Proč vztahový koučink?

774

Jak na problém ve vztahu, ať už v rovině osobní nebo pracovní? Otázka, kterou si klademe zpravidla až ve chvíli, kdy nějaký problém, zdánlivě neřešitelný, nastane. Příčin může být hned několik. Špatná komunikace, odlišný názor na tu či onu věc, neschopnost ustoupit, naslouchat druhé straně, zaťatost a netolarence a mohl bych pokračovat.

Co třeba zkusit prevenci. Snažit se předcházet tomu, aby problém nastal, a když už k němu dojde, abychom byli schopni a připraveni ho řešit efektivně a s partnerem nebo kolegou, společně. Protože to je na tom to důležité. Uvědomit si, že ve vztahu nejsme na to či ono sami, ale dva, kteří si na řešení problému společnými silami nějak podílejí.

I v tom Vám může pomoci můj vztahový koučink. V partnerství se totiž často stane, že o řešení problému nebo podstatě problému mají muž a žena odlišně představy. Co je z pohledu muže vyřešením problému, se může jevit z pohledu ženy jen jeho zametením pod koberec a odložením. Platí to i opačně. Vztahový koučink Vás učí hledat v obtížných situacích učelný kompromis, naučí Vás být naslouchajícími partnery, kteří chtějí problémy řešit, ne je odkládat nebo dělat, že vlastně nejsou, že jsou ve skutečnosti bezvýznamnými.

TIP:  Ztráta důvěry k zaměstnavateli

Něco sebou nese doba a celková změna společnosti. Máme toho dnes všichni nějak moc na svých bedrech a uchylujeme se ke zlehčování takových situací i přesto, že je ten druhý ve vztahu vnímá jako palčivé a důležité pro vzájemné fungování. Zlehčováním ale nevyřešíme vůbec nic. Naopak takovým přístupem vyvoláme pocit nedůvěry a někdy i strachu, že se takový model našeho chování stane pravidlem a problémy se budou hromadit. Vztahový koučink vás může naučit nebýt těmi, kdo před problémy zavírají oči, ale naopak mají vůli a odvahu je co možná nejrychleji řešit. Protože jedině s takovým přístupem můžete být ve vztahu spokojeni a tím si ho upevnit, toto platí i pro pracovní část vztahů. Mít v něm pocit jistoty a vzájemně nezbytné opory.

Vztahový koučink je účinná metoda pro všechny, kdo chtějí ve vztahu účinně přistupovat k řešení problémových situací. Ano, někdy v tomto hraje důležitou roli náš instinkt a emoce. Na druhou stranu ale existují ověřené a funkční metody, které nás v instinktivním řešení problému mohou podpořit. Dát nám větší pocit jistoty, že k tomu či onomu přistupujeme správně a tak jak v dané chvíli pro vyřešení problému potřebujeme – odvážně, efektivně, aktivně a hlavně tak, jak sami od sebe i jeden od druhého očekáváme. 

TIP:  Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

Někdy ve svém vztahu potřebujete pohled někoho zvenčí, nezaujatého, neangažovaného, ale také někoho, kdo se touto problematikou zabývá na odborné úrovni a má prokazatelné výsledky v této oblasti. Není ostudou řešit své vztahy, ostudou je problémy ve vtahu neřešit!

Nechat trpět druhého, ubližovat si, ponižovat se, vést řeči, ale také odmítat, neuspokojovat, odrazovat a cítit se osaměle.   

 

- Reklama -