Pátek, 1 července, 2022

Rozum proti intuici? Intuitivní podnikání

Někde tam hluboko, mezi obavami, pochybnostmi, otázkami, radami a řevem všeho kolem vás, žije vaše intuice, váš vnitřní hlas. Někdy ji slyšíte v takovém rozsahu a síle, že jste svou intuitivní inteligenci dostatečně zdokonalili tak, abyste ji mohli použít v důležitých momentech vašeho podnikatelského života.

Ve světě podnikání, myslím malých a velkých firem, je logické uvažování jednoznačně považováno za nejspolehlivější způsob, jak se rozhodovat. Schopnost rozumu je ve skutečnosti jednou z vlastností, které se u budoucích lídrů nejvíce hledá. Podnikatelské projekty a plány jsou pečlivě studovány, analyzovány a metodicky zpracovány. Mocná důvěra v náš rozum zakrývá intuici, která by zřejmě dala určitou moc hádat, co ostatní nejspíše nevidí.

- Reklama -Institut rodinných firem

(Intuitivní znamená chápající situace a problémy bez dlouhého racionálního uvažovaní. Intuice je bleskové pochopení bez účasti racionality.)

V průběhu let zjistily různé manažerské studie, že se manažeři běžně spoléhají na svou intuici, když řeší složité problémy, když logické metody prostě neudělají. Čím vyšší je stoupání v rámci organizace, tím větší je potřeba intuice.

Rozum versus intuice

Samozřejmě, intuice může být zavádějící. Mnoha výzkumy bylo podloženo a objevila se četná úskalí nadměrného spoléhání se na intuici. Když používáme naši intuici, ve skutečnosti interpretujeme množství indikátorů, které jim dávají význam téměř okamžitě. Naše podvědomí však tyto ukazatele snadno filtruje a vede k chybným závěrům. Takže jsme zklamaní, když se spoléháme výhradně na intuici. Kvalita filtru intuice je u každého však vyvinuta různě.

Úplné popření síly a významu intuice je však riskantní. I když si myslíme, že odkládáme intuici stranou čistě racionální, intuice hraje svou podvědomou roli. Co například děláme, když kandidát na klíčové postavení v každém směru odpovídá našim kritériím, ale my instinktivně chceme osobu odmítnout? Obvyklou reakcí je blíže se podívat na naše kritéria nebo uvážení a následně je upravit.

Další článek:  Bez důvěry v lidi firmu nepostavíte!

Existuje téměř dokonalá korelace mezi dojmem, který vznikl v prvních 20 sekundách náborového pohovoru, a závěry vyvozenými po 30 minutách metodického rozhovoru. To jistě demonstruje relativní důležitost intuice a rozumu v procesu. Odmítneme-li tento vliv, snižujeme spolehlivost našeho uvažování. Navíc by bylo škoda zbavit se takové mimořádně mocné schopnosti jako intuice. Musíme se proto naučit používat naši intuici s větším přehledem.

Senzory intuice

Vaše plány, řešení naléhavých problémů, otevírání nových možností, řešení dilemat atd. Ti, kteří trénují ostření svých senzorů intuice, jsou povzbuzováni k tomu, aby při rozhodování používali své intuitivní smysly. To je obzvláště výhodné, když přijímáte některá tvrdá rozhodnutí, která mají dalekosáhlé důsledky ve vašem osobním a pracovním životě. Vaše intuice může odhalit některé aspekty vaší situace, které vaše schopnost rozumu nemůže a nedokáže. Ve skutečnosti váš vnitřní hlas funguje dokonale, když mu dostatečně věříte.

Intuitivní podnikání

Nejlepší vůdci se naučili nejen důvěřovat svým instinktům, ale i je poslouchat. Pozorování instinktů vyžaduje, abyste naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu hlasu a uznávali ho a respektovali. Strávíte spoustu času v jakémsi interním dialogu, jinými slovy, jste zaneprázdněni konverzací sami se sebou.

Rozvoj intuice a její použití v intuitivním podnikání je silná káva pro někoho kdo ví, o čem zde hovořím. Od narození naše mozky rozdělují zkušenosti a informace podobné komplikovanému systému organizace. Mozek skladuje stávající znalosti do samostatných souborů a při příjmu nových dat prohledává uložené soubory hledající podobné informace. Po nalezení zápisu se nové informace spojí se stávajícími znalostmi a vytvoří tak novou myšlenku. Tento proces, nazvaný inteligentní paměť, je základem pro vytváření kreativních průlomových myšlenek.

