DomůKariéra | CareerSkrytý potenciál kariérového poradenství

Skrytý potenciál kariérového poradenství

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Kariérové poradenství má v současné době mnohem širší význam než jen doprovázení při hledání práce nebo volbě školy. Podporuje také aktivní zapojení do života společnosti a uplatnění i rozvoj potenciálu každého z nás, čímž může významně přispět ke spokojenosti lidí.

Kariérové poradenství

O kariérovém poradenství se mluví především v souvislosti s volbou školy, „která nám zajistí uplatnitelnost na trhu práce“, s přechodem ze vzdělávání na trh práce, „který nám usnadní dobře napsaný životopis či řádná příprava na pohovor“, nebo v souvislosti s hledáním práce pro lidi, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní.

Zapomíná se ale na to, že kariérové poradenství by mělo být dostupné pro všechny v každé životní situaci. Čím dál více se v tomto kontextu začíná mluvit o potřebě kariérového poradenství také pro ty, kteří zaměstnání mají – dospělé v produktivním věku, kteří ze systému poradenství dostupného především pro znevýhodněné skupiny svojí „bezproblémovostí“ vypadávají.

Přečtěte si také: Práce, která má smysl? Práce, kariéra nebo poslání…

Zapomíná se na to, že mohou řešit profesní otázky podobně palčivé jako lidé, kteří mají na trhu práce ztíženou pozici – absolventi, rodiče po rodičovské dovolené, zdravotně postižení či dlouhodobě nezaměstnaní.

Sám/sama na trhu práce

Jaké jsou moje kompetence? Využívám plně své schopnosti na současném pracovním místě? Žiji v souladu se svými hodnotami i v době, kterou trávím v práci? Jaké je mé další profesní směřování, čeho chci v životě dosáhnout? Jak zvládat rodinu a práci? To jsou jen některé z otázek, které si mnohdy klademe.

Přečtěte si také: Jaké je úskalí kariérního koučinku?

Pod vlivem strachu z hrozící nezaměstnanosti je často potlačujeme a zapomínáme, že hledání odpovědí na ně může přinést větší spokojenost nám i našemu okolí. Drobné zastavení v každodenním shonu a přemýšlení o těchto otázkách, které je řadou lidí vnímané jako luxus, může přinést posun v životě jedince i společnosti.

Kariérní rozvoj na pracovišti

Významnou roli v podpoře kariérního rozvoje hrají také zaměstnavatelé, kteří řadou nástrojů podporují kariérní rozvoj na pracovišti. Vývoj v této oblasti shrnuje příručka centra CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), kterou v roce 2009 vydalo Centrum Euroguidance, působící při Domě zahraniční spolupráce.

Přečtěte si také: Kdo je to kariérní kouč a s čím vám může pomoci?

Jedná se především o mentoringové či koučinkové programy, talent management, které jsou ale mnohdy určeny jen vybraným skupinám pracovníků, nebo outplacementové programy, jež mají za cíl podpořit zaměstnance opouštějící organizaci a rovněž podpořit jejich kariérní rozvoj v budoucnosti. Osobní rozvojové plány, nabídka školení nebo podpora dalšího vzdělávání jsou častěji dostupné většímu počtu zaměstnanců.

Dalšími využívanými nástroji kariérního rozvoje ve firmách jsou development centra, workshopy zaměřené na identifikaci silných stránek či poradenství využívající firemní intranet.

Centra pro kariéru

Centrum Euroguidance každoročně pořádá soutěž Národní cena kariérového poradenství, jejímž cílem je sbírat příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství a dále je propagovat na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkumy ukazují větší spokojenost a angažovanost zaměstnanců, kterým bylo poskytnuto kariérové poradenství, snazší přenos znalostí a zvýšení soudržnosti uvnitř organizace. Podpora rozvoje dovedností pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills), které zahrnují rozvoj sebepoznání, pozitivního sebepojetí i realistický sebeobraz, zapojení do celoživotního učení, schopnost kariérního plánování a rozhodování, přispívá také k lepšímu zvládání změn uvnitř organizace i v proměnlivém světě práce.

Úlohy kariérového poradenství

Stále častěji se setkávám s výzkumy, které mapují proměny a vývoj společnosti, odhadují požadavky zaměstnavatelů v následujících 10, 15, 20 letech. Popisované trendy, jako jsou stárnutí populace, technologizace či flexibilizace práce (s jejich pozitivními i negativními aspekty), se rozhodně stávají plíživě nastupující realitou. Kariérové poradenství má za cíl nejen pomoci lidem zorientovat se ve změnách, které se ve světě práce odehrávají, ale podpořit je i v hledání jistot v sobě samých.

Přečtěte si také: Jste nezaměstnaný/á a co dál?

S ohledem na demografické změny, stárnutí populace a prodlužování věku odchodu do důchodu se rýsují další významy kariérového poradenství. Prodloužená doba produktivního věku s sebou přináší nutnost přehodnocení pracovního života, tak jak byl dříve vnímán.

Důchodový kompas – Ruhestandskompass

Duševní hygiena nabude na významu, bude nutné významněji předcházet negativním důsledkům stresu, přepracování či syndromu vyhoření. Prodloužením času stráveného v práci se pro mnohé jistě stane důležitou otázkou, čemu chtějí tento čas věnovat, jakými pravidly a hodnotami se řídit.

Při odchodu do důchodu může poradenství přispět k nalezení dalšího uplatnění a k podpoře aktivního zapojení se do života společnosti. V Lipsku v Německu již takto funguje tzv. důchodový kompas (Ruhestandskompass), jehož význam je podpořit aktivní zapojení občanů do dění společnosti i po odchodu do důchodu.

Přečtěte si také: Jak na změnu kariéry?

Poradenství v kariéře pro cizince

Další oblastí, kde má poradenství své nezbytné místo, je dnes již běžná mobilita osob z pracovních či vzdělávacích důvodů. Poradenství před, během a po návratu ze zahraničí podporuje nejen správnou volbu typu zahraniční mobility, ale také úspěšnou integraci jedince v hostitelské zemi.

Poradenství rovněž přispívá k lepšímu uvědomění získaných zkušeností a identifikaci kompetencí, které student či pracovník v zahraniční získal, a jež může využít pro svůj další rozvoj a nabídnout (potenciálnímu) zaměstnavateli.

Nové výzvy kariérového poradenství

O podporu rozvoje kariérového poradenství v České republice usilují organizace státní správy, především zástupci Národního poradenského fóra, ale roste také počet angažovaných jednotlivců, neziskového sektoru. Také firmy si jsou více a více vědomy své úlohy v tomto procesu. Klíčový je samozřejmě zájem a ochota jednotlivců se otázkami své kariéry zabývat a vědomí, že tato možnost vůbec existuje.

Přečtěte si také: Chcete mít práci v roce 2030? Co zničí pandemie nebo roboti?

Kariérové poradenství se vyvíjelo a vyvíjí v závislosti na ekonomickém kontextu dané společnosti. Důležitým poselstvím, které kariérové poradenství přináší v dnešní době, je důraz na destigmatizaci lidí, kteří v dnešní společnosti (zatím) nenašli odpovídající uplatnění. Na 5. evropské konferenci politik celoživotního poradenství, která se konala loni v Římě, hlasitěji zazníval fakt, že řady nezaměstnaných či osob vyčleněných ze společnosti i z trhu práce je třeba podpořit systémovými změnami.

Youth Guarantee a Flexicurity

Částečně tyto snahy můžeme vidět např. v Zárukách pro mladé (Youth Guarantee), kterými se státy EU zavazují k podpoře mladých lidí při startu jejich kariéry, či v konceptu flexicurity (flexibilního trhu práce a intenzivní sociální podpory při ztrátě místa), jehož formy najdeme např. v Nizozemsku nebo v Dánsku. Zůstává však otázkou, zda bude dostatek pracovních míst pro všechny a zda nebude nutné výraznější přehodnocení role práce v životě člověka.

Použitá literatura:

  • – Tristram Hooley (2014): The Evidence Base on Lifelong Guidance. Jyväskylä, Finsko: ELGPN.
  • – European Lifelong Guidance Policy Network (2012): A Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit. Jyväskylä, Finsko: ELGPN.
  • – CEDEFOP (2008): Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance, Praha 2009.
  • Kateřina Hašková – projektová manažerka, Dům zahraniční spolupráce, centrum Euroguidance
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Co hledáte:

Nejnovější články

Posuzujete lidi podle obličeje? Dopouštíte se face-ismu

Prostě vypadáte neschopně a nedůvěryhodně a bohužel s tím nic...

„Možná se mýlím.“ (Odemčeno)

Tato kniha vás mnohému naučí, zvláště pokud jste v situaci,...

Máte unavené, neproduktivní a nemotivované zaměstnance?

No konečně, někdo si toho všiml, že? Inzeráty s bonusy,...

Na krizi vašeho podniku se dá připravit. Učte se war gamingu!

Krize je před branami, u některých podniků již prochází...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...