Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice se v České republice nasazují nové a moderní technologie, ale na růstu produktivity firem to má pramalý vliv. Ptáte se proč? Bohužel celá řada firem nové technologie, modernizované procesy a postupy neumí plnohodnotně využívat, a tak rostou investice, rostou mzdy, benefity, celkové náklady, ale produktivita stagnuje nebo klesá.

To, co začíná fungovat jako řekněme tlakový hrnec je situace, kdy mzdy v budoucnu nejspíše nadále porostou, ale produktivita firem má stále, již po deset let stagnující charakter. Stav dlouhodobě stagnující produktivity má nesporně vliv na konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Totiž zvyšování produktivity je dlouhodobou podmínkou růstu efektivnosti a rentability organizace. Práce je produktivní, pokud vytváří větší hodnotu, než je její vlastní hodnota.

Ukazatelé produktivity

Nejčastějšími ukazateli produktivity je pracnost produkce k efektivnímu pracovnímu času, objem výroby k mzdovým nákladům, přidaná hodnota na jednotku mzdových nákladů, vstupy, jaké jsou materiální náklady na jednotku nákladů, objem výroby na jednotku času nebo zaměstnance a samozřejmě hodnota produkce v cenách na zaměstnance. Motá se vám z toho hlava?

Řemeslo versus služby

Historicky byla vnímána produktivně pouze práce řemeslníků, výrobců a obchodníků, služby byly pokládány za neproduktivní, protože se nerealizují ve formě výrobku určeného pro prodej a představují pouze spotřebu. Další pojetí bylo, že produktivní práce, je každá práce, která nahrazuje přímé náklady a mimo to poskytuje zisk nebo nadbytek převyšující náklady.

Mezi hlavní faktory růstu produktivity práce patří technologické inovace, výzkum a vývoj, ale i schopnost jejich plnohodnotného využití. Další oblastí je oborová konkurenceschopnost. Vždy jde ruku v ruce s kvalitou a designem. Opomíjený je management práce, vzdělání a motivace pracovníků a schopnost přerozdělování zdrojů. Produktivita práce je závislá na objemu práce, kterou uvádí do pohybu práce živá.

„Když je pracovní morálka vysoká, roste produktivita, pokud je tomu naopak, firma si jen stěží udrží schopné zaměstnance,“ Norman

Produktivita roste se vzděláváním

Můžeme sledovat zajímavý nárůst, při vyšší technické úrovni a kvalifikaci pracovníků. Pokud by nebylo zajištěno dostatečné zaučení nebo vzdělání, nedochází k růstu produktivity. To má za následek zbytečné plýtvání lidskou silou. Příkladem může být dosazení pracovníka se základním vzděláním na pozici, která vyžaduje středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. To se samozřejmě v období nedostatku lidských zdrojů děje poměrně často.

Další článek:  Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Produktivita roste s konkurencí

Vyššího nárůstu dosahuje produktivita práce především ve vysoce konkurenčním prostředí. Zde roste tlak na snižování nákladů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, zavádění nové techniky do výroby a uplatňování progresivních metod v řízení práce. Z výše uvedeného vyplývá, že při kombinaci kvalifikované a rozvíjené lidské práce, dokonalého využití pracovních prostředků a při efektivním využívání surovin, energie a materiálu, dochází k vytvoření vhodného prostředí pro růst produktivity práce.

Produktivita je procesní problém

Produktivita práce rosta tam, kde se investuje do rozvoje lidí, hledají se originální řešení, panuje zdravá firemní kultura a organizace se vnímá jako součást širšího obchodního, sociálního, ale i ekologického celku. Jak kdysi řekl Edwards Deming: „85 % důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, je dáno chybami procesů, a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné procesy, a ne nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.“ Řadu oblastí, které rozvíjí produktivitu zaměstnanců i celé organizace vhodně identifikuje personální audit, který identifikuje slabá místa a navrhne jejich plán rozvoje. Personální audit totiž odpovídá na jeden hezký citát pana Druckera: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ W. Edwards Deming

Další zdroje:

Další článek:  Mladá generace a role HR

Photo by Aaron Mello

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice...Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?