Proč se v České republice Diverzity Managementu nedaří…

1725

Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost. Diverzity management můžeme vnímat jako určitý nástroj vedení firmy, který je souhrnem opatření, která vedou k tomu, že firma akceptuje a respektuje odlišnosti a využívá je jakožto pozitivní přínos k dosažení úspěchu firmy. Samozřejmě je to také proces změny celého konceptu řízení firmy, který vyžaduje celou řadu předpokladů a pozitivně ovlivňuje firemní a organizační kulturu a cíleně ji také mění.

Současná praxe je taková, že se diverzity management někdy nesprávně zařazuje pouze pod HR a je chápan jako kontrola diskriminace na pracovišti a zaměřuje se výhradně na řešení povinností a problémů. Tento koncept managementu vychází z podstaty různorodosti, která se objevuje ve společnosti, z pohledu věku, pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, fyzických schopností i mentálních nebo sexuální orientace.

Institut rodinných firem

Cílem diverzity managementu je nastavit ve firmě klima a také firemní kulturu, ve které budou mít všichni zaměstnanci možnost plně rozvinout svůj pracovní potenciál a uplatnit svoje rozdílné názory, přístupy a schopnosti.

Další článek:  Přehled 15 pracovních pozic, které do 30 let zaniknou

Aktuální vývojové trendy jsou dnes více patrné. Profil průměrného zaměstnance vypadal asi takto – muž, bílé barvy, 30 let, ženatý s dětmi, který má méně než 12 let vzdělání. Současná doba sebou nese změnu pracovní síly, stále více se zapojují ženy a zástupci minoritních skupin, roste věk pracovníků, mění se životní styly, trh práce se globalizuje.

Když se ptám klientů na toto téma, bohužel obdržím nechápavý výraz, o čem to mluvím. Situace v České republice z pohledu diverzity managementu je bohužel nedobrá. Manažeři tento termín moc neznají, netuší, v čem se skrývají jeho výhody. Když představím vysvětlení, obvykle obdržím obavy ze zvýšených nároků na schopnosti manažera a vyšší náklady na pracovní místo.

Proč se v České republice z pohledu diverzity managementu nedaří

 • Panuje celková neohleduplnost a netolerance k rozdílnostem.
 • Ve společnosti jsou časté předsudky vůči lidem pocházejících z různých míst.
 • Dochází ke kastování a kategorizace lidí do určitých pracovních pozic a postavení.
 • V náboru zaměstnanců se získávají kandidáti ze stejných zdrojů.
 • Sdělovací prostředky často zlehčují diskriminací v chování.
 • Sociální sítě nereguluji svůj obsah a předkládají tak vzorce chování.
 • Zažité rodinné stereotypy o vnímaní žen v rodině.
 • Zkostnatělost a nulová flexibilita v realizaci změn a přizpůsobení se trhu práce.
Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Pro diverzity management

Dle mne jde o celkovou snahu přispívat k úspěšnosti firmy a dosahovat její cíle. Je více než jasné, že kromě pozitivních sociálních a společenských dopadů musí mít také ekonomický přínos. Níže přehled přínosu:

 • Zvýšení výkonu organizace.
 • Rozvoj vztahů na pracovišti.
 • Omezení a zastavení diskriminace nebo obtěžování.
 • Efektivnější řešení problémů v organizaci.
 • Zlepšení kvality služeb pro zákazníky.
 • Zkvalitnění procesu náboru.

Dle aktuálního průzkumu, kde autoři sbírali podněty z webových stránek největších společností na světě, byl vytvořen extrakt toho, čemu tyto firmy říkají diverzity management a jaký pro ně má konkrétní přínos.

 • Vyšší flexibilita a lepší přizpůsobení se změnám.
 • Zvýšení výkonu.
 • Lepší řízení talentů.
 • Podpora kreativity.
 • Lepší rozhodování a řešení problémů.
 • Rozvoj pověsti a zaměstnavatelské značky.
 • Kvalitnější pracovní prostředí.
 • Celkově lepšího prostředí, image a reputace firmy.

Jak zavést diverzity management

V rámci těchto projektů vždy začínáme u souhlasu se zavedením skrze management a definujeme a nastavíme podmínky pro jeho úspěšnou implementaci. Definujeme, kdo a jak je za proces zodpovědný, popíšeme kompetence. Připravíme celkovou organizační, situační a procesní analýzu firmy. Definujeme slabá místa a zjištění. Nastavíme srozumitelná měření a provedeme opatření k dosažení cíle. Stále hodnotíme, analyzujeme, kontrolujeme.

Další článek:  Od psychotechniky k psychologii práce? Jaká je budoucnost psychologie práce?

Nebojte se diverzity managmentu a nahlédněte ještě na tyto infografiky.

Diversita v práci

Diversity management

Další odkazy:

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -