540° Zpětná vazba

0

Zařazení dalších hodnotitelů do 360stupňové zpětné vazby má výhodu především v tom, že může posílit kvalitu poskytování služeb pro vaše zákazníky a odběratele. Hodnotitelé by ale měli hodnoceného manažera dobře znát, a měli by být schopni ho v jednotlivých kategoriích posoudit.

Do této kategorie pak můžeme jako hodnotitele zařadit i dodavatele, pokud je s nimi hodnocený manažer. Pokud jsou do programu zařazeni externí zákazníci či dodavatelé, lze tento systém označit také jako 540° zpětnou vazbu.

Previous article Celostní management
Next article Bullwhip efekt – efekt biče
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.