360° Zpětná vazba

0

360° zpětná vazba patří do skupiny hodnocení, které se zaměřují na přítomnost, tedy na aktuální stav měřených dovedností a znalostí. 360° zpětná vazba je metoda, prostřednictvím které je dle stejných kritérií hodnocený posuzován různými lidmi. Tato metoda se dá popsat, jako hodnocení manažerů a pracovníků z více stran, tedy ze strany podřízených, kolegů, případně i zákazníků.

Klíčovou součástí je také vlastní sebehodnocení. Zpětná vazba je doplňková metoda, která umožňuje vedoucímu či ostatním zaměstnancům získat zpětnou vazbu od ostatních spolupracovníků. Metoda bývá často anonymní, hodnocený nemá informace o tom, jaké hodnocení od koho obdržel.

Dnes definujeme tři klíčové oblasti, které zapříčinily rozvoj této metody. První z nich je samotná podstata této metody, jedná se o efektivní pohled na zpětnou vazbu jako nezbytný prvek profesionálního i osobního rozvoje zaměstnance. Druhou z nich je výstup této metody, která poskytuje informaci, že se lze profesně posunout a zefektivnit svou práci. Třetí věcí bylo a stále je zjištění, že zaměstnancům v organizacích není zpětná vazba poskytována vůbec.

Benefity této metody

 1. K dispozici několik zdrojů hodnocení
 2. Metoda pomáhá rozvíjet týmy a jednotlivce
 3. Snižuje se riziko diskriminace, rasa, víra a pohlaví
 4. Prokazatelné zlepšení péče o zákazníky – pohled ze strany zákazníků
 5. Získáte přehled o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců
 6. Zaměstnanci získají širší přehled o schopnostech a kompetencích, které jsou pro organizaci důležité a žádoucí

Nevýhody této metody

 1. Je nutné metodu ovládat a být na ni připraveni, včetně přípravy organizace
 2. Nepodaří se metodu správně zrealizovat, fatální dopad na organizaci
 3. Malé porozumění samotnému procesu
 4. Zaměření pouze na slabé stránky, pouze negace
 5. Časová a administrativní náročnost

Previous article Získávání a výběr zaměstnanců
Next article Sociální inteligence
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.