DomůRodinné firmy | Family businessesRodinný strom – základ všech rodinných firem

Rodinný strom – základ všech rodinných firem

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Rodinné firmy se v celé Evropě těší mnohaleté tradici. Celá jedna třetina z 250 největších rodinných firem sídlí v Evropě a celých 85 % evropských společností jsou právě rodinné firmy, které generují 70 % evropského HDP a zaměstnávají téměř 60 % evropské pracovní síly.

Rodinné firmy v Německu tvoří 60 % všech společností, vytváří 55 % hrubého domácího produktu a zaměstnávají 58 % zaměstnanců v soukromém sektoru. Ve Španělsku je vliv rodinných podniků dokonce výraznější, než je tomu v Německu. Španělské rodinné podniky vytváří 70 % HDP a v soukromém sektoru poskytují zaměstnání 75 % zaměstnancům. Zkuste si vybavit jak dlouho jsou některé značky na trhu dlouho možná budete sami překvapeni kolik generací rodinných firem již na svém trhu působí.

Země % rodinných podniků Hrubý domácí produkt % Zaměstnanost %
USA 96 40 60
Francie 60 60 45
Finsko 80 45 Není k dispozici
Německo 60 55 58
Nizozemí 74 55 43
Polsko 80 35 Není k dispozici
Portugalsko 70 60 Není k dispozici
Španělsko 75 70 75
Austrálie 75 50 50

Zdroj: Astrachan, J. H. (2008). Family business. Cheltenham: Edward Elgar.

Končící první generace podnikatelů v České republice

V dnešní době se v České republice k rodinnému podnikání opět upíná velká pozornost, protože se tyto podniky dostávají do klíčové fáze, kdy se budou muset obměnit, vystřídat první generace podnikatelů ve vedení společností. Ostatní země mají za sebou již několikátou obměnu generací, a proto je mým cílem pomoci rodinným firmám v řízení a plánování nástupnictví a zvládnutí pokračování dalších generací.

Další článek:  Jaké lidi potřebuje vaše firma v krizi? Ty co jsou...

Rodinné firmy jsou ale v dnešní situaci vystaveny novým rizikům, a to, zdali přežijí bude významně určovat jejich stabilita, a také to, jak silný je a bude jejich rodinný strom.

Péče o rodinný strom

Aby rodiny dosáhly své stability, vytvářejí nejen spravedlivý trh pro podíly a zajišťují dobrou finanční návratnost, ale také podporují vlastnictví vzdělávací iniciativy a zavádějí mechanismy správy a řízení s cílem zachovat přiměřenou míru rodinné soudržnosti.

Propojení větví

Rodinné podniky si postupem času uvědomily, že podstatou toho, co je drží pohromadě – uprostřed narůstajících rozdílů mezi rodinnými větvemi, členy a generacemi je síla spojit své síly a schopnosti, aby bylo možné dosáhnout výsledků, které by byly nepředstavitelné, kdyby o ně usilovaly jednotlivé větve nebo členové.

Kořen představující rozpad

Neúprosný vývoj rodin a podniků má za následek to, že se v každém z kořenů rodinného stromu skrývají zárodky jejich rozpadu. Je to stejný princip, který nalezneme v pojetí principu jin a jang. V jin je vždy obsažen prvek jang a jang vždy obsažený prvek jin.

Studie z roku 1996 upozorňuje na nutnost plánování nástupnictví. Studie analyzovala 749 nástupců amerických rodinných společností a odhalila že téměř 50 % rodinných firem způsobilo kolaps úmrtí zakladatele. Další studie odhalila, že velká většina nástupců se domnívá, že úpadek společnosti byl způsoben nedůsledným plánováním a přípravou následnictví. Dle našich autorů publikací o rodinných firmách dokáže pouze každý dvacátý rodinný podnik uskutečnit druhou generační obměnu.

Široce pojaté všeobecné vzdělávání a společenské aktivity zaměřené na výchovu stromu mohou ztratit ukotvení k firmě, a tak zanechat vlastníky bez potřebných znalostí a porozumění pro výkon podnikatelské role. Zajímavé jsou i poznatky o mladších členech rodinných firem. Řízení rodiny například prostřednictvím rodinných shromáždění a rodinných rad a řízení podniku jsou zásadní pro řízení mladších podnikatelských rodin.

Další článek:  Boj o moc – Succession – Když rodinnou firmu trhá konflikt

Aby byl strom rodinné firmy co nejpevnější a kořeny eliminovaly možný vznik krize, větvě stromu spolu spolupracovaly, je důležité, aby rodinná firma měla svůj vnitřní kodex a rodinná pravidla.

Kodex rodinné firmy

„Kodex rodinné firmy umožňuje definovat manuál fungování rodinné firmy a zároveň definuje to, jak je třeba se starat o strom rodiny.“ – Kmošek

Podnikatelské rodiny, které neustále dosahují dobré výkonnosti usilují o rovnováhu mezi individuálními a společnými cíli a o určení souboru společných cílů a principů, které jsou základem jejich rozhodování a které zabraňují chování škodlivému pro rodinu.

