Reverzní mentoring. Inovativní metoda pro rozvoj firem?

Učit se a růst ze vzájemné zkušenosti.

832

Reverzní mentoring se v poslední době stává oblíbeným slovem v manažerské a personální práci. To, že jste se rozhodli vyhledat co toto slovo znamená, je ukazatelem toho, že i k vám do společnosti již dorazilo.

Určitě jste si také ale položili otázku, mám se tím zabývat, stojí to za mou pozornost? Máme to ve firmě zavést? Než se dáme do hlavního rozhodnutí, využívat či ne, pojďme se seznámit s tím, co je mentoring a co je reverzní – obrácený mentoring.

Institut rodinných firem

Mentoring

Mentoring je metoda rozvoje jedince na základě následování příkladu a zkušeností nějakého vzoru, nejlépe úspěšné osobnosti, v našem případě úspěšného zaměstnance. Základem mentoringu je vzájemná spolupráce mezi mentorem a mentorovaným, kterému říkáme mentee.

Mentoring není samozřejmě nic nového, protože výběr a následně sledování práce nějakého našeho vzoru v osobním nebo pracovním životě je praxe zcela běžná. Jedná se víceméně o nejstarší metodu učení, je to něco naprosto přirozeného v našem každodenním životě.

Mentorem je třeba každý rodič, zkrátka každý, kdo nás nějak vede, směruje, vychovává nebo učí něčemu novému. Ze studií na toto téma vyplývá, že 40 % přirozených mentorů je člen rodiny a 26 % mentorů jsou učitelé nebo odborní poradci a konzultanti.

Jako každá aktivita má mentoring své pro a proti. Jednoznačnou výhodou je soustavné a bezprostřední informování zaměstnance. Úzká a intenzivní spolupráce. Zlepšení celkové komunikace a neformální vazby mezi mentee a mentorem. To, co shledávám na mentoringu jako nevýhodu, je časová náročnost a obsahová nejednotnost, která je řízená pouze aktuálním řešeným úkolem.

Další článek:  10 tipů pro zajímavý obsahový marketing!

V rámci obráceného, tedy reverzního mentoringu se jedná o to, že na pozici mentora je někdo mladší a někdo, kdo je na nižší pozici. Tento typ mentoringu se soustřeďuje na rozdíly ve zkušenostech, porozumění a přístupech jak mentora, tak zaměstnance.

Reverzní mentoring

Reverzní mentor a jeho práce je navržena tak, aby umožnila mladším pracovníkům sdílet své odborné znalosti a nápady se zaměstnanci na vyšší pozici. Myšlenkou nad touto praxí je, že sdružování pracovníků různých generací, například usnadňuje výměnu získaných odborných znalostí a nápadů. To pomáhá společnostem podporovat prostředí růstu a učení.

„Seniorští pracovníci se naučí nové dovednosti a vystupují ze svých komfortních zón, zatímco mladší zaměstnanci se učí důležitým záležitostem, které nezvládli ve svém vzdělání.“

Samozřejmě, že pro zaměstnance, který je ve firmě více než 10 let, může být těžké poradit se s mladším, méně zkušeným kolegou. Ale i má zkušenost říká, že mladší zaměstnanci mají co nabídnout, zejména pokud jde o oblasti technologie, inovace, kreativy a formě spolupráce.

Reverzní mentoring je tedy často o překonání zažitých způsobů vnitrofiremní komunikace, komunikačních procesů a map a určité formě pokory k sdílení zkušeností starší versus mladý a mladý versus starší. Generace se tedy učí navzájem.“

Zavádění reverzního mentoringu

Způsob, jakým pracujeme, se v průběhu let výrazně změnil. Od doby, kdy všichni používali psací stroj a tunu papíru, pracovali v uzavřených kancelářích, až do dnešní doby, kdy pracujeme na sdíleném digitálním pracovišti a na dokumenty koukáme v cloudu.

Další článek:  Chcete mít personální agenturu?

Právě mladší generace má v tomto směru co nabídnout už s ohledem na to, že výrazně pozmění trh práce v následujících dekádách. Generace, které vyrostly na nových technologií a metodách jejich využití. Generace, které jsou zcela jiné ve vnímání toho, jak pracovat, sdílet a řešit pracovní úkoly a zadání.

Ve většině případů jsou noví zaměstnanci více než rádi, že nabízejí své znalosti pro vylepšení současných postupů a procesů a mohou vám pomoci vytvořit nová zefektivnění a zlepšení svým nezaujatým a mladým pohledem na věc. Reverzní mentor má pak hlavní úkol, využít získané poznatky k rozvoji dané oblasti.

Reverzní mentoring také napomáhá v procesu celoživotního učení, které je v řadě společností v kritickém stavu. Zaměstnanci v jakémkoli věku musí udržovat své dovednosti a znalosti na odpovídající úrovni v souladu s dobou. Tento mentoring tedy dává více zkušeným zaměstnancům příležitost zdokonalit své zavedené postupy, založené na zpětné vazbě, diskusi a otevřeném dialogu se svými méně zkušenými kolegy.

„Co je pravděpodobně největší přínos reverzního mentoringu je rozbití generačních stereotypů, jako je třeba to, že mladší generace nepracují tak tvrdě a naopak, že starší generace je tvrdohlavá a má své naučené postupy.“

Tím, že odstraníte překážky a posílíte všechny hráče ve své multigenerační pracovní síle, abyste lépe spolupracovali, vytvoříte synergii dovedností a schopností. Možná vyřešíte i témata, která dlouho neměla svá řešení. Možná objevíte inovace, díky vnímání mladší generace.

Další článek:  Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Nastavení reverzního mentoringu

Především zvažte, jak chcete, aby mentoring vypadal. Má být formálně nebo neformálně vedený, musí být nějak moderovaný a kým. Jde také o to, aby byl přijat většinou. Někdy může být pro členy starší generace těžké přijmout upřímnou zpětnou vazbu od svých mladších kolegů.

Klíčovým prvkem je správné nastavení rámce mentoringu. Namísto označení mladšího zaměstnance za mentora a staršího zaměstnance za mentee, použijte spíše moderovanou diskuzi k tomu, aby se některá témata posunula dopředu.

Cílem, je spárování zaměstnanců za účelem pohledu na podnikání z mnoha různých úhlů a perspektiv a vedení diskuze o tom, jak to lépe udělat. To je příležitost pro oba zúčastněné.

„Reverzní mentoring znamená učit se a růst ze vzájemné zkušenosti.“

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, snažte se, aby se obě skupiny setkávaly pravidelně a aby mentor a mentee měl příležitost pro výměnu smysluplného dialogu a aby to nebyla jen příležitostná aktivita.

Reverzní mentoring je jednoznačně výzvou pro všechny, aby vystoupili mimo komfortní zónu a vnímali a podívali se na to, jak myslí, pracují a učí se ostatní v organizaci. Společnosti stále častěji využívají tuto strategii k překlenutí generačních rozdílů a k podpoře inovací a růstu svých firem.

Další zdroje:

Další odkazy:

- Reklama -