Proč outsourcovat HR? Outsourcing personalistiky na vzestupu

886

Rozhodnutí o vyčlenění určitých aktivit na externího poskytovatele personálních služeb má svůj strategický charakter. Nelze ho učinit pouze na základě jediného důvodu, např. snížení nákladů na nábor, nebo část personálních služeb.

Krok pro outsourcing HR by měl vycházet z kombinace různých potřeb a důvodů, která by měla přispět k úspěšné realizaci outsourcingu personalistiky.

Přečtěte si také: Má vaše firma syndrom mrtvého koně? Zakopejte ho!

Hlavní důvody pro HR outsourcing

Konkurenční důvod

Záměrem je získat konkurenční výhodu např. prostřednictvím nových přístupů, pohledů nebo know-how, která umožní být krok napřed oproti ostatními společnostmi a organizacemi, které tyto služby nevyužívají.

V rámci managementu je to strategické rozhodnutí o vyčlenění některých HR aktivit mimo firmu formou outsourcingu. Cílem by mělo být přispění novým know-how k úspěchu společnosti a v dlouhodobém horizontu.

Časový důvod

Uspořený čas lze věnovat zdokonalování a rozvoji hlavního obchodu firmy. A to je obecně cílem každé služby, kterou se firma rozhodne outsourcovat. Od externích poskytovatelů personálních služeb pak lze již výhodně nakupovat vedlejší či podpůrné činnosti, na které se sami specializují. Každý je tedy specialista na to své a odpadá snaha dělat věci na koleni.

TIP:  Když se řekne firemní dress code

Přečtěte si také: Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Nákladový důvod

Ten se týká zejména realizace úspory nákladů. Třebaže tuto úsporu firmy často uvádějí jako nejdůležitější důvod, neměly by ji považovat za hlavní či klíčový faktor rozhodující o vyčlenění aktivit mimo podnik nebo organizaci. Náklady sledujeme všichni, ale zároveň musíme zohlednit dlouhodobou strategii v oblasti HR.

Organizační důvod

Tento důvod souvisí především se zjednodušením manažerské práce, optimalizací počtu pracovníků a zpřesnění organizační struktury. Outsourcing představuje nástroj řízení, který umožňuje oprostit se od tradiční vertikálně integrované struktury.

Přečtěte si také: Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

Další důvody pro outsourcing HR

Mezi další důvody, proč se organizace a firmy rozhodují pro tuto službu jsou následující:

  1. Snížení personálních nákladů.
  2. Snížení provozních nákladů a eliminace investic do rozvoje a IT zázemí v této oblasti. ATS, databázování, emailing, GDPR a právní oblast.
  3. Flexibilita spolupráce. Okamžité vyřešení problémů se zajištěním zastupitelnosti pracovníků kvalifikovaným člověkem.
  4. Úspora nákladů na školení a kurzy zaměstnanců zabývajících se HR problematikou.
  5. Převzetí odpovědnosti za HR externím dodavatelem služeb.
  6. Snížení rizika úniku citlivých informací uvnitř firmy.
  7. Úspora času a energie.
  8. Archivace a správa všech dokumentů v místě dodavatele.
TIP:  Manažerská pohádka - O třech manažerech

Tak co myslíte. Má smysl využívat službu outsourcingu HR?

Přečtěte si také: Co je to RPO: Outsourcing náboru zaměstnanců

- Reklama -