Dlouhodobost fungování rodinné firmy je podporována neúnavným úsilím o najímání nejlepších rodinných i nerodinných kandidátů na vedoucí pozice. Dlouhodobé rodiny předvídají nikoli pouze reagují na budoucí potřeby v oblasti kompetencí, často vybírají lidi s většími schopnostmi, než by bylo nezbytně nutné.

Sdílené příkladné chování. Dlouhodobě fungující rodiny si uvědomují, že trvalé hodnoty se musí projevovat v minulém i současném chování, které jak rodina, tak i osoby mimo rodinu členové uznávají jako hodnotné a jsou ochotni je zachovávat. Udržování sdílených chování je klíčem k udržení závazku rodiny vykonávat společnou obchodní činnost.

Péče o strom. Aby rodiny dosáhly dlouhověkosti, vytvářejí nejen spravedlivé trh pro podíly a zajišťují dobrou finanční návratnost, ale také podporují vlastnictví vzdělávací iniciativy a zavádějí mechanismy správy a řízení s cílem zachovat přiměřenou míru rodinné soudržnosti. Z tohoto pohledu prořezávání rodinného vlastnictví stromu může být prostředkem k řešení extrémních konfliktních situací, ale není to jediné řešení.

Dlouhodobě fungující rodiny vědí, že v průběhu času se udržení rodinnou jednotu na všech možných frontách je nemožný úkol. Raději pěstují schopnost rodiny mluvit jedním hlasem při poskytování strategického vedení pro jejich společné obchodní a finanční činnosti.

Další článek:  Rodina a firma? Citlivá témata podnikání v rodině

Dlouhodobě fungující rodiny poskytují pocit autonomie a svobody svým členům a nabízejí příležitosti k většímu životu. Spravedlivé, flexibilní a efektivní řízení. Rodiny uplatňují spravedlnost ve správě nikoliv jako cíl sám o sobě, ale s cílem, aby procesy a řízení byly efektivnější.

Pravidla rodinného stromu

  • Hlavní odpovědností rodin je provozování solidních, rostoucích a ziskových podniků.
  • Rodiny by se měly vždy dívat dopředu, a snažit se připravit na všechny typy očekávaných i neočekávaných událostí.
  • Zajištění nepřetržitého vedení v různých rolích a se specifickými charakteristikami je palivem pro dlouhověkost organizace.
  • Rodiny by měly neustále usilovat o to, aby vyvažovaly individuální a společné cíle a dohodnuli se na minimálním společném jmenovateli společných zásad.
  • Dlouhověkost rodinného podniku je podporována neúnavnou snahou vybrat nejlepšího kandidáta na každou vedoucí pozici, předvídání – spíše než reagování na budoucí potřeby kompetencí.
  • Malý počet sdílených chování definuje podstatu rodinné etiky a je pojivem, které rodinu spojuje nad rámec psaných hodnot a prohlášení rodinné firmy.
  • Rodiny by měly pečovat o rodinný strom. Podpora rodinné pospolitosti.
  • Spíše než udržování rodinné jednoty na všech frontách, je schopnost mluvit jedním hlasem. Je to, co rodiny potřebují k zajištění strategickému vedení svého podniku.
  • Rodinné firmy by měly poskytovat pocit autonomie a svobody rodinným příslušníkům tím, že jim nabídnou příležitosti k samostatnému podnikání, iniciativy, finanční svobody a vedení mimo rodinný podnik
  • Rodiny by měly navrhovat a neustále přizpůsobovat řízení společnosti a rodiny systémy zaměřené na efektivní rozhodnutí.

Zdroj: Astrachan, J. H. (2008). Family business. Cheltenham: Edward Elgar.

Photo by Laura Fuhrman on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledám investora pro projekt: Institut rodinných firem

Nadace Institut rodinných firem bude podporovat neziskové projekty, zejména v oblastech vzdělávání a rozvoje rodinných firem v České republice. Důvod, proč jsem se rozhodl vybudovat nadaci...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

B2B je mrtvé, je čas přejít na B4B

Popis toho, co je B2B vám asi nemusím vysvětlovat, ale raději tak v kontextu pokračování článku učiním. B2B je označení, zkratka pro business to...

Jak tvořit zdravou firemní kulturu?

Vím, že toto téma se stále opakuje na mém blogu, ale přesto považuji povinnost sdílet zkušenosti, které tvorbě zdravé firemní kultury prokazatelné pomáhají. Níže...

Podcast: „Jako poradce rodinných firem jsem v neustálém konfliktu“

V mém podcastu na podnicast jsem vyprávěl, co je interim management, jak zaměstnanci vnímají interim manažera, jak vnímám dnešní rodinné firmy a s jakými problémy...

Přežití rodinného podniku: Jak se vypořádat s nástupnictvím v rodinném podniku?

Je důležité s dostatečným předstihem naplánovat a definovat způsob předávání vlastnictví podniku s ohledem na proces předávání vedení z jedné generace na druhou. Předání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Přišel nový ředitel, odcházíme!

V životě firem se dějí různé etapy a restrukturalizace firmy,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...