Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

1534

Produktivita je a bude velkým hospodářským a obchodním tématem. Téměř polovina 45 % zaměstnanců z aktuální studie realizované na vzorku 1000 zaměstnanců ve Velké Británii tvrdí, že jejich zaměstnavatel neví, jak účinně zvýšit svou produktivitu.)

Produktivita práce? Jak jí zvýšit?

Uznání a respekt

22 % má pocit, že jejich produktivita je negativně ovlivněna v práci a na její dopad má pracovní prostředí, špatné manažerské řízení a nedostatečné uznání a respekt. Pouze 26 % zaměstnanců plně respektuje svého vedoucího.

Jen 30 % zaměstnanců má pocit, že jejich role v týmu je cenná.

Aktuální průzkum 1000 zaměstnanců ve Velké Británii ukazuje, že zaměstnanci jsou sice hrdí na svou práci, ale nadšení a důvěra ve své vedoucí je nízká, což znemožňuje pracujícím dělat to nejlepší co mohou.

Uznání a respekt má hned za vyšším platem nejvyšší dopad na produktivitu zaměstnanců!

Je zde jasný důkaz vnímání zaměstnanců z pohledu jejich produktivity, protože 88 % respondentů hodnotí svou produktivitu na 70 % a více. Bohužel 76 % zaměstnanců vnímá to, že jejich produktivita je negativně ovlivněna v práci následovně, z 22 % je viníkem kultura firemního a pracovního prostředí, včetně špatného manažerského řízení a 29 % celkově negativním pracovní atmosférou.

TIP:  5 chyb a omylů v motivaci vašich zaměstnanců

Přečtěte si také: Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

70 % zaměstnanců se necítí být součástí svého týmu.

Pokud jde o firemní kulturu na pracovišti, téměř 70 % zaměstnanců se necítí být součástí týmu a mají pocit, že jejich role není nějak významně hodnocena. Dokonce vyšší podíl 81 % nesouhlasí s tím, že jejich vedoucí či šéf je nějak motivuje nebo podporuje, zatímco 78 % zaměstnanců nemá pocit, že jsou zapojeni do rozhodování a mají na pracovišti nějaký hlas. Pouze 26 % pracovníků respektuje své vedoucí a méně než třetina 29 % rozumí firemním hodnotám, které tvoří kulturu jejich organizace.

Jen 29 % zaměstnanců rozumí firemním hodnotám.

Jak ovlivnit produktivitu zaměstnanců

Nejoblíbenější forma benefitů, které pozitivně ovlivňují produktivitu zaměstnanců jsou školení a konkrétní rozvojové aktivity, které směřují k povýšení zaměstnance. Být ceněný v práci a povzbuzován týmovými vedoucími a manažery je klíčem ke zlepšení produktivity, přičemž třetí 34 % respondentů uvedlo, že uznání a ocenění za dobrou práci by mělo nejpříznivější dopad na jejich produktivitu. Jedná se o druhou nejúspěšnější metodu, která spadá těsně za ekonomické nabídky, jako je vyšší plat 39 %. Jedna čtvrtina 25 % tvrdí, že užitečné zaměstnanecké výhody a benefity by měly největší pozitivní dopad na jejich produktivitu.

TIP:  Práci by změnilo šest z deseti lidí a to ihned!

Přečtěte si také: Čelíme nové globální krizi pracovní síly?

Pouze 26 % zaměstnanců respektuje své nadřízené.

Produktivita zaměstnanců a angažovanost

Je zcela zřejmé, že existuje propojení mezi produktivitou zaměstnanců a jejich angažovaností. Je také jasné, že mnoho firem musí udělat více pro podporu a ocenění svých zaměstnanců, ať už prostřednictvím jednoduchých nápravných opatření, jako je lepší komunikace hodnot organizace, nebo celopodnikové iniciativy, jako je například redefinování řízení zaměstnanců a postupů angažovanosti.

Existuje mnoho způsobů, jak mohou zaměstnavatelé ukázat, že oceňují své zaměstnance, včetně nabízení produktů prostřednictvím balíčků firemních výhod. Aktuální průzkum ukazuje, že jeden ze čtyř zaměstnanců se domnívá, že užitečné zaměstnanecké výhody mají nejpříznivější dopad na produktivitu.

Bez ohledu na to, jaké změny podnikatelé dělají s cílem zvýšit produktivitu na pracovišti, je důležité, aby v jejich srdci bylo hlavní motto a tím je: „Blahobyt jejich zaměstnanců“. Dejte svým zaměstnancům pocit respektu, uznání a možnost podílet se na firemních rozhodnutích svým hlasem a zvýšíte tak znatelně produktivitu své organizace.  Pokud popřemýšlíte nad jejich kariérním rozvojem, motivačním ohodnocením a benefity, dost významně ovlivníte produktivitu celé vaší organizace.

TIP:  Proč nám dobrý vůdce dodá pocit bezpečí?

Přečtěte si také: Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

- Reklama -