Proč osobní značky selhávají? Důvodem je…

469

Měl jsem možnost již pořádat několik školení na téma osobní značky a osobního marketingu a také děkuji i za ty příležitosti, kdy jsem mohl vést začínající živnostníky a podnikatele na jejich startu v podnikání. Dovolím si menší zjednodušenou filozofii, proč se zabývat tématem osobní značky trochu jiným způsobem. Hodně lidí toto téma a jeho hloubku vnímá poněkud odlišně, a to celé může úspěšnost osobní značky významně ovlivnit.

Na startovní čáře má většina klientů, která se dala do tvorby osobní značky pocit, že udělala maximum. Mé přirovnání k motoru je asi takové, že bylo uděláno vše proto, aby se jejich osobní motor nezadřel v první zatáčce. Přirovnání k vnitřnímu motoru je více než přesné, protože nic nenastane ze dne na den. Nikdo se úspěšným nestane přes noc. Nikdo také nedokáže rozebrat motor na poprvé, natož rozumět všem jeho detailům.

Váš vnitřní motor potřebuje z něčeho vzplanout a jeho výkon ovlivňuje to, jak je postaven, seřízen, ale i čím je poháněn. Můžeme hledat i hezké příměry, jako že motor je osobní síla, osobní vůle, naše vlastní já a mohl bych pokračovat.

Zkuste si položit tyto otázky:

 1. Proč váš motor vůbec startujete?
 2. Co váš motor pohání?
 3. Jak dosáhnete nejlepšího výkonu vašeho motoru?

Proč startujete?

Ve vašem pracovním světě se musíte zaměřit na ty činnosti, které podněcují vaše nadšení, váš oheň. Nejde zde jen o dočasné vzplanutí, ale hovoříme o vášni, která ve vás dlouhodobě přetrvává. Dá se přepokládat, že motor startujete proto, že chcete změnu. Možná umíte dělat něco lépe než ostatní. Možná jste v něčem výjimeční. Možná jen potřebujete změnu. Možná je čas dělat věci jinak. Jaké je vaše možná?

„V čem můžete být nejlepší a položte si hned protipól v čem skutečně nejlepší nebudete.“

To, že jste pro něco kvalifikovaní ještě neznamená, že v tom budete nejlepší. Možná jste nyní zcela vedle a doslova se týráte v oboru a na místě, kde jen ztrácíte čas. Již jsem investoval příliš mnoho času se ztracenými manažery z nejprestižnějších škol a podněcoval lidi s výučním listem k tomu, aby udělali své řemeslo skutečným řemeslem.

TIP:  Umíte používat sociální média pro hledání práce?

Zkuste si položit tyto otázky:

 1. Co mě skutečně baví?
 2. V čem se cítím opravdu jistý sám/sama sebou?
 3. V téhle činnosti zažívám to, co v ostatních ani náhodou.

I když už máte koncepci vaší osobní značky a vypadá naprosto jasná, prostá, ale získat ji, může být po čertech těžké a časově náročné. Je to tedy vaše cesta směrem dovnitř.

Co vás bude pohánět?

Aby vše mohlo fungovat, potřebujete dobré palivo – kontinuální přísun peněz. Stálý peněžní tok, to bude to nejtěžší, ale bez toho se do tvorby osobní značky nevydávejte. Vždy sledujte to, aby nějaká akce, měla i reakci, kterou očekáváte. Nemá cenu dělat věci pro zábavu, musíte se uživit a někdy nejen sebe. Nerad to říkám, ale nejen chlebem bude člověk živ, a tak při koučování začínajících podnikatelů je důležité klást jim na srdce, že vše musí mít i fungující ekonomický rozměr a odpovědi typu, že to musí dopadnout, že se to nějak změní, bohužel nestačí.

Zkuste si položit tyto otázky:

 1. Jsou dlouhodobé akce mé osobní značky rentabilní?
 2. Jsou mé služby nebo produkty konkurenceschopné?
 3. Mám něco, co může mou osobní značku učinit ekonomicky samostatnou?

„Některé osobní značky daleko nedojely, některým se zadřel motor, některým došlo palivo, některé postupně ztrácely výkon svého motoru až se zcela zastavily.“

Jak dosáhnete nejlepšího výkonu?

Motor tvoří celou řadu součástek, každá má své místo, svou funkci, vše precizně sladěno a ve vzájemném souladu. Jste i vy v souladu s tím, co tvoří vaší osobní značku? Ladí to vše dohromady? Ladí to i ve vašem osobním životě? Protože osobní značka má své místo i ve vašem soukromí.

TIP:  Vybrali jsme si Vás ?! Gratuluji...

Zkuste si položit tyto otázky:

 • Pochopili jste, v čem můžete být nejlepší na rozdíl od toho, v čem můžete být pouze úspěšní nebo ještě hůře průměrní?
 • Rozumíte silám, které pohání trh, na kterém chcete působit?
 • Poznali jste sami sebe a rozumíte tomu, co nejlépe rozpálí vaše vášnivé nadšení?

Rodina osobní značky

Základem tvorby vaší osobní značky, je obklopit se lidmi, kterým můžeme říkat něco jako rodina značky. Je to skupina lidí, upozorňuji „správných lidí“, kteří s vámi vedou dialog o tom, jak má být vaše osobní značka uchopena a jak má být řízena. Pokládejte správné otázky, veďte aktivní diskuzi, čiňte rozhodnutí, pitvejte výsledky, učte se v čase. Shromažďujte data a analyzujte je.

Členové rodiny vaší osobní značky mají značný vliv na to, jak se vám bude dařit. Protože dříve nebo později na některé věci stačit nebudete. I já mám takové lidi v mé rodině osobní značky, na které je spolehnutí.

Eva zajišťuje podporu, Honza zase vizuální identitu a poradenství a David má na starosti web a vše kolem toho a třeba Lenka zodpovídá za mé účetnictví atd.

Rodina značky nebo jen její členové se neschází pouze jednou, vaše značka se vyvíjí v čase a věrnost příslušníků této rodiny je důležitá, stejně jako jejich otevřenost, pravdivost, zájem, postoje, názory na váš vývoj jsou klíčové pro její další směřování.

Zakládajícím členem rodiny vaší značky jste vy, ale poradních hlasů můžete mít kolem sebe neomezeně. Čím více členů podává svůj náhled, o to krystaličtější se jeví vaše rozhodnutí. Do vaší rodiny přizvěte ty, kteří jí spolu s vámi vydefinují a rozvíjejí.

Vnitřní motor osobní značky

Vše začíná lidmi, kteří jsou disciplinovaní. Tak málo disciplíny kolem sebe vidím, ale bez disciplíny není osobní značka schopná přežít. Disciplína musí být v každém vašem kroku, aktivitě, která vede k tomu, že dokáže překonávat všechny překážky s jednoduchostí ve své podstatě.

TIP:  Rituály slavných. Jak přicházejí na své nápady?

Zkuste si položit tuto otázku:

Jsem dost disciplinovaný/á?

Podpůrné myšlení je dalším blokem tohoto motoru, potřebujete sebekázeň pro konfrontaci s realitou a tvrdými fakty, ale přitom je třeba si zachovávat pevnou víru, že dokážete najít cestu k dosažení toho, co se svou osobní značkou chcete.

Zkuste si položit tuto otázku:

Jsem dost ukázněný/á?

Předně dodržujte schéma, které jste si vydefinovali a doplníte ho o vhodné pracovní jednání, které zaručí to, že vaše osobní značka bude mít stále ne-li lepší vnímání. Protože právě výstupy vaší práce budou promlouvat za vás.

Zkuste si položit tuto otázku:

Jsem dost pracovitý/á?

Srdce motoru – obsah vaší značky

To nejtěžší nakonec. Neúspěšných koučů, grafiků, umělců, fitness trenérů a dalších jsem viděl spousty. Vždy se ale časem najde někdo, kdo prorazí. Čím se odlišují od těch neúspěšných?

Je za nimi vidět tvrdá práce, neustálý sběr zkušeností a referencí, snaha učit se a zdokonalovat, a to vše podpořeno pokorou toho, že budují svoji vlastní osobní značku dlouhodobě. Jsou vytrvalí, disciplinovaní, věří si a neochvějně jsou přesvědčení o tom, co dělají. Mají ještě něco na víc.

Pochopili to, v čem mohou být nejlepší na rozdíl od toho, v čem mohou být pouze průměrní. Rozumí silám, které pohání trh, na kterém působí, a nakonec dostatečně dobře poznali sami sebe, aby porozuměli tomu, co aktivuje jejich vášnivé nadšení?

Dovolte mi použít citát od Jack Ma:

„Chcete-li být zítra nebo o rok později úspěšní, je to nemožné. Ale pokud chcete být úspěšní za dekádu, o deset let později, máte šanci.“

Odkazy:

- Reklama -