Abilene paradox

0

Označuje situaci, kdy skupina učiní kolektivní rozhodnutí, které je v rozporu s myšlenkami a pocity jejích jednotlivých členů. Paradox Abilene představil myslitel v oblasti managementu Jerry B. Harvey, emeritní profesor managementu na Univerzitě George Washingtona.

Zahrnuje běžné zhroucení skupinové komunikace, ve kterém se každý člen mylně domnívá, že jeho vlastní preference jsou v rozporu se skupinami, a proto nevznáší námitky.

Tento paradox se vyskytuje proto, že lidské bytosti mají přirozenou averzi vůči pocitům skupiny – chtějí se společensky přizpůsobit. Podle Harveyho může být tento paradox způsoben tím, že jednotlivci věří, že zažijí negativní postoje nebo pocity, pokud se vyjádří k tématu. Samozřejmě, pokud se nikdo neozve, skupina učiní rozhodnutí, které je v rozporu s přáními a pocity celé skupiny.

Previous article Fazolová hostina
Next article Slepá ulička kariéry
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.