Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

Firma Beneden Health realizovala hloubkový průzkum u více než tisíce zaměstnanců a byl získán neocenitelný pohled na skutečné otázky týkající se tohoto tématu. Abychom lépe pochopili tyto složitosti, výzkum byl segmentován dle věkových kategoriích, skupin, pohlaví a druhu péče. Tato zpráva sdílí názory, které výzkum ukázal a některé strategické tipy, jak lépe podporovat tyto zaměstnance ke snížení stresu, zvýšit retenci a maximalizovat produktivitu na pracovišti.

Celkově se zdá, že existuje velká mezera mezi zaměstnavateli podporujícími zaměstnance opravdu dobře a těch zaměstnavatelů, kteří jsou nepodporující, a dokonce jdou proti těmto zaměstnancům. Mojí nadějí na tuto zprávu je pomoci zaměstnavatelům porozumět jedinečným potřebám této skupiny a výhodám pro zaměstnavatele i zaměstnance a vytvářet pro ně více podpůrné pracovní prostředí.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem se stala jednou z největších výzev, kterým čelí jednotlivci a organizace v pracovním prostředí tohoto století. Nepochybně nejvíce postiženými jsou zaměstnanci, kteří musí o někoho pečovat. V současné době existuje v Anglii více než 5 miliónů matek s dětmi v práci. Zatímco problémy pracujícího rodiče jsou dobře zdokumentované, péče o staré lidi se stává tématem v pozadí.  V Anglii je nyní ve věku 85 let a více 1,6 milionu lidí a tato hodnota bude v příštích 20 letech dvojnásobná.

V České republice je nyní téměř 1,99 miliónu seniorů nad 65 let a více. Také roste počet dětí v posledních letech. Vloni se zvýšil na necelých 1,65 miliónu. Děti tak tvořily 15,6 % obyvatel. Průměrný počet dětí na jednu ženu dosáhl hodnoty 1,63. To je nejvíc od roku 1994. Průměrný věk matky při narození dítěte je 30 let a 48,6 % dětí přišlo na svět mimo manželství. Tato data ze statistického úřadu z roku 2017 ukazují důležitost tohoto tématu pro dnešní zaměstnavatele.

Další článek:  Jak na kompetenční modely?

Vnitřní konflikty

Jak vše zvládnout, není vůbec jednoduché. Vyrovnávání těchto někdy protichůdných odpovědností může způsobit stres, problémy duševního zdraví a vztahů a vysokou míru absence v práci. Je jasné, že je to v zájmu zaměstnavatele i zaměstnance a konflikt by měl být vyřešen. Existují řešení a řada zaměstnavatelů přijala osvícený přístup v různých formách. Poukázky na péči o děti, flexibilní úvazky, programy pomoci zaměstnancům se staly běžnějšími, ale tito zaměstnavatelé jsou spíše výjimkou než normou, a dokonce i když je učiněno opatření, může být často špatně komunikováno a obtížně přístupné každému.

Náročnost péče

Z výzkumu je jasné, že většina zaměstnanců, kteří se starají o někoho blízkého se snaží vyvážit rodinné závazky s prací. 75 % to však popisuje jako dosti obtížné. Navíc velké množství respondentů hlásilo, že zažívají buď stres, finanční problémy, a problémy duševního zdraví anebo má vše za následek rozklad osobních vztahů. 20 % těchto zaměstnanců podalo žádost o práci z domova nebo o flexibilní pracovní dobu. Nedostatečná zaměstnavatelská flexibilita způsobila, že více než jeden z pěti zaměstnanců zanechal své práce.

Další článek:  Získat práci je čím dál náročnější! Pohled z Velké Británie

Stres

Zdaleka nejčastější nežádoucí účinek rovnováhy v práci a rodinných závazků byl stres, u více než tří z pěti zaměstnanců. Významnější pocit stresu byl hlášen u zaměstnanců, kteří se starali o nemocného příbuzného 68 %, ve srovnání s péčí o děti 64 %. Nejen, že vysoká úroveň stresu může mít vliv na produktivitu zaměstnanců a angažovanost, ale může také ohrozit zdraví lidí.

Finanční problémy

Druhý nejběžnější problém u více než 41 % jsou peníze. Jednotlivé rozhovory umožnily nahlédnout do tohoto napětí způsobené v důsledku nákladů na péči, ve spojení s nedostatkem flexibility pracovní doby.

Duševní zdraví

Více než 26 % všech respondentů uvedlo, že úsilí o rovnováhu mezi prací a domovem je otázkou duševního zdraví. Toto bylo zaznamenáno výrazně více u žen 29 % než u mužů 21 %. Ti, kdo se starali o nemocného příbuzného byli pravděpodobněji více vystaveni problémům duševního zdraví 35 % než ti, kteří se starají o děti 26 %.

Rozpad vztahů

17 % respondentů sdělilo, že snaha vyvážit rodinu a pracovní závazky vedla k rozpadu vztahů s ostatními členy rodiny. Jak byste také očekávali, množství času, které lidé strávili v práci také ovlivnilo tento výsledek. Ti, kteří pracují na hlavní pracovní poměr měli větší problémy se vztahy 19 % než je tomu u vedlejších pracovních poměrů 13 %.

Podpora zaměstnavatele

Tato podpora má silný vliv. Z odpovědí je zřejmé, že výše podpory zaměstnanců při práci je velmi emotivní téma a tam, kde byl nedostatek podpory, respondenti zažívali významný osobní stres. Někteří zaměstnavatelé byli popsáni jako nepřátelští, jiní jako chladní nebo krutí, v rozhovorech často zaznívalo i téma konfrontace a nepřátelské kultury. Toto vše způsobuje emocionální a finanční stres a zaměstnanci mohou zvažovat opuštění své pracovní pozice.

Další článek:  HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!

Vše má i druhou stranu a na druhém konci spektra jsou zaměstnanci, kteří mají náležitou podporu svého zaměstnavatele: 70 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí flexibilní pracovní dobu. Více než polovina zaměstnanců uvedla, že jejich zaměstnavatel nabízí práci z domova, formou home office. Poukázky na péči o děti a finanční podpora byla identifikována u více než 55 %.

Téměř šest z deseti zaměstnanců uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí program pro duševní péči. Rozšířená dovolená byla zjištěna jako nabídka u 66 %. Toto vše jsou ale data z Anglie, u našich zaměstnavatelů v České republice si myslím, že budou tyto témata stále ještě ve fázi rozvoje a vývoje.

Auditujte a pochopte své pracoviště

Tři čtvrtiny zaměstnanců se s povinností péče o rodinu nebo blízké těžko vyrovnávají. Než budete moci pomoci, musíte prověřit své pracoviště a najít jaké typy rodičů a ošetřovatelů zaměstnáváte a jak mohou být nejlépe podporováni. Získejte přehled o tom, s čím se potýkají a jak jim můžete pomoci.

Každý totiž není nahraditelný…

Photo by Sandy Millar

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Firma Beneden Health realizovala hloubkový průzkum u více než tisíce zaměstnanců a byl získán neocenitelný pohled na skutečné otázky týkající se tohoto tématu. Abychom lépe pochopili tyto složitosti, výzkum byl segmentován dle věkových kategoriích, skupin, pohlaví a druhu péče. Tato zpráva sdílí názory, které...Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?