DomůManažerské řízení | ManagementJak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice se v České republice nasazují nové a moderní technologie, ale na růstu produktivity firem to má pramalý vliv. Ptáte se proč? Bohužel celá řada firem nové technologie, modernizované procesy a postupy neumí plnohodnotně využívat, a tak rostou investice, rostou mzdy, benefity, celkové náklady, ale produktivita stagnuje nebo klesá.

To, co začíná fungovat jako řekněme tlakový hrnec je situace, kdy mzdy v budoucnu nejspíše nadále porostou, ale produktivita firem má stále, již po deset let stagnující charakter. Stav dlouhodobě stagnující produktivity má nesporně vliv na konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Totiž zvyšování produktivity je dlouhodobou podmínkou růstu efektivnosti a rentability organizace. Práce je produktivní, pokud vytváří větší hodnotu, než je její vlastní hodnota.

Další článek:  Být nebo nebýt autorita v oboru? Pozor na fake autoritu!

Ukazatelé produktivity

Nejčastějšími ukazateli produktivity je pracnost produkce k efektivnímu pracovnímu času, objem výroby k mzdovým nákladům, přidaná hodnota na jednotku mzdových nákladů, vstupy, jaké jsou materiální náklady na jednotku nákladů, objem výroby na jednotku času nebo zaměstnance a samozřejmě hodnota produkce v cenách na zaměstnance. Motá se vám z toho hlava?

Řemeslo versus služby

Historicky byla vnímána produktivně pouze práce řemeslníků, výrobců a obchodníků, služby byly pokládány za neproduktivní, protože se nerealizují ve formě výrobku určeného pro prodej a představují pouze spotřebu. Další pojetí bylo, že produktivní práce, je každá práce, která nahrazuje přímé náklady a mimo to poskytuje zisk nebo nadbytek převyšující náklady.

Mezi hlavní faktory růstu produktivity práce patří technologické inovace, výzkum a vývoj, ale i schopnost jejich plnohodnotného využití. Další oblastí je oborová konkurenceschopnost. Vždy jde ruku v ruce s kvalitou a designem. Opomíjený je management práce, vzdělání a motivace pracovníků a schopnost přerozdělování zdrojů. Produktivita práce je závislá na objemu práce, kterou uvádí do pohybu práce živá.

„Když je pracovní morálka vysoká, roste produktivita, pokud je tomu naopak, firma si jen stěží udrží schopné zaměstnance,“ Norman

Produktivita roste se vzděláváním

Můžeme sledovat zajímavý nárůst, při vyšší technické úrovni a kvalifikaci pracovníků. Pokud by nebylo zajištěno dostatečné zaučení nebo vzdělání, nedochází k růstu produktivity. To má za následek zbytečné plýtvání lidskou silou. Příkladem může být dosazení pracovníka se základním vzděláním na pozici, která vyžaduje středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. To se samozřejmě v období nedostatku lidských zdrojů děje poměrně často.

Další článek:  Bez víry v sebe žádný manažer neuspěje

Produktivita roste s konkurencí

Vyššího nárůstu dosahuje produktivita práce především ve vysoce konkurenčním prostředí. Zde roste tlak na snižování nákladů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, zavádění nové techniky do výroby a uplatňování progresivních metod v řízení práce. Z výše uvedeného vyplývá, že při kombinaci kvalifikované a rozvíjené lidské práce, dokonalého využití pracovních prostředků a při efektivním využívání surovin, energie a materiálu, dochází k vytvoření vhodného prostředí pro růst produktivity práce.

Produktivita je procesní problém

Produktivita práce rosta tam, kde se investuje do rozvoje lidí, hledají se originální řešení, panuje zdravá firemní kultura a organizace se vnímá jako součást širšího obchodního, sociálního, ale i ekologického celku. Jak kdysi řekl Edwards Deming: „85 % důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, je dáno chybami procesů, a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné procesy, a ne nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.“ Řadu oblastí, které rozvíjí produktivitu zaměstnanců i celé organizace vhodně identifikuje personální audit, který identifikuje slabá místa a navrhne jejich plán rozvoje. Personální audit totiž odpovídá na jeden hezký citát pana Druckera: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ W. Edwards Deming

Další zdroje:

Další článek:  Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

Photo by Aaron Mello

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Roboti postupně proniknou do všech míst lidské společnosti a...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice...