📖 4 min. čtení

Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost. Diverzity management můžeme vnímat jako určitý nástroj vedení firmy, který je souhrnem opatření, která vedou k tomu, že firma akceptuje a respektuje odlišnosti a využívá je jakožto pozitivní přínos k dosažení úspěchu firmy. Samozřejmě je to také proces změny celého konceptu řízení firmy, který vyžaduje celou řadu předpokladů a pozitivně ovlivňuje firemní a organizační kulturu a cíleně ji také mění.

Současná praxe je taková, že se diverzity management někdy nesprávně zařazuje pouze pod HR a je chápan jako kontrola diskriminace na pracovišti a zaměřuje se výhradně na řešení povinností a problémů. Tento koncept managementu vychází z podstaty různorodosti, která se objevuje ve společnosti, z pohledu věku, pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, fyzických schopností i mentálních nebo sexuální orientace.

Cílem diverzity managementu je nastavit ve firmě klima a také firemní kulturu, ve které budou mít všichni zaměstnanci možnost plně rozvinout svůj pracovní potenciál a uplatnit svoje rozdílné názory, přístupy a schopnosti.

Aktuální vývojové trendy jsou dnes více patrné. Profil průměrného zaměstnance vypadal asi takto – muž, bílé barvy, 30 let, ženatý s dětmi, který má méně než 12 let vzdělání. Současná doba sebou nese změnu pracovní síly, stále více se zapojují ženy a zástupci minoritních skupin, roste věk pracovníků, mění se životní styly, trh práce se globalizuje.

Když se ptám klientů na toto téma, bohužel obdržím nechápavý výraz, o čem to mluvím. Situace v České republice z pohledu diverzity managementu je bohužel nedobrá. Manažeři tento termín moc neznají, netuší, v čem se skrývají jeho výhody. Když představím vysvětlení, obvykle obdržím obavy ze zvýšených nároků na schopnosti manažera a vyšší náklady na pracovní místo.

Proč se v České republice z pohledu diverzity managementu nedaří

 • Panuje celková neohleduplnost a netolerance k rozdílnostem.
 • Ve společnosti jsou časté předsudky vůči lidem pocházejících z různých míst.
 • Dochází ke kastování a kategorizace lidí do určitých pracovních pozic a postavení.
 • V náboru zaměstnanců se získávají kandidáti ze stejných zdrojů.
 • Sdělovací prostředky často zlehčují diskriminací v chování.
 • Sociální sítě nereguluji svůj obsah a předkládají tak vzorce chování.
 • Zažité rodinné stereotypy o vnímaní žen v rodině.
 • Zkostnatělost a nulová flexibilita v realizaci změn a přizpůsobení se trhu práce.

Pro diverzity management

Dle mne jde o celkovou snahu přispívat k úspěšnosti firmy a dosahovat její cíle. Je více než jasné, že kromě pozitivních sociálních a společenských dopadů musí mít také ekonomický přínos. Níže přehled přínosu:

 • Zvýšení výkonu organizace.
 • Rozvoj vztahů na pracovišti.
 • Omezení a zastavení diskriminace nebo obtěžování.
 • Efektivnější řešení problémů v organizaci.
 • Zlepšení kvality služeb pro zákazníky.
 • Zkvalitnění procesu náboru.

Dle aktuálního průzkumu, kde autoři sbírali podněty z webových stránek největších společností na světě, byl vytvořen extrakt toho, čemu tyto firmy říkají diverzity management a jaký pro ně má konkrétní přínos.

 • Vyšší flexibilita a lepší přizpůsobení se změnám.
 • Zvýšení výkonu.
 • Lepší řízení talentů.
 • Podpora kreativity.
 • Lepší rozhodování a řešení problémů.
 • Rozvoj pověsti a zaměstnavatelské značky.
 • Kvalitnější pracovní prostředí.
 • Celkově lepšího prostředí, image a reputace firmy.

Jak zavést diverzity management

V rámci těchto projektů vždy začínáme u souhlasu se zavedením skrze management a definujeme a nastavíme podmínky pro jeho úspěšnou implementaci. Definujeme, kdo a jak je za proces zodpovědný, popíšeme kompetence. Připravíme celkovou organizační, situační a procesní analýzu firmy. Definujeme slabá místa a zjištění. Nastavíme srozumitelná měření a provedeme opatření k dosažení cíle. Stále hodnotíme, analyzujeme, kontrolujeme.

Nebojte se diverzity managmentu a nahlédněte ještě na tyto infografiky.

Diversita v práci

Diversity management

Další odkazy:

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -