Neděle, 3 července, 2022

Reverzní mentoring. Inovativní metoda pro rozvoj firem?

Reverzní mentoring se v poslední době stává oblíbeným slovem v manažerské a personální práci. To, že jste se rozhodli vyhledat co toto slovo znamená, je ukazatelem toho, že i k vám do společnosti již dorazilo.

Určitě jste si také ale položili otázku, mám se tím zabývat, stojí to za mou pozornost? Máme to ve firmě zavést? Než se dáme do hlavního rozhodnutí, využívat či ne, pojďme se seznámit s tím, co je mentoring a co je reverzní – obrácený mentoring.

Mentoring

- Reklama -Institut rodinných firem

Mentoring je metoda rozvoje jedince na základě následování příkladu a zkušeností nějakého vzoru, nejlépe úspěšné osobnosti, v našem případě úspěšného zaměstnance. Základem mentoringu je vzájemná spolupráce mezi mentorem a mentorovaným, kterému říkáme mentee.

Mentoring není samozřejmě nic nového, protože výběr a následně sledování práce nějakého našeho vzoru v osobním nebo pracovním životě je praxe zcela běžná. Jedná se víceméně o nejstarší metodu učení, je to něco naprosto přirozeného v našem každodenním životě.

Mentorem je třeba každý rodič, zkrátka každý, kdo nás nějak vede, směruje, vychovává nebo učí něčemu novému. Ze studií na toto téma vyplývá, že 40 % přirozených mentorů je člen rodiny a 26 % mentorů jsou učitelé nebo odborní poradci a konzultanti.

Jako každá aktivita má mentoring své pro a proti. Jednoznačnou výhodou je soustavné a bezprostřední informování zaměstnance. Úzká a intenzivní spolupráce. Zlepšení celkové komunikace a neformální vazby mezi mentee a mentorem. To, co shledávám na mentoringu jako nevýhodu, je časová náročnost a obsahová nejednotnost, která je řízená pouze aktuálním řešeným úkolem.

Další článek:  Gamifikace v personalistice a HR?

V rámci obráceného, tedy reverzního mentoringu se jedná o to, že na pozici mentora je někdo mladší a někdo, kdo je na nižší pozici. Tento typ mentoringu se soustřeďuje na rozdíly ve zkušenostech, porozumění a přístupech jak mentora, tak zaměstnance.

Reverzní mentoring

Reverzní mentor a jeho práce je navržena tak, aby umožnila mladším pracovníkům sdílet své odborné znalosti a nápady se zaměstnanci na vyšší pozici. Myšlenkou nad touto praxí je, že sdružování pracovníků různých generací, například usnadňuje výměnu získaných odborných znalostí a nápadů. To pomáhá společnostem podporovat prostředí růstu a učení.

„Seniorští pracovníci se naučí nové dovednosti a vystupují ze svých komfortních zón, zatímco mladší zaměstnanci se učí důležitým záležitostem, které nezvládli ve svém vzdělání.“

Samozřejmě, že pro zaměstnance, který je ve firmě více než 10 let, může být těžké poradit se s mladším, méně zkušeným kolegou. Ale i má zkušenost říká, že mladší zaměstnanci mají co nabídnout, zejména pokud jde o oblasti technologie, inovace, kreativy a formě spolupráce.

„Reverzní mentoring je tedy často o překonání zažitých způsobů vnitrofiremní komunikace, komunikačních procesů a map a určité formě pokory k sdílení zkušeností starší versus mladý a mladý versus starší. Generace se tedy učí navzájem.“

Zavádění reverzního mentoringu

Způsob, jakým pracujeme, se v průběhu let výrazně změnil. Od doby, kdy všichni používali psací stroj a tunu papíru, pracovali v uzavřených kancelářích, až do dnešní doby, kdy pracujeme na sdíleném digitálním pracovišti a na dokumenty koukáme v cloudu.

Další článek:  Něco se změnilo

Právě mladší generace má v tomto směru co nabídnout už s ohledem na to, že výrazně pozmění trh práce v následujících dekádách. Generace, které vyrostly na nových technologií a metodách jejich využití. Generace, které jsou zcela jiné ve vnímání toho, jak pracovat, sdílet a řešit pracovní úkoly a zadání.

Ve většině případů jsou noví zaměstnanci více než rádi, že nabízejí své znalosti pro vylepšení současných postupů a procesů a mohou vám pomoci vytvořit nová zefektivnění a zlepšení svým nezaujatým a mladým pohledem na věc. Reverzní mentor má pak hlavní úkol, využít získané poznatky k rozvoji dané oblasti.

Reverzní mentoring také napomáhá v procesu celoživotního učení, které je v řadě společností v kritickém stavu. Zaměstnanci v jakémkoli věku musí udržovat své dovednosti a znalosti na odpovídající úrovni v souladu s dobou. Tento mentoring tedy dává více zkušeným zaměstnancům příležitost zdokonalit své zavedené postupy, založené na zpětné vazbě, diskusi a otevřeném dialogu se svými méně zkušenými kolegy.

„Co je pravděpodobně největší přínos reverzního mentoringu je rozbití generačních stereotypů, jako je třeba to, že mladší generace nepracují tak tvrdě a naopak, že starší generace je tvrdohlavá a má své naučené postupy.“

Tím, že odstraníte překážky a posílíte všechny hráče ve své multigenerační pracovní síle, abyste lépe spolupracovali, vytvoříte synergii dovedností a schopností. Možná vyřešíte i témata, která dlouho neměla svá řešení. Možná objevíte inovace, díky vnímání mladší generace.

Další článek:  Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Nastavení reverzního mentoringu

Především zvažte, jak chcete, aby mentoring vypadal. Má být formálně nebo neformálně vedený, musí být nějak moderovaný a kým. Jde také o to, aby byl přijat většinou. Někdy může být pro členy starší generace těžké přijmout upřímnou zpětnou vazbu od svých mladších kolegů.

Klíčovým prvkem je správné nastavení rámce mentoringu. Namísto označení mladšího zaměstnance za mentora a staršího zaměstnance za mentee, použijte spíše moderovanou diskuzi k tomu, aby se některá témata posunula dopředu.

Cílem, je spárování zaměstnanců za účelem pohledu na podnikání z mnoha různých úhlů a perspektiv a vedení diskuze o tom, jak to lépe udělat. To je příležitost pro oba zúčastněné.

„Reverzní mentoring znamená učit se a růst ze vzájemné zkušenosti.“

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, snažte se, aby se obě skupiny setkávaly pravidelně a aby mentor a mentee měl příležitost pro výměnu smysluplného dialogu a aby to nebyla jen příležitostná aktivita.

Reverzní mentoring je jednoznačně výzvou pro všechny, aby vystoupili mimo komfortní zónu a vnímali a podívali se na to, jak myslí, pracují a učí se ostatní v organizaci. Společnosti stále častěji využívají tuto strategii k překlenutí generačních rozdílů a k podpoře inovací a růstu svých firem.

Další zdroje:

Další odkazy:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...