Activity based management – ABM

0

Představuje kvalitativně nejvyšší úroveň ekonomického řízení nákladů, protože přináší neortodoxní pohled na efektivnost organizace založenou na znalosti skutečných nákladů jednotlivých služeb poskytovaných organizací.

Previous article Hodnotový management
Next article Syndrom mrtvého koně
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.