Rozvoj, krize a zánik firmy souvisí s její vnitřní energií

455

Sedm energetických pater firem

Tradiční pojetí a vnímání energie říká, že každá energie vyjadřuje jinou stránku lidské zkušenosti. Jako celek lze firmu nebo společnost přirovnat k sedmiposchoďové budově.

V prvním patře najdeme technické oddělení, základní, řekněme kořenovou energii společnosti, zabezpečující solidní zázemí a pevný základ, včetně vybavení a prostředků, jež podporují všechny aktivity firmy.

„Objektivně stejné vnější okolnosti či události budeme hodnotit různě v závislosti na úrovni vědomí projeveného v jednotlivých patrech naší firmy.“

V dalším, druhém patře je personální oddělení, jehož úlohou je přiměřená péče, zabezpečení a rozvoj každého zaměstnance společnosti.

Institut rodinných firem

Třetí patro odpovídá oddělení provoznímu, jež má zajistit, aby každá činnost ve firmě vyjadřovala její záměr a také její tvůrčí potenciál.

Čtvrté patro je vyhrazeno investičnímu oddělení, jež odpovídá za udržování a zlepšování vztahů se všemi, od investorů, klientů až po vaše dodavatele.

Oddělení prodeje a marketingu leží v pátém patře, protože má za úkol zajistit, aby hlas společnosti byl slyšet a aby jeho jedinečné produkty nebo služby znal a sdílel celý okolní svět.

Další článek:  Zavíráme, poslední zhasne. Nejsou lidi!

Šesté patro je strategické a patří těm, kteří plánují a tvoří strategii firmy. Zde totiž vzniká vize, která sjednocuje zdroje a kapacity firmy, aby byl tvořen a udržen zisk.

V patře sedmém se nachází zasedací místnost nejužšího vedení, kde se schází veškeré klíčové aktivity firmy a zjišťuje se jich efektivita, výnosnost a vztahy k okolnímu světu.

- Reklama -