Válka o kandidáty. Proč pracovní inzerce nefunguje?

Jak na úspěšnou pracovní inzerci a inzeráty práce?

259

Válka o kandidáty je cítit všude. Zaměstnavatelé zvyšují náborové úsilí rekordním tempem, a to napříč celým světem. K přilákání kvalifikovaných kandidátů a zajištění kontinuity podnikání po pandemii je klíčová účinná strategie inzerce pracovních míst. Náboroví pracovníci se musí naučit další faktory, které ovlivňují chování kandidátů a výsledky náboru jako celku. Pokud náboráři chtějí zvýšit návratnost investic a splnit cíle náboru na současném trhu práce.

Proč pracovní inzeráty nefungují

Nejprve je důležité pochopit, proč inzeráty o zaměstnání nemusí rezonovat s uchazeči o zaměstnání. Naštěstí většina náborářů nemusí znovu objevovat objevené, aby mohla vyvinout účinnou strategii inzerce pracovních míst, které přinesou výsledky. Zase na oplátku trh práce nesmí být ve stavu po pandemii, naplněn strachem o práci a kdy stát aktivně vstupuje do zaměstnanosti a způsobuje tak zcela specifické prostředí na trhu práce.

Data jsou sice z USA, ale jako námět poslouží i nám.

TIP:  Co takhle založit si personální agenturu?
Náborové reklamy
Nezaměstnanost v USA versus Míra aplikací na pracovní inzerci

Jak zvýšit úspěšnost náboru

Několik menších vylepšení může často vést k obrovskému nárůstu objemu žadatelů. Malé změny mohou znamenat od úpravy načasování pracovních nabídek, přehodnocení názvů pracovních míst a optimalizaci procesů v mobilních aplikací.

Mobile friendly first

Mobilní zařízení byla v roce 2020 nezbytná, a to nejen pro udržování kontaktu s přáteli a blízkými nebo pro hledání nových informací o pandemii. Podle aktuálních údajů mobilní aplikace poprvé překonaly desktopové aplikace v roce 2020.

Mobile first

Ve skutečnosti bylo v roce 2020 dokončeno 60,7 % žádostí o zaměstnání na mobilních zařízeních, ve srovnání s 39,3 % na počítačích. Naproti tomu došlo v roce 2020 k nárůstu mobilních aplikací o 21,2 procenta v porovnání s rokem 2019. Převzetí mobilní role v náboru odráží to, jak jsou návyky při hledání zaměstnání a zvyky spotřebitelů více využívány, než si zaměstnavatel uvědomuje.

Náborové reklamy – dosah, klik, ale bez životopisu

Klikání na náborové reklamy však nezaručuje, že se uchazeč o zaměstnání uplatní a že ho nabídka osloví. Tím se tyto metriky často liší, od metrik klasických marketingových kampaní. Za tímto účelem musí náboráři určit oblasti a místa, kde skutečně dochází k odchodu kandidátů a změnám, které by mohly posílit výkon reklamy. Možná to zní povědomě, ale každý detail textu, někdy poznámka o platu, dokáže reakci zcela zastavit, to vše ne ale nutné prozkoumat.

TIP:  Když firmě chybí šťáva!

Pochopení toho, jak se vaše konkrétní cílové publikum s největší pravděpodobností uplatní na pracovní pozice, je klíčem k doladění vaší náborové strategie, protože objem přihlášek se liší podle odvětví. Náboroví pracovníci mohou také identifikovat příležitosti ke zlepšení tím, že se ucházejí o své vlastní pracovní pozice na mobilních i stolních počítačích, testují reklamy a hledají způsoby, jak z procesu odstranit tření a nevhodné reakce.

Kdy zveřejňovat pracovní inzerci

Zveřejňujte nabídky, když jsou uchazeči o zaměstnání nejaktivnější. Lidé obecně hledají a ucházejí se o zaměstnání během tradičního pracovního týdne, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni. Zajímavé je, že vzor zůstal v posledních několika letech konzistentní, bez ohledu na míru nezaměstnanosti. Google analytics vám toho prozradí hodně.

Pracovní inzerce a dny v měsíci

Během pracovního týdne platí, že aplikace mírně kolísají, přičemž nejvíce k nim dochází v následujících dnech:

  • úterý 17,6 %
  • pondělí 17,3 %
  • středa 16,9 %
  • čtvrtek 14,5 %

Zveřejňujte své pracovní nabídky počátkem týdne, abyste dosáhli optimálních výsledků.

Úspěšná pracovní inzerce a pracovní inzerát

Výzkumníci Appcastu (zdroj níže) analyzovali 34,7 milionu inzerátů pracovních míst a 642 298 jedinečných názvů pracovních pozic z minulého roku, aby zjistili, jak pracovní pozice vytvářejí nebo narušují výsledky náboru. Názvy krátkých pracovních míst se mezi potenciálními uchazeči o zaměstnání jeví jako oblíbené. Ve skutečnosti měly pracovní inzeráty s názvy od jednoho do tří slov nejvyšší počet kliknutí 2,68 kliknutí na reklamu.

TIP:  Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Pracovní inzerce a délka titulku

Mohou nastat případy, kdy je k vyjádření důležitého aspektu práce nezbytný delší název. Příklady, které jsme viděli? Přidání výrazu „obsazujeme“ nebo „možnost home office“ do názvu pozice v reklamě během období vysoké nezaměstnanosti, aby se zvýšila angažovanost.

Závěrem

Získávání kandidátů se bohužel během uplynulého roku významně ztížilo a tento trend bude pokračovat, jak bude hospodářské oživení podněcovat nábor pracovníků a nezaměstnanost bude neustále klesat.

Online zdroj: https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/1859609/%5BReport%5D%20Appcast%202021%20Recruitment%20Marketing%20Benchmark%20Report.pdf

Zdroj publikace ke stažení

- Reklama -