Síla myšlenky

628

Myšlenka se rodí z rozumu a vychází z vůle. Myšlenka zůstává v rozumu a rozum v ní. Myslet a přemýšlet je nejmocnější duševní síla.

Myslet a přemýšlet je nejmocnější duševní síla. Ustavičným opakováním myšlenky vytvářím sílu, koncentrovanou k jednomu bodu, vždy silnější a silnější, až vede ke skutku. Umět řídit svou vůli rozumem je největší a nejcennější vymoženost člověka. Chtěj vládnout nad sebou a nechtěj být ovládán. Vůle má řízení, myšlenka opřená o představu má účinek. Soustředěná myšlenka je síla, kterou mohu řídit k přesnému výkonu.

Institut rodinných firem

Jeli duch potlačen, vidí pouze tmu. Proto vytvářej představy, mluv a mysli o štěstí. Prohlédneš nebudeš slepý.

Člověk nese štěstí a neštěstí sám v sobě, záleží na něm samotném.

Mluv a mysli o zdraví, to je nejlepší lék. Zůstaneš zdráv. Kdo přemýšlí o zdraví bude v něm žít. Kdo v něm žije, bude si ho přivlastňovat. Mluv o úspěchu a o zdaru. Do každého malátného ducha tím vleješ sílu. Přej si to nejlepší a očekávej to nejlepší, buď veselý. Musím se stát pánem své vůle a svých myšlenek, tak získávám své štěstí.

Další článek:  Skrytý potenciál kariérového poradenství

bretislavkafka.cz

- Reklama -