Realita manažerské práce: 11 způsobů, jak manažeři selhávají

182

Jsem mimo jiné manažerský poradce a s manažery a majiteli firem pracuji již jedenáct let. Ve své praxi pozoruji téměř u všech stejné vzorce chování. Jaké jsou tedy tyto vzorce? No, nejsou to vždy bohužel dobré vzorce! Pojďme se podívat na 11 způsobů, jak manažeři selhávají…Jaká je skutečná realita manažerské práce?

  1. První způsob selhávání manažerů je ten, že nemohou delegovat. Důvod proč tomu tak je může být záměrný, ale i zcela nezáměrný.
  2. Druhý způsob, jak manažeři selhávají, je, že nejsou schopni převzít odpovědnost za své chyby nebo řešit problémy na úrovni týmu.
  3. Třetí příklad selhání, který se může zdát banální, ale přesto relevantní, lze spatřovat v sociálních dovednostech – konkrétně při rozhovoru s kolegy a podřízenými. Manažeři jednoduše nevědí, jak na to.
  4. Čtvrtý příklad selhávání je ten, manažeři nejsou schopni motivovat své týmy.
  5. V pátém případě manažeři selhávají kvůli nedostatku sebekázně a řádu ve svém životě. Nedokážou řídit sami sebe, takže nedokážou řídit ani ostatní.
  6. Šestým příkladem je to, že manažeři mají obvykle problémy s řízením času – někteří pracují příliš mnoho, zatímco jiné práce vůbec nebaví.
  7. Za sedmé můžeme pozorovat neschopnost manažerů plánovat budoucí události.
  8. Za osmé, nejsou schopni pracovat se svými emocemi – dalším způsobem, jak selhávají, je, že se za určitých okolností stávají emočně nestabilními.
  9. Za deváté, existují specifické problémy, které se netýkají ani tak toho, jak manažeři myslí, ale spíše toho, jak se chovají. Mnozí z nich mají například potíže s interakcí s lidmi.
  10. Na závěr a za desáté je problém jejich přístupu k týmu, ale je to především jejich osobitý přístup k týmové práci obecně.
Další článek:  Metoda: „Bez poražených manažerů“

Práce manažera není vůbec jednoduchá. Vím, že pochopení problémů a jejich příčin je jen polovina řešení, ale je to lepší než nic! Manažeři selhávat vlastně nemusí, stačí na sobě pracovat, otevřít se zpětné vazbě a vnímat svou roli jako dlouhodobý cíl.

- Reklama -