DomůManažerské řízení | ManagementJak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice se v České republice nasazují nové a moderní technologie, ale na růstu produktivity firem to má pramalý vliv. Ptáte se proč? Bohužel celá řada firem nové technologie, modernizované procesy a postupy neumí plnohodnotně využívat, a tak rostou investice, rostou mzdy, benefity, celkové náklady, ale produktivita stagnuje nebo klesá.

To, co začíná fungovat jako řekněme tlakový hrnec je situace, kdy mzdy v budoucnu nejspíše nadále porostou, ale produktivita firem má stále, již po deset let stagnující charakter. Stav dlouhodobě stagnující produktivity má nesporně vliv na konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Totiž zvyšování produktivity je dlouhodobou podmínkou růstu efektivnosti a rentability organizace. Práce je produktivní, pokud vytváří větší hodnotu, než je její vlastní hodnota.

Ukazatelé produktivity

Nejčastějšími ukazateli produktivity je pracnost produkce k efektivnímu pracovnímu času, objem výroby k mzdovým nákladům, přidaná hodnota na jednotku mzdových nákladů, vstupy, jaké jsou materiální náklady na jednotku nákladů, objem výroby na jednotku času nebo zaměstnance a samozřejmě hodnota produkce v cenách na zaměstnance. Motá se vám z toho hlava?

Řemeslo versus služby

Historicky byla vnímána produktivně pouze práce řemeslníků, výrobců a obchodníků, služby byly pokládány za neproduktivní, protože se nerealizují ve formě výrobku určeného pro prodej a představují pouze spotřebu. Další pojetí bylo, že produktivní práce, je každá práce, která nahrazuje přímé náklady a mimo to poskytuje zisk nebo nadbytek převyšující náklady.

Mezi hlavní faktory růstu produktivity práce patří technologické inovace, výzkum a vývoj, ale i schopnost jejich plnohodnotného využití. Další oblastí je oborová konkurenceschopnost. Vždy jde ruku v ruce s kvalitou a designem. Opomíjený je management práce, vzdělání a motivace pracovníků a schopnost přerozdělování zdrojů. Produktivita práce je závislá na objemu práce, kterou uvádí do pohybu práce živá.

„Když je pracovní morálka vysoká, roste produktivita, pokud je tomu naopak, firma si jen stěží udrží schopné zaměstnance,“ Norman

Produktivita roste se vzděláváním

Můžeme sledovat zajímavý nárůst, při vyšší technické úrovni a kvalifikaci pracovníků. Pokud by nebylo zajištěno dostatečné zaučení nebo vzdělání, nedochází k růstu produktivity. To má za následek zbytečné plýtvání lidskou silou. Příkladem může být dosazení pracovníka se základním vzděláním na pozici, která vyžaduje středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. To se samozřejmě v období nedostatku lidských zdrojů děje poměrně často.

Produktivita roste s konkurencí

Vyššího nárůstu dosahuje produktivita práce především ve vysoce konkurenčním prostředí. Zde roste tlak na snižování nákladů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, zavádění nové techniky do výroby a uplatňování progresivních metod v řízení práce. Z výše uvedeného vyplývá, že při kombinaci kvalifikované a rozvíjené lidské práce, dokonalého využití pracovních prostředků a při efektivním využívání surovin, energie a materiálu, dochází k vytvoření vhodného prostředí pro růst produktivity práce.

Produktivita je procesní problém

Produktivita práce rosta tam, kde se investuje do rozvoje lidí, hledají se originální řešení, panuje zdravá firemní kultura a organizace se vnímá jako součást širšího obchodního, sociálního, ale i ekologického celku. Jak kdysi řekl Edwards Deming: „85 % důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, je dáno chybami procesů, a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné procesy, a ne nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.“ Řadu oblastí, které rozvíjí produktivitu zaměstnanců i celé organizace vhodně identifikuje personální audit, který identifikuje slabá místa a navrhne jejich plán rozvoje. Personální audit totiž odpovídá na jeden hezký citát pana Druckera: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ W. Edwards Deming

Další zdroje:

Photo by Aaron Mello

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Karel W.
Luboš

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

České firmy neumí povyšovat a kumulují funkce

Nejlepší pracovník v oboru není vždy nejlepším profilem na manažera! Koho tedy váš podnik povýší? Je to jednoduché, protože jediná cesta, kterou dnešní české podniky...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil. Dnes jakožto specialista na trh práce a management cítím, že dokonalá bouře přichází do firem....

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice...Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?