První dojem, je první dojem ze sociálních sítí?

390

Dle nejnovějších průzkumů dochází k výrazným změnám v procesu mezi náborářem a uchazečem a to následkem technologií, ale i nových technik v náboru uchazečů.

Letošní průzkum ukazuje, že náboráři snižují kvalitu svého náborového procesu, ale o to víc rozšiřují své schopnosti ve využití sociálních médií. I na Vás se podívá…

Souhrn priorit pro náboráře-recruitery pro rok 2016:

Institut rodinných firem
 • rostoucí zájem o pasivní talenty + 5%
 • budování zaměstnavatelské značky + 10%
 • zlepšování kvality pronájmu agenturních zaměstnanců + 28%
 • udržení zaměstnanců, retence + 13%

Pokud se jedná o délku pracovních míst, průměrná délka mezi zaměstnanci je následující:

 •  1-3 roky + 30%
 •  4-6 let + 29%
 •  7-10 let + 15%
 •  10+ let + 14%

Náboráři vždy zkoumají sociální profily kandidátů.  Bylo zjistěno, že::

 • 72% vnimá pravopisné a gramatické chyby jako velice negativní prvek.
 • 76% vnímá účast v nějaké chartitativní organizaci jako pozitivní prvek.

Během pohovorů popisují personalisté nejčastěji pozitivní dojem, pokud je uchazeč/ka:

 • nadšený/á + 87%
 • má dobrou znalost oboru + 85%
 • má konverzační a prezentační dovednosti + 79%

 

Zdroj: Jobvite.com

 

- Reklama -