Sobota, 2 července, 2022

Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Dostáváme se k dalšímu zajímavému tématu, kterým je rovnováha osobního a pracovního života. Wikipedie nám říká: „Rovnováha je stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně vyrovnáno.“ Zajímavé, ale jak toto funguje v životě a práci?

Možná by stálo za to si definovat další otázky:

  1. Jak pro sebe definujete slovo práce?
  2. Jak byste popsal/a rovnováhu mezi prací a vaším životem?
  3. Co je to osobní život?
  • „89 % zaměstnanců v EU tvrdí, že mají problém s rovnováhou osobního a pracovního života.“
  • „80 % zaměstnanců říká, že flexibilita pracovního úvazku je rozhodujícím prvkem při volbě zaměstnání.“
  • „57 % zaměstnavatelů v EU nabízí možnost flexibilního úvazku.“
  • „82 % mužů a 85 % žen ve věku 20 až 39 let umístilo rodinný čas na vrchol jejich pracovních, životních priorit.“
  • „70 % respondentů studie uvedlo, že nemají zdravou rovnováhu mezi svým osobním a pracovním životem.“
  • „Rovnováha osobního a pracovního života je stav, ve kterém jsou jak nároky práce, tak osobního života stejné.“

Práce je

Když se dáme do téma práce, tak se dobereme toho, že je to činnost vykonávaná za odměnu. Může se to zdát velmi zřejmé, ale pro většinu lidí, kteří přicházejí do práce, je výsledkem práce vydělávání peněz a zajištění sebe nebo ostatních. Na tom není přece nic špatného. Tuto základní pravdu a skutečnost nemůžeme přehlédnout, když mluvíme o práci. Finanční tlak a realita nutnosti obživy, jsou v našich myslích vždy, když pracujeme. Peníze na prvním místě. Do práce chodíme kvůli penězům atd.

Další článek:  Temná strana sociálních sítí pro uchazeče, ale i zaměstnavatele

Nyní se dostáváme k něčemu hlubšímu a tím je přesah práce do osobního života. „Tak co vy to vlastně děláte?“ Klasická otázka na téma zaměstnání. Tato otázka jde tak hluboko, že má tendenci definovat člověka jako jeho celek. To, co děláte vás definuje. Navíc, co když rozpracujeme hodnotu vaší práce, je vysoká, nízká, zábavná nebo nudná? Naprostá většina lidí vnímá svou práci velice citlivě a sleduje její hodnotu. Práce je prestiž, symbol, uznání, respekt.

Lidé obvykle rádi něco dělají. Všichni lidé v nějaké formě chtějí, a dokonce potřebují nějaký viditelný úspěch. Vzniká zájem a motivace, když je vidět výsledek našeho úsilí. Vnitřně doufáme, že tato snaha přinese osobní i hodnotovou cenu organizaci, ve které pracujeme. Práce je místo, kam jdeme každý den, pro mnohé je práce místem. Jdeme do práce. To může zahrnovat dojíždění, kancelář nebo více míst najednou. Tam, kde plníme úkoly, za něž jsme zodpovědní. Práce je v souhrnu pro většinu lidí především místem.

Práce a osobní život

Život je definován jako čas, kdy jsme mimo práci. Jsme na jiném místě. Je to období, kdy odpočíváme nebo se bavíme. Zkuste si sami pro sebe definovat zábavu nebo odpočinek. Proč je tak důležitý předěl mezi prací a životem? Z důvodu naší osobní energie, můžeme hovořit o životní, duševní, vnitřní energii apod. Zní to zvláštně, ale je to v momentě, kdy máme pocit nedostatku této energie. Lidé mají pocit, že jejich práce v určitém okamžiku nudná, nepodstatná a začínají se zabývat její rovnováhou.

Další článek:  Wayne W. Dyer a jeho odkaz, děkujeme.

Lidé mají tendenci mít dvě tváře, pracovní a životní tvář. HR se snaží poukazovat na nutnost dělení práce a života, ale…Dle jedné studie se zdá, že rovnováha pracovního a osobního života je tehdy, pokud nás obě tyto oblasti baví, jsme v nich v klidu, úspěšní a motivovaní.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem ovlivňuje kvalitu života zaměstnanců. Nejedná se o rovnováhu statickou, ale dynamickou ve smyslu jejího neustálého ztrácení a získávání. Opírá se tedy o pracovní výkon na straně jedné a o potěšení nebo zábavu na straně druhé. Výkon a potěšení jsou dvěma stranami jedné mince a preference jen jednoho nebo druhého vede k nerovnováze.

Konflikt a krize rolí zaměstnance

V dnešní literatuře se dočteme další zajímavý pohled, že rovnováha osobního a pracovního života je chápána jako pracovní, potažmo osobní a rodinný konflikt, což je evidentně konflikt několika rolí. Tento konflikt je ovlivňován časem, který je rozdělen mezi práci a osobní nebo rodinné povinnosti. Konflikt je bojem o naše časové zdroje.

Proč je rovnováha mezi osobním a pracovním životem nebezpečná? Protože se jedná o boj s časem a konfliktem rolí zaměstnance.

Nerovnováha osobního a pracovního života

Prvním ukazatelem nerovnováhy je únava. Mnohé výzkumy dokazují, že velice záleží na životní rutině a disciplíně každého zaměstnance. Rovnoměrné rozvržení sil a vhodné rozdělení aktivit pracovních a odpočinkových, vede k znovu nastolení rovnováhy. Když jsme unavení, máme tendenci si teprve začít všímat toho, že je něco špatně s naší prací nebo životem.

Další článek:  Přichází krize zdrojů, a nejen těch lidských!

Dalším silným prvkem, který tvoří nerovnováhu je stres, kterým lidský organismus reaguje na podněty. Příčiny stresu můžeme najít v oblastech práce jako je třeba nucené tempo, zatěžování prací navíc, neočekávanými nebo nepříznivými změnami, nejasně definovanými úkoly. Stres postupně prostupuje do osobního života a může mít i fyzické a zdravotní projevy.

Asi nejsilnějším znamením nerovnováhy je syndrom vyhoření, který se projevuje únavou, poklesem pracovního výkonu, poruchou spánku, pocity zklamání, ztrátou našeho zájmu. Postihuje především zaměstnance, kteří si na sebe kladou vysoké a nerealistické nároky.

Proč je téma rovnováhy důležité pro firmy, ale i pro nás všechny

Programy pro rovnováhu pracovní a životní oblasti mají významný potenciál pro zlepšení morálky zaměstnanců, snižování jejich absence a udržení a omezování fluktuace zaměstnanců, snižují náklady na opětovný nábor atd.

Celkově však také vedou ke zdravé firemní kultuře. V podnětném pracovním životě má toto téma také významný dopad na firemní inovace, kreativitu a produktivitu a je jedním z klíčových témat zpětné vazby zaměstnanců.

Možná, že uslyším z davu zaměstnanců, že nemají šanci toto změnit a že motor života a práce je silnější, než jsou oni. Znám nespočet příběhů dělníků, ale i manažerů.

Věřte mi, ale vždy si stojím za tím, že každý máme přece svoji cenu, své množství energie, své vnitřní rezervy a limity a když je vyčerpáme najednou, mohou nás stát naše zdraví, a za to žádná práce přece nestojí. Ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, tak téma rovnováhy osobního a pracovního života nikdy nepodceňujte!

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...