Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?

Mobbing, upřímně dnes často diskutované téma, neboť se jedná o vážný problém pracovního prostředí dnešní doby.

Přečtěte si také: Když máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata

Mobbing neboli šikana na pracovišti

K hlavním průkopníkům zkoumání mobbingu patří od 80. let Heinz Leymann. Od té doby bylo provedeno na tuto oblast mnoho studií. Termín mobbing bývá též nahrazován pojmy šikana na pracovišti (workplace bullying), obtěžování na pracovišti a emoční zneužívání.

Toto stabilní, opakované hostilní, manipulativní chování zaměřené na poškození konkrétní osoby, se vždy odehrává na pracovišti a komplikuje pracovní podmínky zaměstnanců. Slovo mobbing má původ v anglickém to mob, což znamená vulgárně vynadat, dotírat, obtěžovat nebo hromadně napadnout.

Přečtěte si také: Jak předejít eskalaci problémů a konfliktů ve firmě?

Kdo a koho šikanuje?

Některé výzkumy rovněž věnovaly pozornost tématu, zdali jsou rozdíly mezi muži a ženami v samotném zapojení se do šikany. Neboli zda jsou pachatelé násilí častěji muži nebo ženy. Výsledky ukazují, že v 53 % byl za původce mobbingu označen muž, zatímco žena pouze v 40 % případů.

Další článek:  Mladá generace a role HR

Celkem u 60 % dotazovaných se na mobbingu podílel muž. Z výzkumných zjištění se navíc ukazuje, že muži jsou častěji šikanováni jinými muži nebo skupinami mužů a žen dohromady, zatímco ženy jsou šikanovány výhradně dalšími ženami, muži nebo i smíšenými skupinami.

Pokud se jedná o variabilitu typů násilí na pracovišti, ukazuje se, že muži mají zkušenosti s větším počtem rozmanitých forem násilí.

Přečtěte si také: Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Šikanující manažer nebo kolega

Co se týče otázky hierarchického zařazení původců mobbingu v organizaci, výzkumy se v těchto zjištěních rozcházejí. Některé výzkumy uvádějí, že ženy jsou častěji než muži šikanovány ze strany ostatních kolegů, zatímco muži bývají násilnému jednání vystaveni spíš od nadřízených a výše postavených manažerů.

Dotazovaní z univerzit v ČR uvedli šikanu ze strany nadřízeného ze 70 %, kdežto ze strany kolegů pouze z 30 %. Naopak výzkumy v USA, Kanadě nebo v zemích severní Evropy uvádějí větší míru mobbingu pouze ze strany kolegů.

Přečtěte si také: Co odlišuje dobrého a špatného manažera?

Další článek:  Chyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

V mobbingu vede kritika a zastrašování

Fakt, že osoby, které jsou častěji šikanované, jsou ženského pohlaví, velmi pravděpodobně souvisí s rozložením moci v organizaci. Mobbing je proces, který postupuje od shora směrem dolů, což ženy staví do rizikovější pozice, jelikož častěji pracují v podřízených pozicích.

Z provedených výzkumů vyplývají rozdíly ve formách a typech násilí, které muži a ženy zažívají. Obecně mezi nejčastější formy šikany na pracovišti patří neopodstatněná kritika, zastrašování. Mezi další časté formy násilí patří i slovní napadání, zadržování informací, které jedinec potřebuje k práci a nadměrné neopodstatněné sledování a nadměrné kontrolování.

Z výzkumu provedeného v českém prostředí se jako nejčastější formy negativního jednání ukázalo být přidělování práce pod úrovní kvalifikace, vystavování nezvladatelné pracovní zátěži a ignorace názorů a stanovisek.

Přečtěte si také: Už se zase ve firmě hádáte? Řešíte konflikt na pracovišti?

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Mobbing, upřímně dnes často diskutované téma, neboť se jedná o vážný problém pracovního prostředí dnešní doby. Přečtěte si také: Když máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata Mobbing neboli šikana na pracovišti K hlavním průkopníkům zkoumání mobbingu patří od 80. let Heinz Leymann. Od té doby...Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?