Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

1585

Dostáváme se k dalšímu zajímavému tématu, kterým je rovnováha osobního a pracovního života. Wikipedie nám říká: „Rovnováha je stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně vyrovnáno.“ Zajímavé, ale jak toto funguje v životě a práci?

Možná by stálo za to si definovat další otázky:

Institut rodinných firem
  1. Jak pro sebe definujete slovo práce?
  2. Jak byste popsal/a rovnováhu mezi prací a vaším životem?
  3. Co je to osobní život?
  • „89 % zaměstnanců v EU tvrdí, že mají problém s rovnováhou osobního a pracovního života.“
  • „80 % zaměstnanců říká, že flexibilita pracovního úvazku je rozhodujícím prvkem při volbě zaměstnání.“
  • „57 % zaměstnavatelů v EU nabízí možnost flexibilního úvazku.“
  • „82 % mužů a 85 % žen ve věku 20 až 39 let umístilo rodinný čas na vrchol jejich pracovních, životních priorit.“
  • „70 % respondentů studie uvedlo, že nemají zdravou rovnováhu mezi svým osobním a pracovním životem.“
  • „Rovnováha osobního a pracovního života je stav, ve kterém jsou jak nároky práce, tak osobního života stejné.“

Práce je

Když se dáme do téma práce, tak se dobereme toho, že je to činnost vykonávaná za odměnu. Může se to zdát velmi zřejmé, ale pro většinu lidí, kteří přicházejí do práce, je výsledkem práce vydělávání peněz a zajištění sebe nebo ostatních. Na tom není přece nic špatného. Tuto základní pravdu a skutečnost nemůžeme přehlédnout, když mluvíme o práci. Finanční tlak a realita nutnosti obživy, jsou v našich myslích vždy, když pracujeme. Peníze na prvním místě. Do práce chodíme kvůli penězům atd.

Další článek:  18 kroků dokonalého LinkedIn profilu!

Nyní se dostáváme k něčemu hlubšímu a tím je přesah práce do osobního života. „Tak co vy to vlastně děláte?“ Klasická otázka na téma zaměstnání. Tato otázka jde tak hluboko, že má tendenci definovat člověka jako jeho celek. To, co děláte vás definuje. Navíc, co když rozpracujeme hodnotu vaší práce, je vysoká, nízká, zábavná nebo nudná? Naprostá většina lidí vnímá svou práci velice citlivě a sleduje její hodnotu. Práce je prestiž, symbol, uznání, respekt.

Lidé obvykle rádi něco dělají. Všichni lidé v nějaké formě chtějí, a dokonce potřebují nějaký viditelný úspěch. Vzniká zájem a motivace, když je vidět výsledek našeho úsilí. Vnitřně doufáme, že tato snaha přinese osobní i hodnotovou cenu organizaci, ve které pracujeme. Práce je místo, kam jdeme každý den, pro mnohé je práce místem. Jdeme do práce. To může zahrnovat dojíždění, kancelář nebo více míst najednou. Tam, kde plníme úkoly, za něž jsme zodpovědní. Práce je v souhrnu pro většinu lidí především místem.

Práce a osobní život

Život je definován jako čas, kdy jsme mimo práci. Jsme na jiném místě. Je to období, kdy odpočíváme nebo se bavíme. Zkuste si sami pro sebe definovat zábavu nebo odpočinek. Proč je tak důležitý předěl mezi prací a životem? Z důvodu naší osobní energie, můžeme hovořit o životní, duševní, vnitřní energii apod. Zní to zvláštně, ale je to v momentě, kdy máme pocit nedostatku této energie. Lidé mají pocit, že jejich práce v určitém okamžiku nudná, nepodstatná a začínají se zabývat její rovnováhou.

Další článek:  New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

Lidé mají tendenci mít dvě tváře, pracovní a životní tvář. HR se snaží poukazovat na nutnost dělení práce a života, ale…Dle jedné studie se zdá, že rovnováha pracovního a osobního života je tehdy, pokud nás obě tyto oblasti baví, jsme v nich v klidu, úspěšní a motivovaní.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem ovlivňuje kvalitu života zaměstnanců. Nejedná se o rovnováhu statickou, ale dynamickou ve smyslu jejího neustálého ztrácení a získávání. Opírá se tedy o pracovní výkon na straně jedné a o potěšení nebo zábavu na straně druhé. Výkon a potěšení jsou dvěma stranami jedné mince a preference jen jednoho nebo druhého vede k nerovnováze.

Konflikt a krize rolí zaměstnance

V dnešní literatuře se dočteme další zajímavý pohled, že rovnováha osobního a pracovního života je chápána jako pracovní, potažmo osobní a rodinný konflikt, což je evidentně konflikt několika rolí. Tento konflikt je ovlivňován časem, který je rozdělen mezi práci a osobní nebo rodinné povinnosti. Konflikt je bojem o naše časové zdroje.

Proč je rovnováha mezi osobním a pracovním životem nebezpečná? Protože se jedná o boj s časem a konfliktem rolí zaměstnance.

Nerovnováha osobního a pracovního života

Prvním ukazatelem nerovnováhy je únava. Mnohé výzkumy dokazují, že velice záleží na životní rutině a disciplíně každého zaměstnance. Rovnoměrné rozvržení sil a vhodné rozdělení aktivit pracovních a odpočinkových, vede k znovu nastolení rovnováhy. Když jsme unavení, máme tendenci si teprve začít všímat toho, že je něco špatně s naší prací nebo životem.

Dalším silným prvkem, který tvoří nerovnováhu je stres, kterým lidský organismus reaguje na podněty. Příčiny stresu můžeme najít v oblastech práce jako je třeba nucené tempo, zatěžování prací navíc, neočekávanými nebo nepříznivými změnami, nejasně definovanými úkoly. Stres postupně prostupuje do osobního života a může mít i fyzické a zdravotní projevy.

Další článek:  Podnikatelská cesta / The Entrepreneur Journey

Asi nejsilnějším znamením nerovnováhy je syndrom vyhoření, který se projevuje únavou, poklesem pracovního výkonu, poruchou spánku, pocity zklamání, ztrátou našeho zájmu. Postihuje především zaměstnance, kteří si na sebe kladou vysoké a nerealistické nároky.

Proč je téma rovnováhy důležité pro firmy, ale i pro nás všechny

Programy pro rovnováhu pracovní a životní oblasti mají významný potenciál pro zlepšení morálky zaměstnanců, snižování jejich absence a udržení a omezování fluktuace zaměstnanců, snižují náklady na opětovný nábor atd.

Celkově však také vedou ke zdravé firemní kultuře. V podnětném pracovním životě má toto téma také významný dopad na firemní inovace, kreativitu a produktivitu a je jedním z klíčových témat zpětné vazby zaměstnanců.

Možná, že uslyším z davu zaměstnanců, že nemají šanci toto změnit a že motor života a práce je silnější, než jsou oni. Znám nespočet příběhů dělníků, ale i manažerů.

Věřte mi, ale vždy si stojím za tím, že každý máme přece svoji cenu, své množství energie, své vnitřní rezervy a limity a když je vyčerpáme najednou, mohou nás stát naše zdraví, a za to žádná práce přece nestojí. Ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, tak téma rovnováhy osobního a pracovního života nikdy nepodceňujte!

- Reklama -