Studie: Rodinné podnikání. Jak se pracuje v rodině

91

Rodinná firma – vliv

Převážná většina 82 % dotazovaných měla pocit, že je s nimi zacházeno stejně jako s ostatními kolegy a pouze 8 % kolegů si myslí, že se jim podařilo získat jiné výhody. A co víc, 66 % lidí, kteří spolupracovali se svými příbuznými zjistilo, že jejich pracovní vztah je zcela normální.

Zatímco většina lidí v této studii se shodla, že práce v rodinném podniku je úspěšná a obohacující, také tvrdí, že je často obtížná a stresující.

Rodina hraje zásadní roli ve vývoji kariéry pracovníků. Většina 46 % uvedla, že jejich rodiče jsou jejich největšími vzory, které ovlivňují jejich kariéru. Práce s příbuznými může pomáhat lidem rozvíjet a učit se od těch, které nejvíce respektují, ať už se jedná o stejného zaměstnavatele nebo o rodinný podnik.

- Reklama -