Roční, bilanční, hodnotící pohovor je minulost, je tady „Nepřetržitá zpětná vazba“

2380

Změna je klíčem a často správným směrem k rozvoji podniků a je také nevyhnutelným prvkem našich životů. Snažte se to někdy vysvětlit skupině frustrovaných zaměstnanců, kteří právě zjistili, že je čeká zase změna. Role řízení změny je obtížná a jistě se jí většina bude bránit, a proto je pro manažery tak důležité, aby dělali vše, co je v jejich silách, aby měli pracovní sílu, která je podmíněna očekáváním, s pozitivním postojem k přijetím změny. Jak to dělat? V širším slova smyslu se začíná vztahy a jak manažeři vštěpují důvěru ve svůj tým.

Společnosti, které provádějí průběžnou zpětnou vazbu, namísto výročních bilančních hodnocení, dosahují 22 % zvýšení ziskovosti ve srovnání s těmi, kteří v těchto oblastech neinvestují a nepracují.

Zpětná vazba jakéhokoli druhu může být mimořádně prospěšná jak pro vás, tak pro vaše zaměstnance. Kromě toho, že pomáhá řídit tým, učí přijímat změny produktivně.

Nepřetržitá zpětná vazba také pomáhá a slouží v následujících oblastech:

Institut rodinných firem
  1. pro přehled výkonu zaměstnanců
  2. pro zlepšení výkonu zaměstnanců
  3. pro lepší týmovou komunikaci
  4. slouží k průběžnému učení
  5. podporuje spokojenost zaměstnanců
  6. zesiluje zapojení zaměstnanců

Průběžná zpětná vazba jako nová revize výkonu zaměstnance

„Namůžete změnit to, jak se k vám lidé chovají, nebo co o vás říkají, vše, co můžete udělat, je změnit to, jak na to zareagujete.“ Ashley Purdy

Kromě času, peněz a organizace, které jsou potřebné k provádění obávaných výročních hodnocení výkonnosti, výzkum ukázal, že mají negativní dopad na výkonnost a angažovanost zaměstnanců. Podle nedávného průzkumu 79 % personálních manažerů domnívá, že hodnocení výkonu není přesným znázorněním výkonu zaměstnanců. Ještě překvapivější je, že neexistují žádné ověřitelné důkazy, které by prokázaly, že hodnocení výkonu má vliv na obchodní cíle. A věřte, že tato metodika se tu praktikuje poměrně dlouho.

Další článek:  Exit interview. Pohovor, když vám odchází vaši zaměstnanci!

Takže v podstatě je tu termín s názvem: „Výkonnostní roční recenze“, přinejmenším tradičně a jednou za rok, se jedná o obrovské plýtvání firemními zdroji jak lidskými, tak časovými a finančními. To je důvod, proč velké společnosti přehodnocují své současné procesy a přecházejí na měsíční nebo čtvrtletní hodnocení výkonu. S neustálou zpětnou vazbou mohou manažeři posoudit a napravit výkon, ihned, v průběhu jeho děje, čímž ušetří zaměstnavateli spoustu času a peněz. Nemluvě o tom, že roční hodnotící pohovory zaměstnanci obvykle nenávidí.

Tak trochu z praxe. Dvakrát do roka se podíváte na vašeho manažera, s nímž se málokdy setkáte, natož mluvíte a také se od něj dozvíte, co děláte špatně a možná co děláte správně. To se nezdá být přesné, ne? Umožnění nepřetržité zpětné vazby znamená, že jste vždy věděli o tom, co si myslí váš zaměstnavatel a že vám může snadno poskytnout náhled, doporučení a cenné rady, abyste mohli pracovat na zlepšení, když konečně tušíte, kde a v jaké oblasti.

Společnosti, které provádějí průběžnou zpětnou vazbu, namísto výročních bilančních hodnocení, dosahují 22 % zvýšení ziskovosti ve srovnání s těmi, kteří v těchto oblastech neinvestují a nepracují. Neustálá zpětná vazba platí pro sebe sama a pak pro některé další výhody! Další cennou výhodou nepřetržité zpětné vazby výkonu je, že je méně formální než výše zmíněný roční, bilanční pohovor. Průběžná zpětná vazba umožňuje zaměstnancům a jejich nadřízeným vyměňovat podnětné konverzace a vytvářet tak lepší vztahy. Manažeři mohou zaměstnancům poskytovat vhodné doporučení a výměnou od zaměstnanců mohou sdílet své vlastní návrhy o procesech, což je skvělé pro zlepšení morálky. Je to win-win téma. Nikdo o vašich zaměstnancích neví víc než ti, kteří sedí přímo vedle nich každý den. Proto je třeba vzít v úvahu to, co říkají kolegové a dát zaměstnancům prostor pro vzájemnou komunikaci, stačí ji mentorovat nebo koučovat.

Další článek:  Proč úspěch vyvolává naši temnou stránku

Kromě těchto úžasných přínosů vám může také pomoci vašim zaměstnancům v růstu a rozvoji. Nejen, že si jsou vědomi sami sebe, ale vy jako manažer jim můžete poskytnout prostředky, které potřebují pro zlepšení. To znamená, že vaši zaměstnanci budou vždy zvyšovat své dovednosti a pracovat na tom, aby byli lepšími, rychlejšími a produktivnějšími v daných úkolech. A to vám pomůže vytvořit vůdcovství ve vaší společnosti.

„Změna je stejně dobrá jako odpočinek.“ Stephen King

Snad jádrem všech výhod efektivní, nepřetržité zpětné vazby je spokojenost zaměstnanců. Podle společnosti pro řízení lidských zdrojů v roce 2017 zpráva o spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců tvrdí, že 58 % zaměstnanců vnímá komunikaci mezi zaměstnancem a vrcholovým managementem jako velmi důležitou. Je někdy obtížné cítit se být ve spojení s vrcholovým vedením, když jediný kontakt je jednou, možná dvakrát do roka.

Pravdou je, že pokud váš zaměstnanec není motivován a spokojen a témata angažovanosti a rozvoje kultury nejsou vaším hlavním zaměřením, mělo by tomu nyní tak být. Nejen, že vám chybí všechny tyto úžasné výhody nepřetržité zpětné vazby, ale snižujete schopnost retence zaměstnanců a efektivního náboru. Nezájem o tato témata vytváří celou řadu problémů.

„Soustředíte-li se na výsledky, nikdy se nezměníte. Zaměříte-li se na změnu, výsledků dosáhnete.“ Jack Dixon

Dnešní zaměstnanci přemýšlí o vztahu, spojení a smyslu, kde pracují a co dělají. A pokud s tím neumíte konkurovat, vy a vaše společnost zůstane pozadu, odejdou vám lidé jinam, tam, kde se tyto věci dělají a řeší.

Další článek:  Řešte problémy zaměstnavatelů a uspějte u pohovoru a při hledání vaší práce

Změna je dobrá. Co je ještě lepší? Průběžná změna. Možná vás napadá, že nastavit systém nepřetržité zpětné vazby bude stát spoustu peněz, uvedu vás v omyl. Když si sečtete přínosy, zvýšení produktivity, snížení fluktuace zaměstnanců, zlepšení prostoru pro kreativitu a inovace, zefektivnění procesů, jsou náklady zanedbatelné. Co myslíte? Zkusíte zavést systém nepřetržité zpětné vazby i ve vaší společnosti?

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

 

- Reklama -