DomůRodinné firmy | Family businessesRodinný strom – základ všech rodinných firem

Rodinný strom – základ všech rodinných firem

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Rodinné firmy se v celé Evropě těší mnohaleté tradici. Celá jedna třetina z 250 největších rodinných firem sídlí v Evropě a celých 85 % evropských společností jsou právě rodinné firmy, které generují 70 % evropského HDP a zaměstnávají téměř 60 % evropské pracovní síly.

Rodinné firmy v Německu tvoří 60 % všech společností, vytváří 55 % hrubého domácího produktu a zaměstnávají 58 % zaměstnanců v soukromém sektoru. Ve Španělsku je vliv rodinných podniků dokonce výraznější, než je tomu v Německu. Španělské rodinné podniky vytváří 70 % HDP a v soukromém sektoru poskytují zaměstnání 75 % zaměstnancům. Zkuste si vybavit jak dlouho jsou některé značky na trhu dlouho možná budete sami překvapeni kolik generací rodinných firem již na svém trhu působí.

Země % rodinných podniků Hrubý domácí produkt % Zaměstnanost %
USA 96 40 60
Francie 60 60 45
Finsko 80 45 Není k dispozici
Německo 60 55 58
Nizozemí 74 55 43
Polsko 80 35 Není k dispozici
Portugalsko 70 60 Není k dispozici
Španělsko 75 70 75
Austrálie 75 50 50

Zdroj: Astrachan, J. H. (2008). Family business. Cheltenham: Edward Elgar.

Končící první generace podnikatelů v České republice

V dnešní době se v České republice k rodinnému podnikání opět upíná velká pozornost, protože se tyto podniky dostávají do klíčové fáze, kdy se budou muset obměnit, vystřídat první generace podnikatelů ve vedení společností. Ostatní země mají za sebou již několikátou obměnu generací, a proto je mým cílem pomoci rodinným firmám v řízení a plánování nástupnictví a zvládnutí pokračování dalších generací.

Rodinné firmy jsou ale v dnešní situaci vystaveny novým rizikům, a to, zdali přežijí bude významně určovat jejich stabilita, a také to, jak silný je a bude jejich rodinný strom.

Péče o rodinný strom

Aby rodiny dosáhly své stability, vytvářejí nejen spravedlivý trh pro podíly a zajišťují dobrou finanční návratnost, ale také podporují vlastnictví vzdělávací iniciativy a zavádějí mechanismy správy a řízení s cílem zachovat přiměřenou míru rodinné soudržnosti.

Propojení větví

Rodinné podniky si postupem času uvědomily, že podstatou toho, co je drží pohromadě – uprostřed narůstajících rozdílů mezi rodinnými větvemi, členy a generacemi je síla spojit své síly a schopnosti, aby bylo možné dosáhnout výsledků, které by byly nepředstavitelné, kdyby o ně usilovaly jednotlivé větve nebo členové.

Kořen představující rozpad

Neúprosný vývoj rodin a podniků má za následek to, že se v každém z kořenů rodinného stromu skrývají zárodky jejich rozpadu. Je to stejný princip, který nalezneme v pojetí principu jin a jang. V jin je vždy obsažen prvek jang a jang vždy obsažený prvek jin.

Studie z roku 1996 upozorňuje na nutnost plánování nástupnictví. Studie analyzovala 749 nástupců amerických rodinných společností a odhalila že téměř 50 % rodinných firem způsobilo kolaps úmrtí zakladatele. Další studie odhalila, že velká většina nástupců se domnívá, že úpadek společnosti byl způsoben nedůsledným plánováním a přípravou následnictví. Dle našich autorů publikací o rodinných firmách dokáže pouze každý dvacátý rodinný podnik uskutečnit druhou generační obměnu.

Široce pojaté všeobecné vzdělávání a společenské aktivity zaměřené na výchovu stromu mohou ztratit ukotvení k firmě, a tak zanechat vlastníky bez potřebných znalostí a porozumění pro výkon podnikatelské role. Zajímavé jsou i poznatky o mladších členech rodinných firem. Řízení rodiny například prostřednictvím rodinných shromáždění a rodinných rad a řízení podniku jsou zásadní pro řízení mladších podnikatelských rodin.

Aby byl strom rodinné firmy co nejpevnější a kořeny eliminovaly možný vznik krize, větvě stromu spolu spolupracovaly, je důležité, aby rodinná firma měla svůj vnitřní kodex a rodinná pravidla.

Kodex rodinné firmy

„Kodex rodinné firmy umožňuje definovat manuál fungování rodinné firmy a zároveň definuje to, jak je třeba se starat o strom rodiny.“ – Kmošek

Podnikatelské rodiny, které neustále dosahují dobré výkonnosti usilují o rovnováhu mezi individuálními a společnými cíli a o určení souboru společných cílů a principů, které jsou základem jejich rozhodování a které zabraňují chování škodlivému pro rodinu.

Dlouhodobost fungování rodinné firmy je podporována neúnavným úsilím o najímání nejlepších rodinných i nerodinných kandidátů na vedoucí pozice. Dlouhodobé rodiny předvídají nikoli pouze reagují na budoucí potřeby v oblasti kompetencí, často vybírají lidi s většími schopnostmi, než by bylo nezbytně nutné.

Sdílené příkladné chování. Dlouhodobě fungující rodiny si uvědomují, že trvalé hodnoty se musí projevovat v minulém i současném chování, které jak rodina, tak i osoby mimo rodinu členové uznávají jako hodnotné a jsou ochotni je zachovávat. Udržování sdílených chování je klíčem k udržení závazku rodiny vykonávat společnou obchodní činnost.

Péče o strom. Aby rodiny dosáhly dlouhověkosti, vytvářejí nejen spravedlivé trh pro podíly a zajišťují dobrou finanční návratnost, ale také podporují vlastnictví vzdělávací iniciativy a zavádějí mechanismy správy a řízení s cílem zachovat přiměřenou míru rodinné soudržnosti. Z tohoto pohledu prořezávání rodinného vlastnictví stromu může být prostředkem k řešení extrémních konfliktních situací, ale není to jediné řešení.

Dlouhodobě fungující rodiny vědí, že v průběhu času se udržení rodinnou jednotu na všech možných frontách je nemožný úkol. Raději pěstují schopnost rodiny mluvit jedním hlasem při poskytování strategického vedení pro jejich společné obchodní a finanční činnosti.

Dlouhodobě fungující rodiny poskytují pocit autonomie a svobody svým členům a nabízejí příležitosti k většímu životu. Spravedlivé, flexibilní a efektivní řízení. Rodiny uplatňují spravedlnost ve správě nikoliv jako cíl sám o sobě, ale s cílem, aby procesy a řízení byly efektivnější.

Pravidla rodinného stromu

  • Hlavní odpovědností rodin je provozování solidních, rostoucích a ziskových podniků.
  • Rodiny by se měly vždy dívat dopředu, a snažit se připravit na všechny typy očekávaných i neočekávaných událostí.
  • Zajištění nepřetržitého vedení v různých rolích a se specifickými charakteristikami je palivem pro dlouhověkost organizace.
  • Rodiny by měly neustále usilovat o to, aby vyvažovaly individuální a společné cíle a dohodnuli se na minimálním společném jmenovateli společných zásad.
  • Dlouhověkost rodinného podniku je podporována neúnavnou snahou vybrat nejlepšího kandidáta na každou vedoucí pozici, předvídání – spíše než reagování na budoucí potřeby kompetencí.
  • Malý počet sdílených chování definuje podstatu rodinné etiky a je pojivem, které rodinu spojuje nad rámec psaných hodnot a prohlášení rodinné firmy.
  • Rodiny by měly pečovat o rodinný strom. Podpora rodinné pospolitosti.
  • Spíše než udržování rodinné jednoty na všech frontách, je schopnost mluvit jedním hlasem. Je to, co rodiny potřebují k zajištění strategickému vedení svého podniku.
  • Rodinné firmy by měly poskytovat pocit autonomie a svobody rodinným příslušníkům tím, že jim nabídnou příležitosti k samostatnému podnikání, iniciativy, finanční svobody a vedení mimo rodinný podnik
  • Rodiny by měly navrhovat a neustále přizpůsobovat řízení společnosti a rodiny systémy zaměřené na efektivní rozhodnutí.

Zdroj: Astrachan, J. H. (2008). Family business. Cheltenham: Edward Elgar.

Photo by Laura Fuhrman on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...