Až ženy zjistí, že jsou otroky světa…

455

O svátích jsem měl možnost vidět zajímavý dokument o Warrenu Buffetovi: Život Warrena Buffeta, který tomuto tématu přikládá velký význam. V archivním záznamu jeho manželka Susan hovoří o jeho nespokojenosti v rozdílech mezi pohlavími Ameriky.

„Počkejte, až ženy zjistí, že jsou otroky světa,“

vzpomíná si a říká. Buffett později zesiluje tento postoj a prosazuje pohled, že celá země by byla úspěšnější, kdyby v podnikání bylo více žen. V uplynulých letech realizovala jeho společnost různé charitativní a dobročinné kroky, zajištění práv žen s nízkými příjmy, ukončení masového uvěznění žen, programy pro prevenci domácího násilí a další snahy o odstranění rozdílů mezi pohlavími. Kéž bychom měli osvícené i mezi našimi lídry.

Institut rodinných firem

 V dalším článku Buffet říká:

„Kdybych byl žena a věděl, že jsem odměňován hůř než někdo jiný, v znalostech i zkušenostech rovnocenný, štvalo by mě to. Vůbec nevím, jak bych to s mužským egem strávil. Možná bych vybouchl a nechtěl pro takovou firmu dělat. Chová-li se k vám někdo nefér v otázce platu, bude k vám nefér ve stovce dalších ohledů. Ženy ne vždy najdou sílu odejít a položit si otázku: Komu svůj talent poskytnu raději? Na rozdíl od mužů ženy nepracují strojově, potřebují se identifikovat s firmou a prostředím. Pak jsou daleko oddanější práci a schopné sebekritiky i kritiky nadřízených. U hlupáků si škodí, chytří manažeři vědí, že to ženy myslí dobře. Pracují více do hloubky a srdcem. Bohužel se drží zpátky v diskusích, neptají se. Potřebují nejprve uznání, že jsou rovnocenné. Až když se cítí jisté, vystoupí s názorem. To je důvod, proč si nevyjednají lepší podmínky a stále jsou platově pozadu až o 40 % ve srovnání s mužem na stejné pozici.“

Postoj, úcta a respekt

V posledních několika letech zaměstnavatelé podnikli několik velkých kroků, aby posunuli své organizace k nápravě v rozdílech v odměňování žen a mužů, ale také aby se stali více konkurenceschopní na trhu práce a nepřicházeli tak o cenné zaměstnance. Jako by téma odměňovaní bylo najednou hlavním kritériem, ale ono odměňovaní je takovou záchranou brzdou, když vše již selhává. Vztah a rovnoprávnost je o postojích, úctě a respektu, pokud je vše toto v rovnováze, samozřejmě i hodnocení a odměňování je v rovnováze.

Další článek:  Pracovní doba, jak ji známe pravděpodobně brzy skončí!

Z důvodu zjištění, že je mzda žen a mužů stále značně rozdílná se řada států rozhodla k významným rozhodnutím. Například Anglie schválila v roce 2017 zákon, který nutí společnosti s více než 250 zaměstnanci, aby ohlašovaly rozdíly v odměňování mužů a žen ve svých organizacích. Ve Francii jsou organizace nuceni k tomu, aby měly nainstalován software, který je přímo propojen s jejich mzdových systémem a který detekuje neodůvodněné rozdíly v odměňování. Velký bratr Google by mohl vyprávět, kolik právních sporů již musel skrze odměňování žen řešit.

Proč se v tomto článku chci zabývat tématem hodnocení mužů a žen? V období od listopadu 2017 do února 2018 se společnost PayScale dotazovala zhruba 46 000 respondentů, kteří hodnotili nové pracovní nabídky a položili jim několik otázek souvisejících s jejich současným stavem zaměstnání.

Startovní čára

Data ukazují, že na začátku své kariéry mají muži a ženy tendenci pracovat na stejné úrovni pracovních míst. Později se již muži dostávají do vyšších úloh a mají také výrazně vyšší platovou sazbu než ženy. Ve věku od 30 do 44 let mají muži o 70 % vyšší pravděpodobnost, že budou ve vyšší nebo vrcholové pracovní roli, než je tomu u žen. Celá studie

Další článek:  Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

V dalším hodnocení rovných podmínek pro ženy a muže skončila Česká republika na 81 místě.  Lepší výsledky, než naše republika má třeba Ukrajina nebo Uganda. Obecně je pokrok ve srovnávání šancí pro obě pohlaví ve světě velmi pomalý a nic moc se toho v této oblasti neděje.

Obecně platy mužům rostou rychleji již několik let. Mužům se zvedl průměrný výdělek o 13,5 % a ženám o 13,1 %. Za minulý rok si muži meziročně v průměru přilepšili o 8,7 procenta a ženy o pouze o 8,3 %. Muž, který pracoval na pozicích ve veřejných službách, pobíral loni průměrně 36 046 korun a žena měla o 6178 korun méně.

Závěrem

Myslím si, že mé doporučení by mělo být takové, že se všichni musíme naučit znát svou hodnotu a umět ji náležitě prodat. Sice máme všichni víceméně stejný přístup ke vzdělání a na startu kariéry se k nám všem přistupuje téměř totožně, ale hned záhy jsou patrné rozdíly ve vnímání pohlaví versus kariéry. Je možné se v tomto tématu posunout dále tehdy, pokud se společnost zbaví předsudků, zastaralých postojů a tradic? Independent Women’s Forum uvádí další studii, která předpovídá, že mzdová mezera možná zmizí, když je ovládána zkušeností, vzděláním a počty let v práci.

Další článek:  Začněte krystalizovat svoji firmu
Photo by Aneta Pawlik
- Reklama -