Proč vám odcházejí zaměstnanci? Protože…

1053

Vzpomínáte si na dny, kdy vás vedoucí vyznamenal odznáčkem za dlouhou a věrnou službu pro vaši socialistickou organizaci? Nevzpomínáte? Chápu, dnes je jiná doba a odznáčky se nenosí a přede všemi se také už moc nechválí, ale pojďme k jádru věci. Svět práce se za poslední dvě desetiletí změnil tolik, že odznáček za věrnou službu se stal symbolem minulosti, stejně jako kouř nad fabrikou, telefon s vytáčecím kolečkem nebo filmy, ve kterých se hodně kouřilo.

Fluktuace je trendem

Na rozdíl od předchozích desetiletí musí dnešní zaměstnavatelé očekávat něco jiného, a tím je výrazný pohyb zaměstnanců mezi rolemi, ale také pro ně bohužel, firmami, a dokonce i obory. Pokud jste zaměstnavatel nebo pracovník HR, určitě se ptáte, jak často se to aktuálně děje. Nedávná studie amerických pracovníků, napříč průmyslovými odvětvími zjistila, že průměrná délka zaměstnání je v podstatě kolem 7 let. Dlouhodobá práce je poměrně častá, přičemž pětina pracovníků říká, že jsou v současné pozici více než 10 let a více než třetina hlásí, že jsou ve své pozici po dobu 5 až 10 let.

TIP:  Tradiční management končí! Přivítejte Agilní Management!

Zaměstnanci ve věku 25 až 34 let, kteří pracovali na stejné pozici mají kratší časový úsek a to pouze 4 roky. To je nesrovnatelné s minulostí. Zaměstnanci z generace ve věku 35-44 let hlásí, že pracují ve stejné pozici průměrně 7 let a pracovníci ve věku 45-54 let jsou ve stejné pozici v průměrně deset let. Pracovníci ve věku 55-64 let jsou průměrně 11 let na stejné pozici. Zaměstnanecké přesuny zaměstnání nemusí vždy znamenat získání pozice v nové společnosti. Mnoho z pracovníků pouze rotovalo v rámci svých současných společností.

Důvody fluktuace zaměstnanců

Nejdůležitějším důvodem pro změnu byla touha po dalším postupu v kariéře 65 %, následovaný zájmem o rozšiřování dovedností 42 %. Tyto důvody naznačují, že zaměstnavatelé a vedoucí pracovníci mohou zvýšit spokojenost zaměstnanců tím, že vytvoří více příležitostí pro rozvoj.

Může to být překvapením, že většina zaměstnanců tyto typy přesunů neuskutečňuje, aby získali lepší plat. Méně než polovina 38 % pracovníků poukázala na touhu po lepších benefitech a výhodách jako důvody pro přeřazení z pracovního zařazení v rámci své společnosti.

TIP:  Co budete dělat, až vám odejde i ten poslední?

Zaměstnanci, kteří se rozhodli změnit společnost, poukazují na poněkud odlišný důvod motivace. Pochopitelně nespokojenost s manažerem nebo pracovním prostředím hrála mnohem větší roli 30 % pro zaměstnance, který se rozhodl změnit zaměstnání a pouze 9 %, který preferoval pouze změnu role v rámci firmy, protože je snadnější uniknout špatnému prostředí a šéfovi přesunutím se do nové společnosti.

Kariérní růst a osobní rozvoj zůstává na vrcholu zájmu pracovníků, ale tentokrát je tu pokles z 65 % na 42 %, což může naznačovat, že zaměstnanci začínají hledat vnitřní příležitosti k postupu, než se přestěhují do externích společností.

Zkoumáním nejdůležitějších důvodů, za kterými stojí odchod zaměstnanců, vám může pomoci vyvinout efektivnější strategii pro zlepšení retence vašich zaměstnanců. Aby se firmy delší dobu udržely na trhu, měly by se zaměřit na spravedlivé odměňování zaměstnanců a poskytovat jim více příležitostí k rozvoji a kariérnímu postupu.

Jinými slovy investujte do svých zaměstnanců a oni investují do vaší firmy.

Pár tipů jak bojovat s fluktuací a odchody zaměstnanců

1) Nabídněte konkurenční platy a výhody. Nejenže motivujete nejlepší zaměstnance, ale přitahujete silnější zájem nových kandidátů.

TIP:  Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst

2) Rozvíjejte programy zaměřené na budování dovedností. Poskytněte zaměstnancům dosažitelnou cestu k postupu. Nabídněte podporu, strukturované programy a možnosti mentoringu nebo koučinku, které jim pomohou zdokonalit dovednosti, které budou potřebovat k posunu na další úroveň ve vaší společnosti.

3) Kultivujte firemní kulturu. Podpora firemní kultury je dlouhá cesta k udržení talentu. Jak změnit podnikovou kulturu? Začněte na hoře a u sebe.

- Reklama -