DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRRodina a práce. Starat se a neztratit práci?

Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Firma Beneden Health realizovala hloubkový průzkum u více než tisíce zaměstnanců a byl získán neocenitelný pohled na skutečné otázky týkající se tohoto tématu. Abychom lépe pochopili tyto složitosti, výzkum byl segmentován dle věkových kategoriích, skupin, pohlaví a druhu péče. Tato zpráva sdílí názory, které výzkum ukázal a některé strategické tipy, jak lépe podporovat tyto zaměstnance ke snížení stresu, zvýšit retenci a maximalizovat produktivitu na pracovišti.

Celkově se zdá, že existuje velká mezera mezi zaměstnavateli podporujícími zaměstnance opravdu dobře a těch zaměstnavatelů, kteří jsou nepodporující, a dokonce jdou proti těmto zaměstnancům. Mojí nadějí na tuto zprávu je pomoci zaměstnavatelům porozumět jedinečným potřebám této skupiny a výhodám pro zaměstnavatele i zaměstnance a vytvářet pro ně více podpůrné pracovní prostředí.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem se stala jednou z největších výzev, kterým čelí jednotlivci a organizace v pracovním prostředí tohoto století. Nepochybně nejvíce postiženými jsou zaměstnanci, kteří musí o někoho pečovat. V současné době existuje v Anglii více než 5 miliónů matek s dětmi v práci. Zatímco problémy pracujícího rodiče jsou dobře zdokumentované, péče o staré lidi se stává tématem v pozadí.  V Anglii je nyní ve věku 85 let a více 1,6 milionu lidí a tato hodnota bude v příštích 20 letech dvojnásobná.

Další článek:  Chcete být úspěšnější? Nebuďte sobci!

V České republice je nyní téměř 1,99 miliónu seniorů nad 65 let a více. Také roste počet dětí v posledních letech. Vloni se zvýšil na necelých 1,65 miliónu. Děti tak tvořily 15,6 % obyvatel. Průměrný počet dětí na jednu ženu dosáhl hodnoty 1,63. To je nejvíc od roku 1994. Průměrný věk matky při narození dítěte je 30 let a 48,6 % dětí přišlo na svět mimo manželství. Tato data ze statistického úřadu z roku 2017 ukazují důležitost tohoto tématu pro dnešní zaměstnavatele.

Vnitřní konflikty

Jak vše zvládnout, není vůbec jednoduché. Vyrovnávání těchto někdy protichůdných odpovědností může způsobit stres, problémy duševního zdraví a vztahů a vysokou míru absence v práci. Je jasné, že je to v zájmu zaměstnavatele i zaměstnance a konflikt by měl být vyřešen. Existují řešení a řada zaměstnavatelů přijala osvícený přístup v různých formách. Poukázky na péči o děti, flexibilní úvazky, programy pomoci zaměstnancům se staly běžnějšími, ale tito zaměstnavatelé jsou spíše výjimkou než normou, a dokonce i když je učiněno opatření, může být často špatně komunikováno a obtížně přístupné každému.

Náročnost péče

Z výzkumu je jasné, že většina zaměstnanců, kteří se starají o někoho blízkého se snaží vyvážit rodinné závazky s prací. 75 % to však popisuje jako dosti obtížné. Navíc velké množství respondentů hlásilo, že zažívají buď stres, finanční problémy, a problémy duševního zdraví anebo má vše za následek rozklad osobních vztahů. 20 % těchto zaměstnanců podalo žádost o práci z domova nebo o flexibilní pracovní dobu. Nedostatečná zaměstnavatelská flexibilita způsobila, že více než jeden z pěti zaměstnanců zanechal své práce.

Další článek:  Jak na kompetenční modely?

Stres

Zdaleka nejčastější nežádoucí účinek rovnováhy v práci a rodinných závazků byl stres, u více než tří z pěti zaměstnanců. Významnější pocit stresu byl hlášen u zaměstnanců, kteří se starali o nemocného příbuzného 68 %, ve srovnání s péčí o děti 64 %. Nejen, že vysoká úroveň stresu může mít vliv na produktivitu zaměstnanců a angažovanost, ale může také ohrozit zdraví lidí.

Finanční problémy

Druhý nejběžnější problém u více než 41 % jsou peníze. Jednotlivé rozhovory umožnily nahlédnout do tohoto napětí způsobené v důsledku nákladů na péči, ve spojení s nedostatkem flexibility pracovní doby.

Duševní zdraví

Více než 26 % všech respondentů uvedlo, že úsilí o rovnováhu mezi prací a domovem je otázkou duševního zdraví. Toto bylo zaznamenáno výrazně více u žen 29 % než u mužů 21 %. Ti, kdo se starali o nemocného příbuzného byli pravděpodobněji více vystaveni problémům duševního zdraví 35 % než ti, kteří se starají o děti 26 %.

Rozpad vztahů

17 % respondentů sdělilo, že snaha vyvážit rodinu a pracovní závazky vedla k rozpadu vztahů s ostatními členy rodiny. Jak byste také očekávali, množství času, které lidé strávili v práci také ovlivnilo tento výsledek. Ti, kteří pracují na hlavní pracovní poměr měli větší problémy se vztahy 19 % než je tomu u vedlejších pracovních poměrů 13 %.

Další článek:  Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Podpora zaměstnavatele

Tato podpora má silný vliv. Z odpovědí je zřejmé, že výše podpory zaměstnanců při práci je velmi emotivní téma a tam, kde byl nedostatek podpory, respondenti zažívali významný osobní stres. Někteří zaměstnavatelé byli popsáni jako nepřátelští, jiní jako chladní nebo krutí, v rozhovorech často zaznívalo i téma konfrontace a nepřátelské kultury. Toto vše způsobuje emocionální a finanční stres a zaměstnanci mohou zvažovat opuštění své pracovní pozice.

Vše má i druhou stranu a na druhém konci spektra jsou zaměstnanci, kteří mají náležitou podporu svého zaměstnavatele: 70 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí flexibilní pracovní dobu. Více než polovina zaměstnanců uvedla, že jejich zaměstnavatel nabízí práci z domova, formou home office. Poukázky na péči o děti a finanční podpora byla identifikována u více než 55 %.

Téměř šest z deseti zaměstnanců uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí program pro duševní péči. Rozšířená dovolená byla zjištěna jako nabídka u 66 %. Toto vše jsou ale data z Anglie, u našich zaměstnavatelů v České republice si myslím, že budou tyto témata stále ještě ve fázi rozvoje a vývoje.

Auditujte a pochopte své pracoviště

Tři čtvrtiny zaměstnanců se s povinností péče o rodinu nebo blízké těžko vyrovnávají. Než budete moci pomoci, musíte prověřit své pracoviště a najít jaké typy rodičů a ošetřovatelů zaměstnáváte a jak mohou být nejlépe podporováni. Získejte přehled o tom, s čím se potýkají a jak jim můžete pomoci.

Každý totiž není nahraditelný…

Photo by Sandy Millar

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?Firma Beneden Health realizovala hloubkový průzkum u více než tisíce zaměstnanců a byl získán neocenitelný pohled na skutečné otázky týkající se tohoto tématu. Abychom lépe pochopili tyto složitosti, výzkum byl segmentován dle věkových kategoriích, skupin, pohlaví a druhu péče. Tato zpráva sdílí názory, které...