Activity based management – ABM

0

Představuje kvalitativně nejvyšší úroveň ekonomického řízení nákladů, protože přináší neortodoxní pohled na efektivnost organizace založenou na znalosti skutečných nákladů jednotlivých služeb poskytovaných organizací.

Previous article Hodnotový management
Next article Syndrom mrtvého koně
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.