, že děláte těžké věci dobře.“ — Jeff Bezos

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás