Proč úspěch vyvolává naši temnou stránku

655

Není pochyb o tom, že talentované a kreativní osobnosti v podnikání mají schopnost překládat originální a užitečné myšlenky do praktických inovací a v tom co dělají jsou neskutečně dobří a úspěšní. A přesto se řada z nich jednou za čas projeví tak, že se nestačíme divit jejich jednání, postoji, názory nebo jednotlivými kroky v jejich jednání.

„Úspěch se může stát pastí, izolovat lidi ve stále se zmenšující místnosti svého vlastního klamu.“

Existuje samozřejmě dlouhá historie úspěšných podnikatelů, miliardářů, kteří vystupují excentricky a jsou to také obtížné a náladové osobnosti. Celá řada z těchto úspěšných osobností končí svůj život v úplné izolaci.

Institut rodinných firem

„Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat.“ Antoine de Saint-Exupéry

Jakoby v určité etapě života podnikatele nebo majitele, ředitele se dostavila jakási temná strana, která již neprodukuje úspěch a dokonce ho ničí. Úspěch má bohužel někdy tu vlastnost, že často posiluje nežádoucí stránku osobnosti, moc snižuje motivaci. Čím více moci a vlivu máte, tím méně vás zajímá, že budete příjemně potěšení ostatními lidmi a časem nejste schopni udržet si svou temnou stránku pod kontrolou.

„Pravou pokorou je dávat radost druhým.“ Sri Chinmoy

Představme si tři oblasti temné strany úspěchu

Nadměrná důvěra

Výjimečný úspěch může vést k nepravdivému vlastnímu sebepoznání. Bez ohledu na to, jak lidé dosáhnou své moci, může existovat bod, kdy způsob jejich sebepojetí překoná jejich úspěch. Toto vše vede k nadměrné důvěře ve své schopnosti, což je výhledově nebezpečné. Chybí realistický pohled a opadá potřeba pokory.

Další článek:  Co tvoří život spokojeným? Nahlédněte do 75let trvající studie o štestí!

Sebeláska

Úspěch má tendenci vytvářet lživý obraz sebe sama. To často může vést k narůstání sebelásky, protože úspěšní jednotlivci se snaží chránit svůj lichotivý obraz tváří v tvář nevyhnutelným vadám, nevýhodám a omylům. Když jsou zpochybňováni nebo napadáni obvykle reagují agresivně a zdvojnásobují zavedením ještě silnějších tvrzení a postojů.

Izolace

Toto je asi nejčastější temná strana. Úspěch vytváří nedostatek negativní zpětné vazby a informací. Čím vyšší máte postavení, tím více zastrašíte ostatní a tím více se obklopíte lidmi, kteří s vámi ladí, ale je to pouze vámi vybraný nevhodný vzorek z nějaké skupiny osobností. To vše vede k jakémusi zatmění schopnosti jednotlivce získat přesný a objektivní obraz toho, co se reálně děje.

Mnoho z nás by chtělo být úspěšnými, ale v určitém okamžiku budeme nuceni čelit těmto temným stranám úspěchu.

Jak zvládnout svou temnou stranu úspěchu

Pokora

Těžké věci jsou obtížné a není hanba si to připustit. Stále mít na paměti pokoru, pokoru toho, že je zde ještě vyšší systém, než jsme my sami. Stále je třeba toto mít na paměti.

Další článek:  Firemní koučink a metoda GROW

Sebekontrola

Je nutné přivítat některá omezení vlastní moci a předpokládat, že tato omezení jsou tvořena prostřednictvím dobrého úsudku kompetentních lidí. Omezení vlastní síly je nástroj, který znovu vytváří schopnost sebeovládání a stabilitu, kterou přináší.

Zpětná vazba

Mnoho manažerů tvrdí, že aktivně vyžadují negativní zpětnou vazbu. Ve skutečnosti je však jejich odpor vůči takové zpětné vazbě slabý, proto je prvním krokem vytvoření soukromého prostoru a důvěry s řadou jednotlivců, jejichž zpětná vazba je respektována. Tito jednotlivci musí mít znalosti i každodenní zkušenosti o záležitostech, kde je potřeba zpětné vazby. Mít důvěryhodný výkonný tým je základ.

Úspěch vždy přichází s nějakou formou daně. Něco za něco. Něco jsem ti ukázal, teď se něco nového musíš naučit. Úspěch se může stát pastí, izolovat lidi ve stále se zmenšující místnosti svého vlastního klamu.

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“ Voltaire

Dejte pozor na temnou stránku svého úspěchu!

Pro ty, kteří neznají pojetí temné strany: Temná strana Síly

Photo by NeONBRAND on Unsplash

- Reklama -