Až ženy zjistí, že jsou otroky světa…

O svátích jsem měl možnost vidět zajímavý dokument o Warrenu Buffetovi: Život Warrena Buffeta, který tomuto tématu přikládá velký význam. V archivním záznamu jeho manželka Susan hovoří o jeho nespokojenosti v rozdílech mezi pohlavími Ameriky.

„Počkejte, až ženy zjistí, že jsou otroky světa,“

vzpomíná si a říká. Buffett později zesiluje tento postoj a prosazuje pohled, že celá země by byla úspěšnější, kdyby v podnikání bylo více žen. V uplynulých letech realizovala jeho společnost různé charitativní a dobročinné kroky, zajištění práv žen s nízkými příjmy, ukončení masového uvěznění žen, programy pro prevenci domácího násilí a další snahy o odstranění rozdílů mezi pohlavími. Kéž bychom měli osvícené i mezi našimi lídry.

- Reklama -Institut rodinných firem

 V dalším článku Buffet říká:

„Kdybych byl žena a věděl, že jsem odměňován hůř než někdo jiný, v znalostech i zkušenostech rovnocenný, štvalo by mě to. Vůbec nevím, jak bych to s mužským egem strávil. Možná bych vybouchl a nechtěl pro takovou firmu dělat. Chová-li se k vám někdo nefér v otázce platu, bude k vám nefér ve stovce dalších ohledů. Ženy ne vždy najdou sílu odejít a položit si otázku: Komu svůj talent poskytnu raději? Na rozdíl od mužů ženy nepracují strojově, potřebují se identifikovat s firmou a prostředím. Pak jsou daleko oddanější práci a schopné sebekritiky i kritiky nadřízených. U hlupáků si škodí, chytří manažeři vědí, že to ženy myslí dobře. Pracují více do hloubky a srdcem. Bohužel se drží zpátky v diskusích, neptají se. Potřebují nejprve uznání, že jsou rovnocenné. Až když se cítí jisté, vystoupí s názorem. To je důvod, proč si nevyjednají lepší podmínky a stále jsou platově pozadu až o 40 % ve srovnání s mužem na stejné pozici.“

Postoj, úcta a respekt

V posledních několika letech zaměstnavatelé podnikli několik velkých kroků, aby posunuli své organizace k nápravě v rozdílech v odměňování žen a mužů, ale také aby se stali více konkurenceschopní na trhu práce a nepřicházeli tak o cenné zaměstnance. Jako by téma odměňovaní bylo najednou hlavním kritériem, ale ono odměňovaní je takovou záchranou brzdou, když vše již selhává. Vztah a rovnoprávnost je o postojích, úctě a respektu, pokud je vše toto v rovnováze, samozřejmě i hodnocení a odměňování je v rovnováze.

Další článek:  Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Z důvodu zjištění, že je mzda žen a mužů stále značně rozdílná se řada států rozhodla k významným rozhodnutím. Například Anglie schválila v roce 2017 zákon, který nutí společnosti s více než 250 zaměstnanci, aby ohlašovaly rozdíly v odměňování mužů a žen ve svých organizacích. Ve Francii jsou organizace nuceni k tomu, aby měly nainstalován software, který je přímo propojen s jejich mzdových systémem a který detekuje neodůvodněné rozdíly v odměňování. Velký bratr Google by mohl vyprávět, kolik právních sporů již musel skrze odměňování žen řešit.

Proč se v tomto článku chci zabývat tématem hodnocení mužů a žen? V období od listopadu 2017 do února 2018 se společnost PayScale dotazovala zhruba 46 000 respondentů, kteří hodnotili nové pracovní nabídky a položili jim několik otázek souvisejících s jejich současným stavem zaměstnání.

Startovní čára

Data ukazují, že na začátku své kariéry mají muži a ženy tendenci pracovat na stejné úrovni pracovních míst. Později se již muži dostávají do vyšších úloh a mají také výrazně vyšší platovou sazbu než ženy. Ve věku od 30 do 44 let mají muži o 70 % vyšší pravděpodobnost, že budou ve vyšší nebo vrcholové pracovní roli, než je tomu u žen. Celá studie

Další článek:  Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

V dalším hodnocení rovných podmínek pro ženy a muže skončila Česká republika na 81 místě.  Lepší výsledky, než naše republika má třeba Ukrajina nebo Uganda. Obecně je pokrok ve srovnávání šancí pro obě pohlaví ve světě velmi pomalý a nic moc se toho v této oblasti neděje.

Obecně platy mužům rostou rychleji již několik let. Mužům se zvedl průměrný výdělek o 13,5 % a ženám o 13,1 %. Za minulý rok si muži meziročně v průměru přilepšili o 8,7 procenta a ženy o pouze o 8,3 %. Muž, který pracoval na pozicích ve veřejných službách, pobíral loni průměrně 36 046 korun a žena měla o 6178 korun méně.

Závěrem

Myslím si, že mé doporučení by mělo být takové, že se všichni musíme naučit znát svou hodnotu a umět ji náležitě prodat. Sice máme všichni víceméně stejný přístup ke vzdělání a na startu kariéry se k nám všem přistupuje téměř totožně, ale hned záhy jsou patrné rozdíly ve vnímání pohlaví versus kariéry. Je možné se v tomto tématu posunout dále tehdy, pokud se společnost zbaví předsudků, zastaralých postojů a tradic? Independent Women’s Forum uvádí další studii, která předpovídá, že mzdová mezera možná zmizí, když je ovládána zkušeností, vzděláním a počty let v práci.

Další článek:  Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců
Photo by Aneta Pawlik
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Až ženy zjistí, že jsou otroky světa...Odvážné...:)