Hledání a kombinování je také intuice. Oba jsou nezbytné pro všechny druhy myšlení. Dokonce i matematický výpočet vyžaduje například intuici, aby si vzpomněl na dříve naučené symboly a vzorce, aby je mohl aplikovat na problém. Když se kousky informací hladce vynoří, ve známých vzorech, ani si neuvědomujete, že se to stalo. Když se spousta různých kousků spojí do nového vzoru, cítíte to jako záblesk vhledu.

Další článek:  Tradiční management končí! Přivítejte Agilní Management!

Situace, kdy se podnikatelé nejvíce spoléhají na intuitivní inteligenci zahrnují:

Krize

Když je vyžadována rychlá reakce a není čas jít přes úplný racionální proces analýzy. Je to moment, kdy sbíráte veškeré informace, a to i takové, které nejsou na bázi vašeho rozumového myšlení.

Rychlá změna

Když se faktory, na kterých se rozhodujeme rychle mění, bez jakéhokoli varování. Změna za změnou a možnost zapojení rozumu je omezené, není dostatek prostoru, přichází potřeba jiného pohledu.

Chaos

Když je problém nebo výzva špatně konstruována a mění se do vzorů, kterým nelze rozumět. Necháme bloudit naši mysl, aby poskytla skrze chaos jasné světlo.

Protichůdnost

Když je třeba uvažovat o faktorech, které je třeba zvážit, aniž by to znělo protichůdně. Pomáhají lídrům rozšiřovat jejich intuitivní inteligenci a rozvíjet větší důvěru v jejich vhledu.

Jak rozvíjet intuitivní podnikání

Věnujte se přítomnosti

Staňte se duševně klidnými a rozvíjejte své oko duševního rozpoložení. Jak jste možná viděli mistra bojových umění soustředit se mentálně, odpojit se od emocí dané situace. Odpojte se od veškerého hluku a hlasů, buďte klidní a pozorujte. Buďte uvnitř sebe sama. Poslouchejte sami sebe. Pozastavte vaše posuzování. Neanalyzujte a ani se nepokoušejte porozumět. Pozorujte ticho. V krizi to lze udělat během několika vteřin. Je to výchozí bod pro zapojení celého vašeho mozku. Je to příležitost pro váš dar intuice.

Vnímejte celý obraz

Staňte se samostatným pozorovatelem situace a vnímejte velký obraz. Vystupte z prostoru problémů do jiného patra nebo na balkon a podívejte se na situaci z jiné vyvýšené nebo změněné perspektivy. Podívejte se, co se stalo dříve. Připomeňte si z historie, co jste četli a možná jste na to již zapomněli. Ve skutečnosti je to všechno uloženo ve vaší paměti. Buďte zvědaví. Uvažujte o problému ve všech různých perspektivách. Tyto vnitřní konverzace stimulují kreativní činnost. Pozorování jedné oblasti, generuje zájem o další a objeví se řetězová reakce vhledu. Teď je celý mozek aktivně zapojen.

Další článek:  Jak na firemní nástupnictví

Jasný cíl

Vaším záměrem se stává určitý filtr, jímž sledujete situaci. To poskytuje soustředění a pomáhá přiblížit pár věcí, které jsou nejdůležitější. Čím jasnější a rozhodnější je váš záměr, tím rychlejší a spolehlivější bude vhled, který bude následovat. Ve vedení klademe velký důraz na rozvoj jasnosti účelu a cíle. To vyžaduje hlubokou reflexi o vaší vlastní pravdě o sobě, kam se vydáváte a proč tam směřujete.

Vaše hodnoty

Vědomě nebo nevědomě jsou všechny volby a rozhodnutí řízeny tím, čeho si na sobě nejvíce ceníte. Čím jasnější jste ve vašich hodnotách a principech, které vás vedou, tím rychlejší a spolehlivější bude vaše rozhodování a výběr. Tam, kde skončíte v jakékoli situaci v životě, bude nakonec určeno, jaké volby si vyberete, takže podrobné zkoumání hodnot je vaší nejdůležitější prací, kterou může vůdce udělat pro přípravu správných rozhodnutí.

Rozhodování intuicí je stále více vnímáno jako životaschopný přístup v dnešním podnikatelském prostředí. Intuice může být prospěšná v určitých scénářích a někdy může být k dispozici primární rozhodovací přístup. Přesto v různých rozhovorech, které mám s mými klienty, jen málokdo opravdu chápe a rozumí, jak intuice skutečně funguje, kdy jí důvěřovat a kdy má být na pozoru a jak jí využít pro úspěch ve svém podnikání.

„A především mějte odvahu následovat své srdce a intuici. Ty už totiž vědí, čím ve skutečnosti chcete být. Všechno ostatní je podružné.“  Steve Jobs.

Photo by v2osk on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...