Rozum proti intuici? Intuitivní podnikání

634

Někde tam hluboko, mezi obavami, pochybnostmi, otázkami, radami a řevem všeho kolem vás, žije vaše intuice, váš vnitřní hlas. Někdy ji slyšíte v takovém rozsahu a síle, že jste svou intuitivní inteligenci dostatečně zdokonalili tak, abyste ji mohli použít v důležitých momentech vašeho podnikatelského života.

Ve světě podnikání, myslím malých a velkých firem, je logické uvažování jednoznačně považováno za nejspolehlivější způsob, jak se rozhodovat. Schopnost rozumu je ve skutečnosti jednou z vlastností, které se u budoucích lídrů nejvíce hledá. Podnikatelské projekty a plány jsou pečlivě studovány, analyzovány a metodicky zpracovány. Mocná důvěra v náš rozum zakrývá intuici, která by zřejmě dala určitou moc hádat, co ostatní nejspíše nevidí.

Institut rodinných firem

(Intuitivní znamená chápající situace a problémy bez dlouhého racionálního uvažovaní. Intuice je bleskové pochopení bez účasti racionality.)

V průběhu let zjistily různé manažerské studie, že se manažeři běžně spoléhají na svou intuici, když řeší složité problémy, když logické metody prostě neudělají. Čím vyšší je stoupání v rámci organizace, tím větší je potřeba intuice.

Rozum versus intuice

Samozřejmě, intuice může být zavádějící. Mnoha výzkumy bylo podloženo a objevila se četná úskalí nadměrného spoléhání se na intuici. Když používáme naši intuici, ve skutečnosti interpretujeme množství indikátorů, které jim dávají význam téměř okamžitě. Naše podvědomí však tyto ukazatele snadno filtruje a vede k chybným závěrům. Takže jsme zklamaní, když se spoléháme výhradně na intuici. Kvalita filtru intuice je u každého však vyvinuta různě.

Úplné popření síly a významu intuice je však riskantní. I když si myslíme, že odkládáme intuici stranou čistě racionální, intuice hraje svou podvědomou roli. Co například děláme, když kandidát na klíčové postavení v každém směru odpovídá našim kritériím, ale my instinktivně chceme osobu odmítnout? Obvyklou reakcí je blíže se podívat na naše kritéria nebo uvážení a následně je upravit.

Další článek:  Jak vybudovat úspěšný pracovní tým?

Existuje téměř dokonalá korelace mezi dojmem, který vznikl v prvních 20 sekundách náborového pohovoru, a závěry vyvozenými po 30 minutách metodického rozhovoru. To jistě demonstruje relativní důležitost intuice a rozumu v procesu. Odmítneme-li tento vliv, snižujeme spolehlivost našeho uvažování. Navíc by bylo škoda zbavit se takové mimořádně mocné schopnosti jako intuice. Musíme se proto naučit používat naši intuici s větším přehledem.

Senzory intuice

Vaše plány, řešení naléhavých problémů, otevírání nových možností, řešení dilemat atd. Ti, kteří trénují ostření svých senzorů intuice, jsou povzbuzováni k tomu, aby při rozhodování používali své intuitivní smysly. To je obzvláště výhodné, když přijímáte některá tvrdá rozhodnutí, která mají dalekosáhlé důsledky ve vašem osobním a pracovním životě. Vaše intuice může odhalit některé aspekty vaší situace, které vaše schopnost rozumu nemůže a nedokáže. Ve skutečnosti váš vnitřní hlas funguje dokonale, když mu dostatečně věříte.

Intuitivní podnikání

Nejlepší vůdci se naučili nejen důvěřovat svým instinktům, ale i je poslouchat. Pozorování instinktů vyžaduje, abyste naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu hlasu a uznávali ho a respektovali. Strávíte spoustu času v jakémsi interním dialogu, jinými slovy, jste zaneprázdněni konverzací sami se sebou.

Rozvoj intuice a její použití v intuitivním podnikání je silná káva pro někoho kdo ví, o čem zde hovořím. Od narození naše mozky rozdělují zkušenosti a informace podobné komplikovanému systému organizace. Mozek skladuje stávající znalosti do samostatných souborů a při příjmu nových dat prohledává uložené soubory hledající podobné informace. Po nalezení zápisu se nové informace spojí se stávajícími znalostmi a vytvoří tak novou myšlenku. Tento proces, nazvaný inteligentní paměť, je základem pro vytváření kreativních průlomových myšlenek.

