Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?

715

Mobbing, upřímně dnes často diskutované téma, neboť se jedná o vážný problém pracovního prostředí dnešní doby.

Přečtěte si také: Když máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata

Mobbing neboli šikana na pracovišti

K hlavním průkopníkům zkoumání mobbingu patří od 80. let Heinz Leymann. Od té doby bylo provedeno na tuto oblast mnoho studií. Termín mobbing bývá též nahrazován pojmy šikana na pracovišti (workplace bullying), obtěžování na pracovišti a emoční zneužívání.

Toto stabilní, opakované hostilní, manipulativní chování zaměřené na poškození konkrétní osoby, se vždy odehrává na pracovišti a komplikuje pracovní podmínky zaměstnanců. Slovo mobbing má původ v anglickém to mob, což znamená vulgárně vynadat, dotírat, obtěžovat nebo hromadně napadnout.

Přečtěte si také: Jak předejít eskalaci problémů a konfliktů ve firmě?

Kdo a koho šikanuje?

Některé výzkumy rovněž věnovaly pozornost tématu, zdali jsou rozdíly mezi muži a ženami v samotném zapojení se do šikany. Neboli zda jsou pachatelé násilí častěji muži nebo ženy. Výsledky ukazují, že v 53 % byl za původce mobbingu označen muž, zatímco žena pouze v 40 % případů.

TIP:  Globální krize trhu práce nastane v roce 2030

Celkem u 60 % dotazovaných se na mobbingu podílel muž. Z výzkumných zjištění se navíc ukazuje, že muži jsou častěji šikanováni jinými muži nebo skupinami mužů a žen dohromady, zatímco ženy jsou šikanovány výhradně dalšími ženami, muži nebo i smíšenými skupinami.

Pokud se jedná o variabilitu typů násilí na pracovišti, ukazuje se, že muži mají zkušenosti s větším počtem rozmanitých forem násilí.

Přečtěte si také: Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Šikanující manažer nebo kolega

Co se týče otázky hierarchického zařazení původců mobbingu v organizaci, výzkumy se v těchto zjištěních rozcházejí. Některé výzkumy uvádějí, že ženy jsou častěji než muži šikanovány ze strany ostatních kolegů, zatímco muži bývají násilnému jednání vystaveni spíš od nadřízených a výše postavených manažerů.

Dotazovaní z univerzit v ČR uvedli šikanu ze strany nadřízeného ze 70 %, kdežto ze strany kolegů pouze z 30 %. Naopak výzkumy v USA, Kanadě nebo v zemích severní Evropy uvádějí větší míru mobbingu pouze ze strany kolegů.

Přečtěte si také: Co odlišuje dobrého a špatného manažera?

TIP:  Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!

V mobbingu vede kritika a zastrašování

Fakt, že osoby, které jsou častěji šikanované, jsou ženského pohlaví, velmi pravděpodobně souvisí s rozložením moci v organizaci. Mobbing je proces, který postupuje od shora směrem dolů, což ženy staví do rizikovější pozice, jelikož častěji pracují v podřízených pozicích.

Z provedených výzkumů vyplývají rozdíly ve formách a typech násilí, které muži a ženy zažívají. Obecně mezi nejčastější formy šikany na pracovišti patří neopodstatněná kritika, zastrašování. Mezi další časté formy násilí patří i slovní napadání, zadržování informací, které jedinec potřebuje k práci a nadměrné neopodstatněné sledování a nadměrné kontrolování.

Z výzkumu provedeného v českém prostředí se jako nejčastější formy negativního jednání ukázalo být přidělování práce pod úrovní kvalifikace, vystavování nezvladatelné pracovní zátěži a ignorace názorů a stanovisek.

Přečtěte si také: Už se zase ve firmě hádáte? Řešíte konflikt na pracovišti?

- Reklama -