Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

869

Firma Beneden Health realizovala hloubkový průzkum u více než tisíce zaměstnanců a byl získán neocenitelný pohled na skutečné otázky týkající se tohoto tématu. Abychom lépe pochopili tyto složitosti, výzkum byl segmentován dle věkových kategoriích, skupin, pohlaví a druhu péče. Tato zpráva sdílí názory, které výzkum ukázal a některé strategické tipy, jak lépe podporovat tyto zaměstnance ke snížení stresu, zvýšit retenci a maximalizovat produktivitu na pracovišti.

Celkově se zdá, že existuje velká mezera mezi zaměstnavateli podporujícími zaměstnance opravdu dobře a těch zaměstnavatelů, kteří jsou nepodporující, a dokonce jdou proti těmto zaměstnancům. Mojí nadějí na tuto zprávu je pomoci zaměstnavatelům porozumět jedinečným potřebám této skupiny a výhodám pro zaměstnavatele i zaměstnance a vytvářet pro ně více podpůrné pracovní prostředí.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem se stala jednou z největších výzev, kterým čelí jednotlivci a organizace v pracovním prostředí tohoto století. Nepochybně nejvíce postiženými jsou zaměstnanci, kteří musí o někoho pečovat. V současné době existuje v Anglii více než 5 miliónů matek s dětmi v práci. Zatímco problémy pracujícího rodiče jsou dobře zdokumentované, péče o staré lidi se stává tématem v pozadí.  V Anglii je nyní ve věku 85 let a více 1,6 milionu lidí a tato hodnota bude v příštích 20 letech dvojnásobná.

V České republice je nyní téměř 1,99 miliónu seniorů nad 65 let a více. Také roste počet dětí v posledních letech. Vloni se zvýšil na necelých 1,65 miliónu. Děti tak tvořily 15,6 % obyvatel. Průměrný počet dětí na jednu ženu dosáhl hodnoty 1,63. To je nejvíc od roku 1994. Průměrný věk matky při narození dítěte je 30 let a 48,6 % dětí přišlo na svět mimo manželství. Tato data ze statistického úřadu z roku 2017 ukazují důležitost tohoto tématu pro dnešní zaměstnavatele.

TIP:  Personální poradenství v 21. století

Vnitřní konflikty

Jak vše zvládnout, není vůbec jednoduché. Vyrovnávání těchto někdy protichůdných odpovědností může způsobit stres, problémy duševního zdraví a vztahů a vysokou míru absence v práci. Je jasné, že je to v zájmu zaměstnavatele i zaměstnance a konflikt by měl být vyřešen. Existují řešení a řada zaměstnavatelů přijala osvícený přístup v různých formách. Poukázky na péči o děti, flexibilní úvazky, programy pomoci zaměstnancům se staly běžnějšími, ale tito zaměstnavatelé jsou spíše výjimkou než normou, a dokonce i když je učiněno opatření, může být často špatně komunikováno a obtížně přístupné každému.

Náročnost péče

Z výzkumu je jasné, že většina zaměstnanců, kteří se starají o někoho blízkého se snaží vyvážit rodinné závazky s prací. 75 % to však popisuje jako dosti obtížné. Navíc velké množství respondentů hlásilo, že zažívají buď stres, finanční problémy, a problémy duševního zdraví anebo má vše za následek rozklad osobních vztahů. 20 % těchto zaměstnanců podalo žádost o práci z domova nebo o flexibilní pracovní dobu. Nedostatečná zaměstnavatelská flexibilita způsobila, že více než jeden z pěti zaměstnanců zanechal své práce.

TIP:  Firemní kultura? Jak jí tvořit, měnit, ovládat a rozvíjet.

Stres

Zdaleka nejčastější nežádoucí účinek rovnováhy v práci a rodinných závazků byl stres, u více než tří z pěti zaměstnanců. Významnější pocit stresu byl hlášen u zaměstnanců, kteří se starali o nemocného příbuzného 68 %, ve srovnání s péčí o děti 64 %. Nejen, že vysoká úroveň stresu může mít vliv na produktivitu zaměstnanců a angažovanost, ale může také ohrozit zdraví lidí.

Finanční problémy

Druhý nejběžnější problém u více než 41 % jsou peníze. Jednotlivé rozhovory umožnily nahlédnout do tohoto napětí způsobené v důsledku nákladů na péči, ve spojení s nedostatkem flexibility pracovní doby.

Duševní zdraví

Více než 26 % všech respondentů uvedlo, že úsilí o rovnováhu mezi prací a domovem je otázkou duševního zdraví. Toto bylo zaznamenáno výrazně více u žen 29 % než u mužů 21 %. Ti, kdo se starali o nemocného příbuzného byli pravděpodobněji více vystaveni problémům duševního zdraví 35 % než ti, kteří se starají o děti 26 %.

Rozpad vztahů

17 % respondentů sdělilo, že snaha vyvážit rodinu a pracovní závazky vedla k rozpadu vztahů s ostatními členy rodiny. Jak byste také očekávali, množství času, které lidé strávili v práci také ovlivnilo tento výsledek. Ti, kteří pracují na hlavní pracovní poměr měli větší problémy se vztahy 19 % než je tomu u vedlejších pracovních poměrů 13 %.

Podpora zaměstnavatele

Tato podpora má silný vliv. Z odpovědí je zřejmé, že výše podpory zaměstnanců při práci je velmi emotivní téma a tam, kde byl nedostatek podpory, respondenti zažívali významný osobní stres. Někteří zaměstnavatelé byli popsáni jako nepřátelští, jiní jako chladní nebo krutí, v rozhovorech často zaznívalo i téma konfrontace a nepřátelské kultury. Toto vše způsobuje emocionální a finanční stres a zaměstnanci mohou zvažovat opuštění své pracovní pozice.

TIP:  Personalista a jeho výzvy v roce 2017

Vše má i druhou stranu a na druhém konci spektra jsou zaměstnanci, kteří mají náležitou podporu svého zaměstnavatele: 70 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí flexibilní pracovní dobu. Více než polovina zaměstnanců uvedla, že jejich zaměstnavatel nabízí práci z domova, formou home office. Poukázky na péči o děti a finanční podpora byla identifikována u více než 55 %.

Téměř šest z deseti zaměstnanců uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí program pro duševní péči. Rozšířená dovolená byla zjištěna jako nabídka u 66 %. Toto vše jsou ale data z Anglie, u našich zaměstnavatelů v České republice si myslím, že budou tyto témata stále ještě ve fázi rozvoje a vývoje.

Auditujte a pochopte své pracoviště

Tři čtvrtiny zaměstnanců se s povinností péče o rodinu nebo blízké těžko vyrovnávají. Než budete moci pomoci, musíte prověřit své pracoviště a najít jaké typy rodičů a ošetřovatelů zaměstnáváte a jak mohou být nejlépe podporováni. Získejte přehled o tom, s čím se potýkají a jak jim můžete pomoci.

Každý totiž není nahraditelný…

Photo by Sandy Millar

- Reklama -