Odkud přichází nejlepší kandidáti?

776

Je dobré občas přinést zajímavé náborové statistiky, které mohou být hodnotné do nějaké vaší prezentace nebo přímo pro vaši práci. Díky společnosti Jobvite tomu tak i je. Společnost Zogby Analytics uskutečnila jménem společnosti Jobvite online průzkum 831 pracovníků v USA. Zaměřila se ve svém průzkumu na vnímání kandidátů náboráři, ale i na další zajímavá témata, jako je třeba to, čemu čelí dnešní náboráři, co hodnotí a jaké mají budoucí plány.

Co dělá dobrého kandidáta

 1. Předchozí pracovní zkušenost 92 %
 2. Soulad s firemní kulturou 83 %
 3. Doporučen zaměstnancem 51 %

Co má a bude mít vždy výrazný negativní dopad na interview je hrubost a nevhodné chování na recepční nebo jinou osobu zaměstnavatele 86 %, kontrolování telefonu 71 %, pozdní příchod 58 %, špatná hygiena 52 %, toto vše vede k automatickému vyloučení kandidáta, již během rozhovoru nebo hned následně potom.

TIP:  Nahradí personalisty technologie nebo roboti?

V příštích 12 měsících hledají náboráři priority v oblastech

 1. Zlepšení kvality zdrojů náboru 52 %
 2. 48 % bude pracovat na zkvalitnění procesu náboru
 3. 40 % se bude věnovat zrychlení procesu náboru

Který z následujících faktorů pozitivně ovlivňuje vstupní interview

 • 65 % znalost oboru
 • 62 % nadšení
 • 39 % konverzační dovednosti
 • 29 % připravené otázky pro interview
 • 25 % vzhled a osobní styl
 • 19 % portfolio

Nejlepší z nejlepších kandidátů přichází ze zdrojů

 • 41 % doporučení od zaměstnanců
 • 40 % vnitřní nábor
 • 11 % pracovní inzerce
 • 14 % kariérní stránky

Do čeho společnosti v oblasti náboru nejvíce investují

 • 50 % sociální a profesní sítě
 • 45 % kariérní stránky
 • 41 % programy na doporučení zaměstnanců
 • 29 % mobilní kariérní stránky a aplikace
 • 29 % pracovní portály
 • 17 % vnitřní nábor
 • 7 % personální agentury

Co nejčasteji diskvalifikuje kandidáty u pohovoru

 • 86 % hrubé chování na recepci a dalších zaměstnancích
 • 71 % opakované kontrolování telefonu
 • 56 % pozdní příchod
 • 52 % špatná hygiena
 • 38 % přinesení a konzumace jídla
 • 39 % vyrušování v procesu interview a skákání do řeči
 • 24 % nevhodné oblečení
 • 14 % přinesení vlastního nápoje a jeho konzumace
 • 6 % špatný stisk ruky
 • 5 % příliš make-upu anebo nedostatek make-upu
TIP:  Na trhu práce 4.0. je životopis mrtev

Co dalšího ovlivňuje interview pohledem náborářů

 • 54 % kandidátů neví nic o pracovní pozici a organizaci
 • 22 % kandidátů má rasistické poznámky
 • 27 % sexistické poznámky
 • 27 % kandidátů s nevhodnými emocemi
 • 24 % kandidátů pod vlivem drog nebo alkoholu
 • 25 % kandidátu přijde na pohovor s dítětem

Sběr informací o kandidátech na sociálních sítích a jejich negativní dopad

 • 61 % zkušenosti s drogou, marihuana apod.
 • 51 % vyjadřování k politice a politické situaci
 • 48 % gramatické chyby a vulgarismy
 • 35 % konzumace alkoholu
 • 19 % prezentace nákupů a co nakupují
 • 16 % fotografie částečně nahého těla
 • 12 % omezení prezentace sociálního profilu
 • 7 % umísťování nevhodného selfie

Nejvíce se v rámci interview lže o tématech

 • 72 % nedostatečná praxe, zkušenosti
 • 63 % platová historie
 • 56 % technické dovednosti
 • 50 % o jiných pracovních nabídkách

Zdroj zprávy ke stažení: http://web.jobvite.com/Q118_Website_2018Benchmarks_LP.html

- Reklama -