Proč outsourcovat HR služby? Šetřete Vaše peníze!

318

Vaše rozhodnutí o vyčlenění určitých aktivit na externího poskytovatele personálních služeb má strategický charakter a nelze ho učinit pouze na základě jediného důvodu, např. snížení nákladů na nábor, nebo část personálních služeb. Měla by to být kombinace různých důvodů, která by měla přispět k úspěšné realizaci outsourcingu.

Hlavní plusy HR outsourcingu – personálních služeb

a)      Konkurenční důvod: záměr je získat konkurenční výhodu např. prostřednictvím nových přístupů, pohledů nebo know-how, která umožní být krok napřed oproti ostatním společnostem, které tyto služby nevyužívají. Je to strategické rozhodnutí o vyčlenění některých HR aktivit mimo firmu formou outsourcingu může přispět k úspěchu společnosti v dlouhodobém horizontu.

b)     Časový důvod: uspořený čas lze věnovat zdokonalování a rozvoji hlavního obchodu firmy. Od externích poskytovatelů personálních služeb pak lze již výhodně nakupovat vedlejší či podpůrné činnosti, na které se sami specializují.

c)      Nákladový důvod: se týká zejména realizace úspory nákladů. Třebaže tuto úsporu firmy často uvádějí jako nejdůležitější důvod, neměly by ji považovat za hlavní či klíčový faktor rozhodující o vyčlenění aktivit mimo podnik.

d)     Organizační důvod: souvisí se zjednodušením manažerské práce, optimalizací počtu pracovníků a zpřesnění organizační struktury. Outsourcing představuje nástroj řízení, který umožňuje oprostit se od tradiční vertikálně integrované struktury.

Další výhody outsourcingu HR – personálních služeb

  • snížení personálních nákladů,
  • snížení provozních nákladů a eliminace investic do rozvoje a IT zázemí,
  • zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové a personální agendy,
  • flexibilita – vyřešení problémů se zajištěním zastupitelnosti pracovníků,
  • úspora nákladů na školení a kurzy zaměstnanců zabývajících se HR problematikou,
  • převzetí odpovědnosti dodavatelem,
  • snížení rizika úniku citlivých informací uvnitř firmy,
  • úspora času,
  • archivace a správa všech dokumentů v místě dodavatele.
  • atd.
- Reklama -