Sobota, 2 července, 2022

Proč se v České republice Diverzity Managementu nedaří…

Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost. Diverzity management můžeme vnímat jako určitý nástroj vedení firmy, který je souhrnem opatření, která vedou k tomu, že firma akceptuje a respektuje odlišnosti a využívá je jakožto pozitivní přínos k dosažení úspěchu firmy. Samozřejmě je to také proces změny celého konceptu řízení firmy, který vyžaduje celou řadu předpokladů a pozitivně ovlivňuje firemní a organizační kulturu a cíleně ji také mění.

Současná praxe je taková, že se diverzity management někdy nesprávně zařazuje pouze pod HR a je chápan jako kontrola diskriminace na pracovišti a zaměřuje se výhradně na řešení povinností a problémů. Tento koncept managementu vychází z podstaty různorodosti, která se objevuje ve společnosti, z pohledu věku, pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, fyzických schopností i mentálních nebo sexuální orientace.

- Reklama -Institut rodinných firem

Cílem diverzity managementu je nastavit ve firmě klima a také firemní kulturu, ve které budou mít všichni zaměstnanci možnost plně rozvinout svůj pracovní potenciál a uplatnit svoje rozdílné názory, přístupy a schopnosti.

Další článek:  10 důvodů proč vám odchází lidé!

Aktuální vývojové trendy jsou dnes více patrné. Profil průměrného zaměstnance vypadal asi takto – muž, bílé barvy, 30 let, ženatý s dětmi, který má méně než 12 let vzdělání. Současná doba sebou nese změnu pracovní síly, stále více se zapojují ženy a zástupci minoritních skupin, roste věk pracovníků, mění se životní styly, trh práce se globalizuje.

Když se ptám klientů na toto téma, bohužel obdržím nechápavý výraz, o čem to mluvím. Situace v České republice z pohledu diverzity managementu je bohužel nedobrá. Manažeři tento termín moc neznají, netuší, v čem se skrývají jeho výhody. Když představím vysvětlení, obvykle obdržím obavy ze zvýšených nároků na schopnosti manažera a vyšší náklady na pracovní místo.

Proč se v České republice z pohledu diverzity managementu nedaří

 • Panuje celková neohleduplnost a netolerance k rozdílnostem.
 • Ve společnosti jsou časté předsudky vůči lidem pocházejících z různých míst.
 • Dochází ke kastování a kategorizace lidí do určitých pracovních pozic a postavení.
 • V náboru zaměstnanců se získávají kandidáti ze stejných zdrojů.
 • Sdělovací prostředky často zlehčují diskriminací v chování.
 • Sociální sítě nereguluji svůj obsah a předkládají tak vzorce chování.
 • Zažité rodinné stereotypy o vnímaní žen v rodině.
 • Zkostnatělost a nulová flexibilita v realizaci změn a přizpůsobení se trhu práce.
Další článek:  5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

Pro diverzity management

Dle mne jde o celkovou snahu přispívat k úspěšnosti firmy a dosahovat její cíle. Je více než jasné, že kromě pozitivních sociálních a společenských dopadů musí mít také ekonomický přínos. Níže přehled přínosu:

 • Zvýšení výkonu organizace.
 • Rozvoj vztahů na pracovišti.
 • Omezení a zastavení diskriminace nebo obtěžování.
 • Efektivnější řešení problémů v organizaci.
 • Zlepšení kvality služeb pro zákazníky.
 • Zkvalitnění procesu náboru.

Dle aktuálního průzkumu, kde autoři sbírali podněty z webových stránek největších společností na světě, byl vytvořen extrakt toho, čemu tyto firmy říkají diverzity management a jaký pro ně má konkrétní přínos.

 • Vyšší flexibilita a lepší přizpůsobení se změnám.
 • Zvýšení výkonu.
 • Lepší řízení talentů.
 • Podpora kreativity.
 • Lepší rozhodování a řešení problémů.
 • Rozvoj pověsti a zaměstnavatelské značky.
 • Kvalitnější pracovní prostředí.
 • Celkově lepšího prostředí, image a reputace firmy.

Jak zavést diverzity management

V rámci těchto projektů vždy začínáme u souhlasu se zavedením skrze management a definujeme a nastavíme podmínky pro jeho úspěšnou implementaci. Definujeme, kdo a jak je za proces zodpovědný, popíšeme kompetence. Připravíme celkovou organizační, situační a procesní analýzu firmy. Definujeme slabá místa a zjištění. Nastavíme srozumitelná měření a provedeme opatření k dosažení cíle. Stále hodnotíme, analyzujeme, kontrolujeme.

Další článek:  Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Nebojte se diverzity managmentu a nahlédněte ještě na tyto infografiky.

Diversita v práci

Diversity management

Další odkazy:

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...