Hledání a kombinování je také intuice. Oba jsou nezbytné pro všechny druhy myšlení. Dokonce i matematický výpočet vyžaduje například intuici, aby si vzpomněl na dříve naučené symboly a vzorce, aby je mohl aplikovat na problém. Když se kousky informací hladce vynoří, ve známých vzorech, ani si neuvědomujete, že se to stalo. Když se spousta různých kousků spojí do nového vzoru, cítíte to jako záblesk vhledu.

Další článek:  Moderní řízení a jin jang management

Situace, kdy se podnikatelé nejvíce spoléhají na intuitivní inteligenci zahrnují:

Krize

Když je vyžadována rychlá reakce a není čas jít přes úplný racionální proces analýzy. Je to moment, kdy sbíráte veškeré informace, a to i takové, které nejsou na bázi vašeho rozumového myšlení.

Rychlá změna

Když se faktory, na kterých se rozhodujeme rychle mění, bez jakéhokoli varování. Změna za změnou a možnost zapojení rozumu je omezené, není dostatek prostoru, přichází potřeba jiného pohledu.

Chaos

Když je problém nebo výzva špatně konstruována a mění se do vzorů, kterým nelze rozumět. Necháme bloudit naši mysl, aby poskytla skrze chaos jasné světlo.

Protichůdnost

Když je třeba uvažovat o faktorech, které je třeba zvážit, aniž by to znělo protichůdně. Pomáhají lídrům rozšiřovat jejich intuitivní inteligenci a rozvíjet větší důvěru v jejich vhledu.

Jak rozvíjet intuitivní podnikání

Věnujte se přítomnosti

Staňte se duševně klidnými a rozvíjejte své oko duševního rozpoložení. Jak jste možná viděli mistra bojových umění soustředit se mentálně, odpojit se od emocí dané situace. Odpojte se od veškerého hluku a hlasů, buďte klidní a pozorujte. Buďte uvnitř sebe sama. Poslouchejte sami sebe. Pozastavte vaše posuzování. Neanalyzujte a ani se nepokoušejte porozumět. Pozorujte ticho. V krizi to lze udělat během několika vteřin. Je to výchozí bod pro zapojení celého vašeho mozku. Je to příležitost pro váš dar intuice.

Vnímejte celý obraz

Staňte se samostatným pozorovatelem situace a vnímejte velký obraz. Vystupte z prostoru problémů do jiného patra nebo na balkon a podívejte se na situaci z jiné vyvýšené nebo změněné perspektivy. Podívejte se, co se stalo dříve. Připomeňte si z historie, co jste četli a možná jste na to již zapomněli. Ve skutečnosti je to všechno uloženo ve vaší paměti. Buďte zvědaví. Uvažujte o problému ve všech různých perspektivách. Tyto vnitřní konverzace stimulují kreativní činnost. Pozorování jedné oblasti, generuje zájem o další a objeví se řetězová reakce vhledu. Teď je celý mozek aktivně zapojen.

Další článek:  Budoucnost práce - HBO VICE Special Report

Jasný cíl

Vaším záměrem se stává určitý filtr, jímž sledujete situaci. To poskytuje soustředění a pomáhá přiblížit pár věcí, které jsou nejdůležitější. Čím jasnější a rozhodnější je váš záměr, tím rychlejší a spolehlivější bude vhled, který bude následovat. Ve vedení klademe velký důraz na rozvoj jasnosti účelu a cíle. To vyžaduje hlubokou reflexi o vaší vlastní pravdě o sobě, kam se vydáváte a proč tam směřujete.

Vaše hodnoty

Vědomě nebo nevědomě jsou všechny volby a rozhodnutí řízeny tím, čeho si na sobě nejvíce ceníte. Čím jasnější jste ve vašich hodnotách a principech, které vás vedou, tím rychlejší a spolehlivější bude vaše rozhodování a výběr. Tam, kde skončíte v jakékoli situaci v životě, bude nakonec určeno, jaké volby si vyberete, takže podrobné zkoumání hodnot je vaší nejdůležitější prací, kterou může vůdce udělat pro přípravu správných rozhodnutí.

Rozhodování intuicí je stále více vnímáno jako životaschopný přístup v dnešním podnikatelském prostředí. Intuice může být prospěšná v určitých scénářích a někdy může být k dispozici primární rozhodovací přístup. Přesto v různých rozhovorech, které mám s mými klienty, jen málokdo opravdu chápe a rozumí, jak intuice skutečně funguje, kdy jí důvěřovat a kdy má být na pozoru a jak jí využít pro úspěch ve svém podnikání.

„A především mějte odvahu následovat své srdce a intuici. Ty už totiž vědí, čím ve skutečnosti chcete být. Všechno ostatní je podružné.“  Steve Jobs.

Photo by v2osk on Unsplash
- Reklama -