DomůKrizový management | Crisis managementŘízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných krizových situacích se typická společnost může spolehnout na svou strukturu vedení a řízení, která dobře řídí provoz prováděním předem popsané krizové reakce. Toto je scénář pro běžnou krizovou situaci v podniku.

Podnikatelské jamais vu

(žame vi) je termín převzatý z francouzštiny, jak jeho text napovídá a znamená nikdy neviděno. Pozorovatel, v našem případě majitel nebo manažer je svědkem vzniklé situace poprvé, ačkoli si je racionálně jist, že ji už někdy viděl. Možná v roce 2008, jenže tohle je kombinace více firemních krizí najednou.

V krizových situacích, které se vyznačují nejistotou, však vedoucí pracovníci čelí problémům, které jsou neznámé a často špatně pochopené nebo vnímané. Malá skupina vedoucích pracovníků na nejvyšší úrovni organizace nemůže shromažďovat informace nebo přijímat rozhodnutí dostatečně rychle, aby mohla účinně reagovat.

Další článek:  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Vedoucí pracovníci mohou lépe mobilizovat své organizace tím, že stanoví jasné priority reakce a pověří ostatní, aby objevili a realizovali řešení, která těmto prioritám slouží.

Krizová sestava – tým pro řešení firemní krize

Na podporu rychlého řešení krizových problémů a jejich realizace v podmínkách stresu a chaosu mohou vedoucí pracovníci organizovat sestavu krizových týmů, které mohou tvořit lidé uvnitř i poradce mimo organizaci – naše role je pak role v oblasti personální. Některé sestavy provádějí akce, které se odehrávají mimo běžný provoz. Jiné části identifikují důsledky krize pro běžné obchodní činnosti a provádějí úpravy, například pomáhají zaměstnancům přizpůsobit se novým pracovním normám atd.

Další role této krizové sestavy je rozdělení pravomocí a sdílení informací. Je třeba ovšem často popsat to, jak by měly sestavy fungovat.

Krizový mentoring

Častou chybou, které se vedoucí pracovníci v krizových situacích dopouštějí, je vyčkávání, až se objeví kompletní soubor faktů, a teprve poté se rozhodnou. Protože krize zahrnuje mnoho neznámých a překvapení, nemusí být fakta jasná v potřebném časovém rámci pro rozhodování. Často není ani sama organizace schopna komunikace uvnitř, k tomu pak slouží krizový mentoring.

Další článek:  Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází"

Krizový mentoring – Mentoring v tomto pojetí je profesionální vztah, kdy mentor, obvykle na osobní bázi, předává své zkušenosti a znalosti členu organizace a působí jako průvodce v krizi jeho oddělení. Mentorovaný se pak skrze svého mentora snaží nalézt správný směr či řešení probíhající krize.

Mentoring je díky své nízké finanční nákladovosti, ale vysoké účinnosti při předávání know-how a znalostí oblíbený u nejrůznějších firem, ale pro potřeby mentorování firemní krize se však jedná o nové pojetí.

Vedoucí pracovníci by se však neměli uchylovat pouze ke své intuici. Vedoucí pracovníci se mohou lépe vyrovnat s nejistotou a pocitem, že budou průběžně shromažďovat informace v průběhu krize a sledovat, jak dobře jejich reakce fungují, případně se v této oblasti nechat mentorovat, aby se omezilo možné selhání.

V praxi to znamená často se od krizového řízení odmlčet, posoudit situaci z více úhlů pohledu, předvídat, co se může stát dál, a pak jednat.

Udržení hodnot

Vedoucí hrají zásadní roli v posunu organizací vpřed tím, že stanovují jasná očekávání a jednají v souladu s hodnotami. Pro vedoucí pracovníky je obzvláště důležité, aby byli během krize přítomni a angažovali se, zároveň byli vzorem klidného chování. Vedoucí musí předávat poselství, která nastavují očekávání a inspirují. Komunikační týmy a krizové sestavy jsou skvělým zdrojem, který vedoucím poskytuje nástroje a podporu nezbytnou k tomu, aby byli efektivní.

Další článek:  Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmy

Manažeři mají příležitost vysvětlit, jak se firma z krize dostane silná a připravená sloužit novému trhu, když se krize přesune z fáze reakce do fáze obnovy.

Priority – kompromisy – krizová sestava – akce

Na počátku krize to může být finanční likvidita, péče o zákazníky a kontinuita provozu. Identifikované problémy zdokumentujte, zajistěte, aby se s nimi vedení plně ztotožnilo, a podle vývoje událostí provádějte korekce. Dělejte chytré kompromisy.

Vyjmenujte osoby, které rozhodují. Ve své krizové sestavě stanovte to, kdo je za co zodpovědný. Pověřte rozhodováním přední linii, kde je to možné, a jasně stanovte, co je třeba eskalovat, do kdy a komu. Standardně byste měli prosazovat rozhodnutí směrem dolů, nikoli nahoru. Na závěr podpořte akci.

Řídit změny

Krize může být pro vedoucí pracovníky výzvou ke kreativnímu myšlení a řešení problémů novými způsoby. Využití tohoto způsobu myšlení může firmu pozitivně odlišit do budoucna. Využijte komunikaci k udržení stability, vzbuďte důvěru v budoucnost a inspirujte k osvěžení vize. Poskytujte jasné a konzistentní informace a věnujte čas oslavě pokroku a přínosu ostatních.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do...

Nová krizová role HR

V mém dnešním článku se můžeme se zaměřit na očekávanou budoucí úlohu lidských zdrojů.  Mohli bychom se domnívat, že manažeři lidských zdrojů mohou plnit zásadní...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Přišel nový ředitel, odcházíme!

V životě firem se dějí různé etapy a restrukturalizace firmy,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...