Proč je tento rok rokem personálního marketingu?

594

Bez moderních marketingových nástrojů, si dnes již úspěšný nábor nedokážeme ani představit. Pozice náboráře se posouvá do role obchodníka a marketéra. Nahlédněte s námi na zajímavou infografiku na téma o personálním marketingu.

Rok personálního marketingu

  1. 90% specialistů v personalistice souhlasí s tvrzením, že silná zaměstnanecká značka je mnohem důležitější než před 5 lety.
  2. 86% tvrdí, že automatizace marketingových aktivit v náboru vede k lepší atraktivitě, lepší identifikaci, přitáhnutí a zaujetí kandidáta.
  3. 76% uvedlo dobrou návratnost prostředků investovaných do personálního marketingu.
  4. 48% má v současné době zájem najmout někoho, kdo byl odpovědný za personální marketing ve firmě.

Zdroj: icims.com

- Reklama -